STUDIJNÍ FOND

Pro více informací kontaktujte regionální senátorskou kancelář v Pasáži Slunce (Masarykovo nám. 155, Uherské Hradiště)

Volejte: +420 737277102 nebo pište: kancelar.slovacko@ivalenta.cz

Studenti

Benedikt Žour

Benedikt Žour

Benedikt Žour z Vlčnova se rozhodl navázat na svůj dlouhotrvající zájem o programování studiem informatiky a matematiky na skotské University of Glasgow ve Velké Británii, jedné z nejlepších tamních univerzit, stejně tak jako čtvrté nejstarší.  Příspěvek ze Studijního fondu mu umožnil naplno se věnovat studiu prvního ročníku, ve kterém dosáhl skvělých výsledků, a také četným mimoškolním aktivitám, zejména v oblasti kosmonautiky a dobrovolnictví. 

Gabriela Šmejkalová

Gabriela Šmejkalová

Gabriela Šmejkalová z Ostrožské Nové Vsi se jako studentka pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně rozhodla pro studijní pobyt na Universidade da Madeira. Pobytem nabrala nejen cenné zkušenosti potřebné k jejímu budoucímu povolání učitele prvního stupně, ale také získala nové poznatky k vyhotovení její diplomové práce, zdokonalila se v cizím jazyce a zkusila si půl roku žít v odlišné kultuře, než je ta naše. Je vděčná za příležitost a šanci, kterou od své univerzity dostala a také za příspěvek ze Studijního fondu, který jí pomohl se šance naplno ujmout. 

Simona Baránková

Simona Baránková

Simona Baránková z Uh. Brodu strávila rok ve Španělsku studiem magisterského programu "Multidiciplinární výzkum v Experimentálních vědách" na Univerzitě Pompeu Fabra v Barceloně. Tento pobyt jí dal nejen magisterský titul, ale rozhodně nejvíce zkušeností za celou její studijní dráhu. Tento roční program byl zcela zaměřený na praktickou výuku v laboratoři. V jejím případě se jednalo o laboratoř ve špičkovém výzkumném centru Centre de Regulacio Genomica (CRG), které se nachází přímo na pláži v centru Barcelony. Zde se věnovala výzkumu dvou genů, které mohou být klíčové při buněčném reprogramování a představují potenciál jak pro základní výzkum, tak pro využití v personalizované medicíně. Tato zkušenost byla extrémně cenná jak pro její profesionální, tak osobní život, neboť soužití s lidmi z jiného prostředí a kultur je klíčové pro toleranci, harmonické soužití a mezinárodní spolupráci. Je velmi vděčná programům jako je tento, které umožňují mladým lidem z různých prostředí uskutečnit jejich záměr a posunout je na další metu.

Vojtěch Dobeš

Vojtěch Dobeš

Vojtěch Dobeš z Nedakonic se jako student práv Univerzity Karlovy v Praze rozhodl vycestovat na jeden semestr na Lund University ve Švédsku. Považuje to za skvělé rozhodnutí, kterého vůbec nelituje. Poznal, jak funguje špičkové švédské školství (a to i v době koronaviru, kdy měli výuku pouze formou on-line kurzů a přednášek). Lund je dle něj fantastické město pro studenty, jedno z nejlepších v Evropě. Je zde obrovské množství studentských organizací, spolků a sportovních klubů, kde se člověk může realizovat. Jelikož je Lund University špičková univerzita nejen v evropském měřítku, měl možnost poznat lidi a nové přátele prakticky z celého světa, což jej obohatilo nejen po stránce jazykové, ale i kulturní.

Barbora Čudová

Barbora Čudová

Barbora Čudová z Uh. Hradiště se rozhodla své vysokoškolské studium absolvovat na University of Denver v USA, kde studuje obor Molekulární biologie. Nejen studium v zahraničí, ale také každodenní život v cizí zemi, jí dal mnoho zkušeností a získala spoustu nových úhlů pohledů od studentů ze všech koutů světa, kteří v Denveru také studují. Ráda by tyto zkušenosti v budoucnu uplatnila při studiu medicíny.

Eva Blahušová

Eva Blahušová

Eva Blahušová z Uh. Hradiště se po ukončení studia na Gymnáziu v Uh. Hradišti rozhodla pro studium na University of Southampton ve Velké Británii na čtyřletém oboru Master of Biomedical Sciences. I přes události letošního roku (COVID-19) je se studiem velmi spokojená, zejména s přístupem školy, učitelů a i se samotným obsahem učiva. Díky praktikům, která probíhají každý týden nabírá zkušenosti potřebné pro pozdější každodenní činnosti v laboratoři. Díky tomu, že jejich přednášející provádějí svůj vlastní výzkum v nespočetném množství směrů, umožňuje to studentům se v průběhu studia zaměřovat (imunologie, virologie, farmacie, neuro- vědy…), a dostávat se tak blíže do vědeckých kruhů. Díky studiu v Anglii změnila pohled i přístup ke studiu a k životu. Nabrané zkušenosti a znalosti se chystá nadále využívat a rozvíjet. Díky kontaktu s britskými a zahraničními studenty a učiteli se jí zároveň otvírají nové možnosti a věří, že tak díky studiu na 90. nejlepší škole na světě (QS Global World Ranking) a vlastní vůli se jednou uplatní ve věděckém světě.

