Blogy, články a rozhovory

27. 7.

SENÁTOR IVO VALENTA BUDE OHAJOVAT SENÁTORSKÝ MANDÁT

Slovácký senátor Ivo Valenta se rozhodl obhajovat svůj senátorský mandát. Nadále se tak bude věnovat boji nejen za vyřešení problémů, které trápí region, ale také tématům, která mají celostátní přesah. Stejně, jako před šesti lety, bude kandidovat jako nezávislý za Stranu soukromníků ČR.

„Kandidaturu jsem dlouze zvažoval. Od začátku jsem tvrdil, že pro mne v tomto směru bude mít klíčovou roli rodina, a ta mne plně podporuje. Současně nechci zklamat své příznivce, kteří mi svou důvěru vyjádřili v tzv. „volbách nanečisto“, jež jsem zorganizoval již v zimě právě z toho důvodu, abych si ověřil, zda lidé znají mou práci v Senátu. Jejich reakce mne potěšily,“ informuje senátor Ivo Valenta a dále dodává: Je za námi spousta práce, ale obrovský kus cesty je také před námi. Klíčové pro mne je dotáhnout do úspěšného konce oblasti a problémy, které jsme již rozhýbali.“

 Jde například o osud uherskohradišťské věznice, který si dal jako jeden z prioritních úkolů hned po nástupu do funkce, a kde se po opravdu vleklém a intenzívním úsilí nyní konečně daly věci do pohybu.

„Snažil jsem se držet hesla “když mne vyhodí dveřmi, vrátím se oknem“. Neustále jsem všechny, kteří v této věci mohli cokoliv udělat, zahrnoval dopisy, odbornými argumenty, apely, dožadoval se a účastnil se osobních jednání a podobně. Jednalo se o mnoho desítek aktivit. Zástupce ministerstev jsem zval přímo na místo, aby nerozhodovali od stolu a ledy se díky nám všem, komu osud tohoto areálu není lhostejný, konečně hnuly. Vláda již má hotovu základní studii rekonstrukce a schváleno je také financování akce v řádu stovek milionů korun,“ rekapituluje Valenta.

Dalším prioritním tématem je pro něj určitá míra tolerance alkoholu u cyklistů, jedoucích po cyklostezkách, jak je tomu v zahraničí. Právě téma cyklistů na Slovácku velmi silně rezonuje. Zákon o toleranci alkoholu u cyklistů do hranice 0,5 promile Ivo Valenta s kolegy ze Senátu předložil opakovaně a boj za toto téma stále nevzdal.

„Jde o zásadní krok k podpoře cykloturistiky, cyklostezek a vinných stezek, jejichž hustá síť je především na jihu Moravy, a v neposlední řadě také k podpoře vinařů a živnostníků, jejichž sklípky či provozovny s občerstvením lemují tyto trasy.  Nechápu, proč by měli cyklisté čelit vysokým pokutám za to, že si dají na osvěžení jedno pivo. K čemu navíc jsou za drahé dotace vybudovány vinné stezky, když si na trase cyklista nemůže dát pohárek vína? Jsou snad naši cyklisté méně svéprávní než ti v sousedních zemích, kde je tolerance stanovena? Tyto cyklostezky jsou navíc často propojeny (například Rakousko – Jižní Morava). Má snad cyklista, který si dá v Rakousku legálně pivo, na hranicích slézt z kola a pokračovat v cestě pěšky? Vždyť navíc za rozumnou hranici alkoholu bojovaly prostřednictvím petice tisíce osob. Je to snad malý důkaz vůle veřejnosti?“ zamýšlí se Ivo Valenta

Senátor již během své první kandidatury oznámil, že se veškerých příjmů, plynoucích z výkonu jeho politických funkcí, vzdá ve prospěch nadaných studentů regionu. Tento slib dodržel.

 „Nemám zapotřebí si politikou vydělávat. Takto jsem to také řekl hned na začátku. Jediným mým cílem byla, je a bude pomoc regionu. S nadsázkou tvrdím, že mé politické příjmy si do poslední koruny rozebrali studenti. Založil jsem totiž Studijní fond, v němž se všechny prostředky, které jsem obdržel za výkon své senátní funkce, shromažďovaly. A časem, kdy jsem se stal ještě krajským, potažmo městským zastupitelem, do tohoto společného měšce přibyly další peníze. Chceme přece mít v regionu kvalitní odborníky, a jak jinak je získáme, než kvalitním vzděláním a například zahraničními zkušenostmi, které si však studenti často sami nemohou dovolit,“ vysvětluje svůj krok senátor, který se svých politických příjmů hodlá v případě zvolení vzdát i v nadcházejícím období.