Martina Adamčíková

Martina Adamčíková

Martina Adamčíková z Huštěnovic se rozhodla absolvovat bakalářské studium Psychologie na Northumbria University Newcastle na severu Anglie a poté pokračovat na magisterské studium. Od druhého ročníku začíná konkrétní zaměření, kdy si zvolila klinickou psychologii. Od střední školy chtěla studovat v zahraničí, protože se ráda učí cizí jazyky, cestuje a poznává nová místa. Za necelý rok jí toto rozhodnutí přineslo spoustu nových znalostí, zkušeností a zážitků. Poznala mnoho nových přátel z jiných států a kultur. Jejím cílem je úspěšné zakončení studia na Northumbria University a poté se věnování tomuto oboru v psychologii. 

Dominik Marťán

Dominik Marťán

Dominik Marťán z Boršic se po ukončení středoškolského studia na Gymnáziu v Uh. Hradišti rozhodl studovat zahraniční univerzitu, a to Middlesex University v Londýně. Díky příspěvku ze Studijního fondu se mohl naplno věnovat svému prvnímu ročníku na vysoké škole. Jelikož se jednalo o první rok a nevěděl, do čeho jde, poskytnutý příspěvek mu velmi pomohl s prvními výdaji na ubytování, které jsou v Londýně hodně vysoké. První ročník na vysoké škole v Anglii mu dal spoustu nových zkušeností, obrovské zlepšení jazyka na vysoké komunikační úrovni, nové kamarády a take pracovní zkušenosti.

Karolína Raková

Karolína Raková

Karolína Raková, studentka pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, si ke svému studijnímu pobytu vybrala University of Jyväskylä ve Finsku. Důvodem zájmu o výjezd na sever byla zejména pověst finského vzdělávacího systému jakožto nejlepšího na světě. Protože studuje pedagogickou fakultu, měla možnost okusit finský vzdělávací systém ze dvou pozic – jednak jako student na vlastní kůži a jednak jako účastník praktických hodin ve speciální škole. Rozhodně ji tento výjezd nezklamal – po stránce přípravy na budoucí profesi získala neskutečné množství užitečných materiálů, rad a také si zkusila formy práce, které nikde na svých praxích v ČR neviděla.

Petra Lancuchová

Petra Lancuchová

Petra Lancuchová z Blatnice p. Sv. Antonínkem, se během studia magisterského programu na Univerzitě Karlově v Praze rozhodla vycestovat na zahraniční studijní pobyt na Peking University HSBC Business School v čínském Shenzenu. Jednou z hlavních motivací byla nabídka kurzů, které škola nabízí a které jsou orientované na čínskou ekonomiku, finance a trhy. Studium v Číně byla velmi cenná zkušenost a skvělá příležitost podívat se na ekonomii z jiné perspektivy, seznámit se s různými aspekty čínské kultury, historie a čínských zvyků. Mimo to poznala spoustu lidí z různých koutů světa, naučila se základy čínštiny a navštívila zajímavá místa. Studijní pobyt byl pro ni velkým přínosem jak v profesním, tak v osobním rozvoji. Je to zážitek, který by doporučila každému studentovi.

Beáta Gabrielová

Beáta Gabrielová

Beáta Gabrielová z Uh. Ostrohu je studentkou magisterského oboru ekonomie na Universitetet i Oslo v Norsku. Život a studium v zahraničí považuje za jedno z největších a nejlepších rozhodnutí. Člověk si dle ní neskutečně rozšíří obzory, získá mnoho cenných zkušeností a pozná lidi z různých koutů světa.

Martin Galda

Martin Galda

Martin Galda se jako student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně rozhodl pro studijní pobyt na Udayana Universit v Indonézii. Během studia se měl možnost posunout nejen ve studijní rovině, ale především osobní. Studium na místě jako je Bali dokáže dle něj člověka silně zasáhnout (pozitivně) a jinak tomu nebylo ani u něj. Na škole se mimo oborové předměty přiučil i např. v oblastech ekologie a vyzkoušel si skrze nejrůznější workshopy třeba vaření tradiční lokální kuchyně či léčení pránou. Je vděčný za tuto příležitost strávit semestr v zahraničí, která mu utřídila myšlenky v přístupu k životu, dodala sebevědomí v anglickém jazyce a taktéž naučila základy dalších jazyků.

Tomáš Šišák

Tomáš Šišák

Tomáš Šišák se jako student Vysoké školy ekonomické v Praze rozhodl jeden semestr vycestovat na zahraniční stáž na University of Lausanne ve Švýcarsku. Toto studium mu přineslo neocenitelné zkušenosti do života. Jednak  poznal nespočet nových přátel z celého světa a jednak jiný, více intenzivní systém školství, který mu dokázal rozšířit obzory v daném oboru.

Michaela Mitáčková

Michaela Mitáčková

Michaela Mitáčková z Uh. Hradiště se s pomocí Studijního fondu zúčastnila čtrnáctiddenního kurzu angličtiny na univerzitě Haileybury v Anglii. Díky kurzu si nejen zlepšila svou úroveň angličtiny, ale také zažila nezapomenutelné vzpomínky a navázala spostu nových přátelství.


 

Zuzana Ševelová

Zuzana Ševelová

Zuzana Ševelová ze Zlína si zvolila po maturitě na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně studium ve Velké Británii. Vybrala si obor Fashion Marketing and Retail Design na University of South Wales v Cardiffu. Příspěvek od Studijního fondu Nadace senátora Ivo Valenty jí významně pomohl v dokončení posledního ročníku vysokoškolského studia.

Martin Bil

Martin Bil

Martin Bil, student ČVUT v Praze, se rozhodl strávit jeden semestr na Vocational College of Traffic and Transport Maribor ve Slovinsku. V průběhu studia se seznámil se slovinskými studijními metodami a všechny zapsané předměty zdárně dokončil. Vzhledem k nízkému počtu zahraničních studentů byla výuka vedena individuálně, kdy se tak mohl dozvědět hodně praktických informací. Kromě studia se také zaměřil na poznávání země a slovinské kultury.

Kristýna Kořínková

Kristýna Kořínková

Kristýna Kořínková, studentka Vysoké ekonomické školy v Praze, se rozhodla pro svůj studijní pobyt pro Nagoya University of Commerce and Business v Japonsku. Strávit jeden semestr na NUCB jí pomohl rozšířit si akademické obzory díky velmi odlišnému výukovému systému a přiblížit se pochopení japonské kultury, která se značně promítá do obchodních zvyklostí japonských společností. Pobyt pro ni byl velmi prospěšný i z toho důvodu, že jí umožnil sesbírat cenné poznatky k její diplomové práci.

Jakub Blaha

Jakub Blaha

Jakub Blaha je studentem Institutu ekonomických studií na Karlově Univerzitě a ke svému studiu v zahraničí si vybral Universidad de Complutense ve španělském Madridu, kde studoval obor management a finance. Pobyt hodnotí velmi pozitivně, jelikož měl možnost se konečně naučit plynule španělsky a do toho si ještě rozšířit obzory v oboru financí. Zahraniční pobyt ho obohatil nejen po kariérní stránce, ale také po té kulturní, neboť Španělsko patří k jedné z nejhistoričtějších zemí na světě.

Ondřej Hrabal

Ondřej Hrabal

Ondřej Hrabal, student Univerzity Palackého v Olomouci, si pro svou studijní stáž vybral University of East Anglia ve Velké Británii. Při studiu měl příležitost pracovat na skvělých projektech a byl vyučován zkušenými a schopnými lidmi z oboru. Semestr v Anglii pro něj byl nesmírně obohacujícím zážitkem, protože nejen, že konečně pořádně nahlédl do kultury, kterou od dětství obdivoval, ale měl příležitost vyzkoušet naprosto odlišný způsob vysokoškolského vzdělávání na výborné univerzitě.

Michal Hubáček

Michal Hubáček

Michal Hubáček, student Přírodověcké fakulty Masarykovy univerzity, se rozhodl pro studijí stáž na Wageningen University v Nizozemí, která se každoročně umisťuje na předních příčkách v hodnocení univerzit se zemědělským, ekologickým a přírodovědným zaměřením. Patřil zde do výzkumné skupiny prof. Marie Barbosy s názvem "Bioprocess Engineering", kde pracoval na projektu zabývajícím se výzkumem a vývojem mikrořas pro využití pro produkci biopaliv. Ze získaných dat by měly vzniknout dvě půblikace a data budou použita i pro jeho diplomovou práci. 

Adam Pekař

Adam Pekař

Adam Pekař, student oboru fyzioterapie, si pro svou studijní stáž vybral čínskou Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, kde se mohl blíže seznámit s tradičními východními směry medicíny a získat velmi cenné zkušenosti, které využije při své praxi. V rámci této stáže pobíval na několika odděleních univerzitní nemocnice a součástí stáže byla také návštěva Pegingu, především jedné z největších a nejstarších tradičních lékáren.