Díky Studijnímu fondu bylo rozděleno více než 6 milionů korun mezi přibližně stovku studentů středních, středních odborných a vysokých škol. Fond jim umožnil účastnit se zahraničních stáží a studijních pobytů.  

Ivo Valenta se během svého senátního působení věnoval celé řadě témat. Jeho zásluhou byli například již v roce 2015 osvobozeni od placení autorských poplatků a s tím spojené administrativy protagonisté folkloru a lidových písniček, které nemají autora. O osvobození od hrazení poplatků kolektivním správcům stávající senátor usiluje také v případě živnostníků, u nichž provoz rádia či televize v provozovně nemá hospodářský význam.

Legislativní úprava z pera senátora Valenty byla již dříve schválena Senátem Parlamentu ČR. Následně jen o tři hlasy neprošla Poslaneckou sněmovnou. Nicméně tlak veřejnosti byl tak obrovský, že někteří poslanci změnili názor a po pár dnech se objevily dva velmi podobné návrhy novely autorského zákona.

„Je úplně jedno, kdo tuto bitvu přivede do vítězného finále. Tím, že jsem toto téma otevřel, se rozvířily debaty, vzbudil zájem veřejnosti a pomyslnou štafetu převzali i další politici. Důležitý je výsledek. Autorské poplatky kolektivním správcům už platí samy TV a rádia za to, že pouští písničky umělců. Není důvod k dalšímu obohacování netransparentních organizací, které vytvářejí výnosný byznys především samy pro sebe. Jen v případě OSA se v tomto byznysu točí ročně více než miliarda Kč,“ tvrdí dále senátor, který v tomto směru dostává velkou podporu ze strany veřejnosti.

Stejně je tomu například v oblasti tolik diskutované tendence EU k odzbrojování, v jejíž souvislosti se na Ivo Valentu obracely stovky osob – velmi často například z řad myslivců.

„Jakékoliv omezení v tomto směru považuji v dnešní době za naprosto nesmyslné a kontraproduktivní. Proto jsem podpořil snahu o to, aby bylo pevně zakotveno v Listině základních práv a svobod zaručení ústavního práva bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní za podmínek, stanovených zákonem. Jedině v takovémto případě by se na nás neměly vztahovat ani regulace ze strany EU. Nikdo přece nechce čelit případnému nebezpečí holýma rukama. Historie již mnohokrát ukázala, že včasný zásah by mohl zachránit řadu lidských životů,“ uvedl dále Ivo Valenta.  Vláda nakonec senátní návrh ústavního zákona podpořila.

„Ať už dají voliči důvěru komukoliv, byl bych rád, aby tento region v Senátu hájil někdo, kdo bude skutečně kopat za region a především bránit špatným zákonům, přehnané regulaci a byrokracii,“ uzavírá senátor Ivo Valenta.

 

30. 4.

UKONČEME PŘÍPRAVU NOVÉ NEMOCNICE V MALENOVICÍCH!

Krajské zastupitelstvo by mělo na svém pondělním zasedání ukončit přípravu nové nemocnice v Malenovicích. Tvrdí to senátor Ivo Valenta a krajský předseda Soukromníků Michal Dvouletý, kteří k tomuto kroku vyzývají ostatní zastuptele Zlínského kraje. Opírají se přitom nejen o expertní stanovisko předních ekonomů, kteří varují před velkým propadem příjmů krajského rozpočtu, ale také o vyjádření skupiny architektů a zlínských osobností, které ve svém prohlášení zpochybňují vlastní koncept nové nemocnice v Malenovicích. 

„Očekávali jsme, že Rada Zlínského kraje uposlechne výzvu Ministerstva vnitra ČR a navrhne krajskému zastupitelstvu, aby v pondělí 4. května 2020 znovu hlasovalo o investičním záměru nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích. Potvrzuje se tak, že způsob, jakým byla nová nemocnice „protlačena“ krajským zastupitelstvem v prosinci 2019, byl netransparentní, nedůvěryhodný, v rozporu se zákonem i dobrými mravy. Za daleko podstatnější však pokládáme to, abychom společným hlasováním definitivně ukončili přípravu nové nemocnice v Malenovicích,“ uvedl senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta.

Zároveň upozornil na to, že investiční záměr nové nemocnice v Malenovicích je postaven na ekonomických předpokladech z prvního pololetí roku 2019, které se v důsledku pandemie COVID-19 velmi zásadním způsobem změnily. Mimo jiné to potvrzuje expertní stanovisko doc. Ing. Jiřího Schwarze, CSc. z Centra ekonomických a tržních expertíz, který predikuje, že v letošním roce se propadnou krajské daňové příjmy o 6,9 %.