Václav Lapčík

Václav Lapčík

Václav Lapčík, student oboru Management výroby a kvality Univerzity Tomáše Bati, využil příspěvek k absolvování letní stáže v polské firmě 3Shape, vyrábějícím medicínskou techniku. Stáž byla na oddělení Kvality a mohl tak získat cenné zkušenosti pro následné zhotovení své diplomové práce. Volný čas využil na cestování a poznávání nových lidí.

Kamila Ondrušková

Kamila Ondrušková

Kamila Ondrušková z Uh. Ostrohu se jako studentka Univerzity Palackého v Olomouci rozhodla pro studijní pobyt na Utrecht Univerzity v Nizozemí. Studium jí rozšířilo obzory v jejím studovaném dvojím oboru, a to divadelní a filmové vědě. Díky pobytu shromáždila materiály, které se jí hodí k bakalářské práci a které by v České republice hledala stěží. Na studijním pobytu získala cenné zkušenosti v psaní divadelních analýz a také si rozšířila znalosti v rámci mediálních komunikací. Nizozemsko jí dalo neuvěřitelnou kulturní, studijní a jazykovou zkušenost. Ačkoliv byla univerzita velmi náročná, naplno si studium užila a je za tuto zkušenost moc ráda.

Lukáš Jordán

Lukáš Jordán

Lukáš Jordán z Vážan se jako student Vysoké školy ekonomické v Praze rozhodl jeden semestr strávit na Manchester Metropolitan University ve Velké Británii. Měl možnost poznat jiný vzdělávací systém zaměřený převážně na kognitivní dovednosti než memorování kvanta učebnic. I přes některé těžké chvíle si pobyt ve Velké Británii užil a myslí si, že každý vysokoškolský student by měl podobný pobyt absolvovat, aby si rozšířil obzory, posunul anglický jazyk na vyšší úroveň a naučil se postarat se sám o sebe.

Eliška Kročilová

Eliška Kročilová

Eliška Kročilová, studentka uherskobrodského gymnázia, absolvovala třítýdenní studijní pobyt v Irsku na škole jazykové škole ACET Cork. Pobyt byl pro ni velmi užitečný z hlediska zdokonalení angličtiny, především komunikačních dovedností. Během pobytu navázala také přátelství se studenty z různých zemí. 

Daniel Drobík

Daniel Drobík

Daniel Drobík z Uh. Hradiště využil příspěvek ze Studijního fondu na financování bakalářského studia ekonomie na University College London, která je podle prestižního QS Ranking pro rok 2021 desátou nejlepší vysokou školou na světě. Během svého studia získal široké spektrum znalostí a měl příležitost zúčastnit se přednášek světově uznávaných expertů jako například nositele Nobelovy ceny za ekonomii, Larse Petera Hansena a jiných. Díky úspěšnému ukončení studia a hodnocení First Class Honours byl přijat k magisterskému studiu na University of Cambridge.

Veronika Štěrbová

Veronika Štěrbová

Veronika Štěrbová z Uh. Hradiště studovala Leadership a management se zaměřením na personální management na New York University (NYU) v USA. Během prvního semestru dosáhla ocenění děkana za vynikající studijní výsledky. NYU je známá jako největší soukromá univerzita v USA. Hodiny se specializací v oboru byly vyučovány profesory, kteří mají zkušenosti v daném oboru ve špičkových organizacích v New Yorku. Právě toto považuje za největší životní přínos.  

Jan Talaš

Jan Talaš

Jan Talaš ze Zlína se rozhodl strávit své navazující magisterské studium na Technical University of Denmark, obor průmyslového inženýrství a managementu. Škola se nachází v Kodani a patří mezi 100 nejlépe hodnocených univerzit na světě, mezi technickými školami působí v první padesátce.

Veronika Navrátilová

Veronika Navrátilová

Veronika Navrátilová se jako studentka zubního lékařství Univerzity Palackého v Olomouci rozhodla během studia vyjet na půlroční studijní pobyt do Bratislavy, aby si rozšířila znalosti a získala povědomí o úrovni stomatologie u sousedů. Studium pro ni bylo přínosné, zvláště v oblasti dentální chirurgie a parodontologie.

Marek Trávník

Marek Trávník

Marek Trávník z Březové se rozhodl své bakalářské studium absolvovat v Nizozemí, kde studuje na Delft University of Technology letecké a vesmírné inženýrství. Studijní fond mu umožnil se ve druhém roce jeho studia naplno věnovat rozvoji jeho akademické kariéry, kdy se věnoval takzvanému Bachelor Honours Programme pro nejlepší studenty z jeho fakulty. Mimo to byl také členem závodního týmu Forze Delft, který vyvíjí auto na vodíkový pohon. Ze Studijního fondu využil část příspěvku na výkonný počítač, který pro práci ve Forze potřeboval. Na konci roku se pak také stal asistentem profesora v jednom předmětu pro studenty prvního ročníku. Na fotografii je s generálním manažerem řízení leteckého provozu v Amsterdamu, od kterého obdržel tzv. „Young Talent Encouragement Prize".

Tereza Bolfová

Tereza Bolfová

Tereza Bolfová se jako studentka Marketingové komunikace Univerzity Tomáše Bati vydala na studijní stáž do francouského Lyonu na Idrac Business School. Svůj obor doplnila studiem business předmětů a marketingu z trochu jiné stránky pohledu a hlavně měla možnost poznat, na co kladou důraz jinde ve světě a jak probíhá výuka. Díky pobytu v zahraničí si zdokonalila svou francouzštinu a získala cenné zkušenosti pro její budoucí profesní uplatnění.

Pavla Hrabcová

Pavla Hrabcová

Pavla Hrabcová studuje na Vysoké škole ekonomické a i díky příspěvku ze Studijního fondu mohla vycestova do Skotska, kde si vyzkoušela půlroční studium na University of Edinburgh. Během pobytu, kromě zkušeností s haggisem a rugby, načerpala také znalosti, které dále mohla zúročit ve své bakalářské práci.

 

Ondřej Vaculík

Ondřej Vaculík

Ondřej Vaculík, student Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, absolvoval studijní pobyt na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg v Německu, obor Politologie. Ze studijního hlediska získal nový pohled na mnoho problematik a i v jiných oblastech byl pro něj pobyt velmi přínosný.

Matěj Nekoranec

Matěj Nekoranec

Matěj Nekoranec se rozhodl celé své bakalářské studium absolvovat v zahraničí na Northumbria University v Newcastlu v severní Anglii, kde studuje obor Aplikované sportovní vědy a trenérství. Získané znalosti a zkušenosti již aplikoval například ve vedení Zlínského triatlonového klubu a zúročil v přípravě čtyř juniorských triatlonových reprezentantů směrek k Mistrovství světa a Evropy.

Karolína Vachalová

Karolína Vachalová

Karolína Vachalová získala příspěvěk na studium na prestižní angličké univerzitě Manchester School of Architecture, kde absolvuje celé své studium. Její závěrečná práce byla vybrána jako jedna z reprezentativních prací druhého ročníku a je vystavena v budově fakulty architektury v Manchesteru.

Eliška Lysáková

Eliška Lysáková

Eliška Lysáková, studentka Vyšší odborné školy sociální - Caritas, absolvovala v rámci studií sociální práce dvouměsíční praxi v Cork Simon Community v Irsku. Cílovou skupinou byli lidé bez domova. Ačkoliv byl pro ni pobyt mnohdy psychicky i fyzicky náročný, s odstupem času jej hodnotí jako obohacení nejen v profesní, ale také v osobní sféře.

Adriana Turková

Adriana Turková

Adriana Turková, studentka Gymnázia Uherské Hradiště, se rozhodla absolvovat intenzivní jazykový kurz němčiny ve švýcarském Curychu, který byl zaměřený především na konverzační schopnosti a gramatiku. Volný čas využívala k cestování a poznávání této země.

Adriana Slaníková

Adriana Slaníková

Adriana Slaníková, studentka Masarykovy univerzity v Brně, vycestovala na stáž do Ruska na Saint Peterburg State Pediatric Medical University, kde strávila jeden měsíc na petrohradské pediatrické klinice. Zde zažila, jak vypadá každodenní chod oddělení, ambulancí i operačních sálů, asistovala při operacích jak chirurgům, tak anesteziologickému týmu.  

Adam Hrnčiřík

Adam Hrnčiřík

Adam Hrnčiřík, student Masarykovy univerzity v Brně, vycestoval na půlroční studijní pobyt do Budapešti, kde studoval na univerzitě Budapest Business School, Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism. Během studia získal nespočet zkušeností, poznal mnoho skvělých lidí a rozšířil si odborný rozhled a získal nové vědomosti, které by v rámci studia v České republice nejspíše nezískal. Vycestovat do ciziny během studia považuje za jedno z nejlepších rozhodnutí v jeho životě a určitě by tuto možnost doporučil všem studentům.

Adam Strojil

Adam Strojil

Adam Strojil studuje informatiku ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati a v zimním semestru třetího ročníku jsem se rozhodl vyjet studovat softwarové inženýrství na vysokou školu IPVC v portugalském městě Viana do Castelo. Toto rozhodnutí mu přineslo řadu nových zkušeností jak po studijní, tak po osobní stránce. 

Lucie Zpěváková

Lucie Zpěváková

Lucie Zpěváková absolvovala měsíční jazykový kurz anglického jazyka v Kanadě na GEOS Languages Plus. Hodiny byly zaměřeny jak na gramatiku, tak na komunikaci na pravidelných debatních hodinách, kde si díky spolužákům a učitelům z celého světa s nimi mohla popovídat i o situaci jinde ve světě.

Zuzana Sovišová

Zuzana Sovišová

Zuzana Sovišová, studentka Vysoké škole ekonomické v Praze, měla možnost studovat jeden semestr na University of Michigan, kde na Ross School of Business studovala obor Business Administration and Management. Svůj pobyt hodnotí jako velkou životní zkušenost a nejlepší rozhodnutí pro její budoucnost. Kromě poznání nové kultury, lidí z celého světa a zlepšení jazykových a komunikačních schopností pro ni bylo velkým přínosem i praktické zaměření studia, kdy měla možnost se např. podílet na vytvoření návrhu reklamní kampaně pro společnost Ford.

Tereza Indrová

Tereza Indrová

Tereza Indrová, studentka Mendelovy univerzity v Brně, absolvovala studijní pobyt v Německu na univerzitě Technische Hoschule Deggendorf, obor Strategic and International Management s cílem získat mnoho nových zkušeností a vědomostí v oblasti svého profesního rozvoje, zdokonalit si své jazykové schopnosti jak v angličtině, tak němčině a obohatit svůj studentský i osobní život. 

Kateřina Teichmanová

Kateřina Teichmanová

Kateřina Teichmanová, studentka Univerzity Pardubice, se v rámci svého magisterského studia rozhodla pro studijní stáž na Universidad de Jaen ve Španělsku.

Lenka Hélová

Lenka Hélová

Lenka Hélová se jako studentka Gymnázia v Uherském Hradišti rozhodla pro měsíční jazykový kurz ve Španělsku. Za tuto možnost je velmi vděčná. Proběhla obrovská kulturní výměna, jak pomocí mezinárodních studentů, tak hostitelské rodiny, u které bydlela. Samotnou ji překvapilo, že je po měsíci schopna komunikace ve španělštině a dokáže vést opravdovou konverzaci. Na pobyt má krásné vzpomínky a je motivována se dále rozvíjet.

Marián Pjajčík

Marián Pjajčík

Marián Pjajčík je studentem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vybral si ke svému studijním pobytu Polytechnic Institute of Viana do Castelo v Portugalsku, kde studoval obor Computer Science. Stáž hodnotí jako nejlepší půlrok svého života, kdy získal mnoho zkušeností, které mu pomohou v jeho budoucím životě a zaměstnání. Taktéž poznal úplně rozdílné vzdělávání než je zde v České Republice. 

Kristýna Císařová

Kristýna Císařová

Kristýna Císařová je studentkou žurnalistiky a bezpečnostních studií na Masarykově univerzitě a pro svůj studijní pobyt si vybrala studium ve Švédsku na Stockholm University. Nejvíce si cení zkušeností získaných na této univerzitě, jejíž výukový systém je velmi rozdílný od českého. Pobyt jí také pomohl výrazně si zlepšit jazykové schopnosti.

Tereza Filová

Tereza Filová

Tereza Filová je studentkou medicíny na Masarykově univerzitě a svou stáž absolvovala na Universitätsklinik für Kinder-und Jugendmedizin v německém Tübingenu na oddělení neonatologie. Stáž hodnotí jako úžasnou zkušenost a obrovský přínos pro profesní život.

Marek Vašků

Marek Vašků

Marek Vašků z Uherského Hradiště se rozhodl po dokončení bakalářského studia na Přírodověděcké fakultě Masarykovy Univerzity absolvovat celé své navazující studium na IT fakultě Aalborské Univerzitě v Kodani, obor Geoinformatika. Dánský univerzitní systém (a Aalborská Univerzita je v tom průkopník) pracuje s Problem-based learning metodologii soustřeďující na řešení problémů, skupinové práci a určitou adaptabilitu a učení přizpůsobilosti ve stále měnícím se světě informačních technologii. V průběhu studia absolvoval stáž v Dánské Energetické Agentuře, kde se věnoval statistické analýze velkoplošných solárních elektráren a v posledním semestru obhájil diplomou práci zaměřující se na automatickou detekci solárních elektráren ze satelitních snímků metodami strojového učení. 

 

Kristýna Dufková

Kristýna Dufková

Kristýna Dufková z Boršic u Blatnice se jako studentka přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně rozhodla vycestovat do Daejeonu v Jižní Koreji, kde na Chungnam National University 4 měsíce studovala biologii. Studium nebylo jednoduché, už jen kvůli nemalým nárokům Masarykovy univerzity získat příslušný počet kreditů z jejího oboru nebo např. neochotě některých vyučujících vyučovat kurzy v anglickém jazyce, takže se musela smířit i s předmětem v korejštině, odkázaná na sledování řeči těla přednášejícího a znalost latinských slovíček. Tím více si však tento kurz užila a těšila se z jeho úspěšného absolvování. Kromě odborných znalostí je velmi ráda za zkušenost žít v zemi s tak odlišnou kulturou.

Ivana Hendrychová

Ivana Hendrychová

Ivana Hendrychová z Ostrožské Lhoty získala příspěvek na studium na Zoni Language Centers v USA. Získané podpory si nesmírně váží. Věří, že jí tyto vědomosti a zkušenosti pomohou v její budoucí kariéře. Studovat v USA bere jako nejlepší investici a neopakovatelnou příležitost.

Adéla Zálešáková

Adéla Zálešáková

Adéla Zálešáková z Nivnice po ukončení bakalářského studia (mezinárodní studia, diplomacie) na VŠE v Praze odjela na stáž na Velvyslanectví ČR ve Vídni. Po této čtyřměsíční zkušenosti se rozhodla ve Vídni zůstat a studovat v rámci magisterského studia obor Mezinárodní rozvoj na Vídeňské univerzitě. Život a studium v cizím městě nejsou vždy jednoduché, ale díky daru ze Studijního fondu p. senátora Valenty jí odpadla spousta starostí ohledně financí.

Jakub Zemek

Jakub Zemek

Jakub Zemek ze Starého Města, student Gymnázia Uh. Hradiště se účastnil projektu Advanced PoSSUM Academy v USA na Floridě, kde bylo vybráno jen 14 studentů z celého světa. Většina programu se odehrávala na jedné z nejlepších leteckých univerzit Embry-Riddle, ale i v jiných zařízeních, jako například v největší přetlakové komoře v USA. Projekt PoSSUM se zabývá studiem horních vrstev atmosféry a účelem programu, do nějž se zapojil, bylo publikovat poznatky z této oblasti vybraným jedincům, kteří by se v budoucnu mohli do výzkumu zapojit jak na Zemi, tak zejména jako posádka balistického letu.

Beáta Gabrielová

Beáta Gabrielová

Beáta Gabrielová, měla jako studentka bakalářského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, možnost vycestovat na půlroční studijní pobyt do Norska, kde studovala ve městě Kristiansand na Universitetet i Agder. Studium a život v Norsku jí přinesl obrovské zkušenosti a přátele z celého světa. Pobyt v Norsku ovlivnil i její další kroky a díky tomu se rozhodla pro studium magisterského programu v Oslu na Universitetet i Oslo.

Jana Vaculová

Jana Vaculová

Jana Vaculová z Uherského Hradiště si pro svou stáž v rámci studia na Aalborg University Copenhagen v Dánsku vybrala společnost Black Label Experience na Novém Zélandu. Díky příspěvku ze Studijního fondu mohla tuto stáž absolvovat a během pobytu sbírat cenná data pro svou diplomovou práci.

Petr Nedbal

Petr Nedbal

Petr Nedbal z Ostrožské Nové Vsi získal příspěvek na studium na umělecké akademii ArtEZ Institute of the Arts v Nizozemí. Na této instituci se mu podařilo dosáhnout několika úspěchů, a to na Deventer Festival a Deventer Stadtheatre sólovým představením, které choreografoval. Dále také spolupracoval se známou britskou choreografkou a byl vybrán do choreografického projektu.

Jan Dohnal

Jan Dohnal

Jan Dohnal z Hluku,si zažádal o finanční příspěvek na studium na prestižní americké University of Michigan Law School. Studoval zde postgraduální studijní program Master of Laws, kdy se zaměřil zejména na právo obchodních korporací, které jej zajímá v jeho oboru nejvíce. 

Daniel Miklas

Daniel Miklas

Daniel Miklas, student Obchodní akademie v Uh. Hradišti ze Spytihněvi, si zažádal o příspěvek na letní jazykový kurz na International House Manchester ve Velké Británii, aby si zlepšil své znalosti angličtiny. Tento kurz byl pro něj zatím největší životní zkušeností a doufá, že se do Anglie ještě v budoucnu podívá.

Petra Hanáčková

Petra Hanáčková

Petra Hanáčková z Napajedel, studentka University of Aberdeen ve Velké Británii, využila příspěvek ze Studijního fondu na výměnný pobyt na City University of Hong Kong. Kromě studia se zajímala také o sociální problémy Hong Kongu, a proto několikrát pomáhala jako dobrovolník v místní charitě Food Angel.

Barbora Surá

Barbora Surá

Barbora Surá z Uherské Hradiště, studentka Univerzity Karlovy v Praze na fakultě sociálních věd, se rozhodla pro studijní pobyt na Interdisciplinary Center Herzlyia v Izraeli. Pobyt byl pro ni velmi cennou zkušeností, která jí alespoň částečně pomohla porozumět tamní politické situaci, inspirovat se podnikatelským duchem Izraelců, poznat jiná náboženství a potkat se s lidmi z celého světa.

Monika Zelinková

Monika Zelinková

Monika Zelinková získala jedinečnou možnost absolvovat stáž na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D.C. v USA. Tato stáž jí pomohla k rozšíření obzorů a většímu porozumění politickému a kulturnímu dění ve Spojených státech amerických.

Tomáš Soustružník

Tomáš Soustružník

Pro Tomáše Soustružníka, studenta Vysoké školy ekonomické v Praze, studium v zahraničí znamenalo významný krok kupředu nejen v univerzitním, ale i osobním životě. Zimní semestr strávil na ekonomické fakultě prestižní Tilburg University v Nizozemském království.

Jakub Filip Komárek

Jakub Filip Komárek

Jakub Filip Komárek úspěšně absolvoval dva semestry studia moderní historie (dějin diplomacie, špionáže, vojenství, mezinárodního práva a ekonomie 20. století) na University of Calcary v Kanadě. Rok studia a života v Kanadě byl pro něj neopakovatelnou zkušeností, ať už v rovině akademické či osobní.

 

Jakub Daněk

Jakub Daněk

Jakub Daněk z Uherského Hradiště využil prostředky ze Studijního fondu na úhradu části nákladů studia v navazujícím postgraduálním studiu na právnické fakultě Sciences Po Paris ve Francii, obor business práva. Nabyté znalosti hodlá využít v největší advokátní kanceláři Arendt Medernach v Lucembursku, jakožto ‘junior právník’ v oblasti Private Equity Real Estate.

Martin Hlůšek

Martin Hlůšek

Martin Hlůšek se rozhodl po ukončení Gymnázia v Uherském Hradišti pokračovat ve studiu ve Velké Británii, a to konkrétně na The University of Aberdeen. Ta je třetí nejstarší univerzitou ve Skotsku a pátou nejstarší v anglicky mluvícím světě a patří mezi 200 nejlepších světových univerzit.

Antonín Štěrba

Antonín Štěrba

Antonín Štěrba je studentem Mezinárodních ekonomických vztahů. Pro svůj zahraniční studijní pobyt si zvolil světoznámou univerzitu Harvard, která je pro něj synonymem prestiže a úspěchu.

David Stojnov

David Stojnov

David Stojnov je studentem oboru zubního lékařství Karlovy univerzity v Praze. Svůj příspěvek využil na letní klinickou stáž na Chung Shan Medical University na Taiwanu.


 

Martin Borek

Martin Borek

Martin Borek z Uherského Hradiště obdržel příspěvek na své studium na KTH Royal Institute of Technology ve Stockholmu, kde studuje tzv. double degree magisterský program. Studium v tomto případě probíhá na dvou univerzitách, tou druhou je Aalto University v Helsinkách.

Daniel Drobík

Daniel Drobík

Daniel Drobík je studentem Gymnázia v Uherském Hradišti. Pro svou stáž si vybral letní školu se zaměřením na ekonomii na University of Warwick.

Darja Nožičková

Darja Nožičková

Darja Nožičková je studentkou z Ostrožské Nové Vsi. V rámci studijního fondu si požádala o podporu studia v Německu, konkrétně na Michael-Ende-Gymnasium, Tönisvorst.

Martin Štěrba

Martin Štěrba

Martin Štěrba se po dokončení bakalářského studia na brněnské Newton College rozhodl své další vzdělání absolvovat v zahraničí na soukromé škole Zagrebačka Škola ekonomije imanagementa v Chorvatsku. Otevřely se mu tak brány ke studiu na nejprestižnější škole zaměřující se na ekonomii a management na balkánském poloostrově.

Ondřej Mikulčík

Ondřej Mikulčík

Ondřej Mikulčík se jako student Obchodní akademie v Uherském Hradišti rozhodl zdokonalit ve znalostech anglického jazyka. Požádal si o podporu studia na jazykové škole LAL Language Centres ve městě Paignton ve Velké Británii.

Hana Kuželová

Hana Kuželová

Hana Kuželová z Moravského Písku se po střední škole rozhodla studovat v Dánsku. Zvolila si obor Multimedia Design and Communication, a to na Lillebaelt Academy of professional Higher education.