„Rozhodování o výstavbě nové Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně-Malenovicích na základě finančního plánu z roku 2019 by odporovalo za současných podmínek standardním požadavkům na investiční obezřetnost a odpovědnost při nakládání s veřejnými finančními prostředky,“ prohlásil ekonom Jiří Schwarz (CETA). Kompletní expertní stanovisko je v příloze.

„Od začátku upozorňujeme na ekonomická rizika a nedomyšlené finanční dopady výstavby nové nemocnice v Malenovicích na krajský rozpočet. V důsledku nastupující hospodářské krize se tato rizika exponenciálně zvýšila! Zlínský kraj si investici do nové krajské nemocnice v Malenovicích prostě nemůže za této situace dovolit. Zároveň je extrémně nezodpovědné, že vedení Zlínského kraje chce po krajských zastupitelích, aby svým hlasováním potvrdili schválení investičního záměru nové krajské nemocnice v Malenovicích, přičemž je zřejmé, že tento investiční záměr byl zpracováván přibližně před rokem a vůbec nezohledňuje aktuální ekonomickou a rozpočtovou realitu,“ dodal senátor Ivo Valenta. Ten současně označil nově navrhovanou fázovost výstavby v Malenovicích za nesmyslný výstřelek.

„Zlínský kraj se navíc svou vlastní vinou dostal do další ekonomické pasti, která souvisí s revolucí ve veřejné hromadné dopravě. Od konce minulého roku totiž Zlínský kraj výrazným způsobem navýšil počet objednaných kilometrů od vlakových a autobusových dopravců, operujících na regionálních spojích v našem kraji, ale zároveň přenesl zodpovědnost za inkasované tržby za jízdné zcela na bedra krajského rozpočtu. V kontextu s probíhající pandemií, mimořádnými opatřeními a nouzovým stavem, což se promítá na velmi nízké využitelnosti regionální dopravy, budou chybějící tržby za jízdné velmi negativně dopadat opět, pouze a jen na krajský rozpočet,“ upozornil na další významnou souvislost zastupitel Michal Dvouletý.

„V tuto chvíli by prioritou každého zodpovědného vedení kraje měla být především zodpovědná inventarizace schváleného krajského rozpočtu i střednědobého rozpočtového výhledu. Je nutné, aby se do obou dokumentů promítly dopady začínající ekonomické krize. Je třeba kalkulovat s výrazným poklesem daňových příjmů a v této souvislosti se vypořádat s plánovanými mandatorními i kapitálovými výdaji. Dnešní vedení kraje však nemá žádný krizový plán a namísto toho opětovně žádá krajské zastupitele, abych schválili výstavbu nové nemocnice v Malenovicích, jejíž investiční náklady odhadují odborníci na cca 15 miliard korun,“ dodal Dvouletý.

„Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni o tom, že je třeba zcela zastavit projekt nové nemocnice v Malenovicích a nezpůsobovat Zlínskému kraji jeho prosazováním další škody. Bohužel jsme k vůli této absurdní situaci a řečněním o nové nemocnici ztratili čtyři roky, během kterých mohla být zásadním způsobem modernizována Krajská nemocnice Tomáše Bati ve svém dnešním areálu,“ je přesvědčen senátor Ivo Valenta, který současně připomněl otevřený dopis architektů, který doslova cupuje projekt nové nemocnice.

„Je evidentní, že byl navržen velmi nevhodný koncept výstavby nové krajské nemocnice v mimořádně exponované lokalitě, poblíž obchodních center v Malenovicích, v dosahu průmyslových podniků (např. TAJMAC-ZPS), spalovny odpadů, ČOV a frekventované čtyřproudé silnice I. třídy s intenzitou dopravy 30.000 vozidel za 24 hodin. Podivně nedomyšlený zastavovací plán počítá např. s tím, že nová nemocnice má být dislokována do dvorní části garážových bloků s velkokapacitním parkovištěm, přičemž současný vjezd na sídliště s bytovými domy v Malenovicích bude přesunut do prostoru areálu nemocnice,“ píše se v dopise, který podepsali architekti Jiří Kotásek, Pavel Chládek, František Dohnal, Petr Stibora, projektanti Zdeněk Havel, emeritní děkan UTB  Jiří Dostál či další osobnosti jako Josef Mitrenga či Zdeněk Hoza.

„Domníváme se, že po důsledné inventarizaci krajského rozpočtu a stanovení jasných priorit pro období začínající ekonomické krize by vedení kraje mělo vypracovat konstruktivní plán, jak ihned začít s postupnou modernizací KNTB. K tomuto účelu by měl využít uspořené finanční zdroje, které jsou dnes na účtech Zlínského kraje z období hospodářského růstu. Události posledních týdnů nás všechny utvrdily v přesvědčení, jak důležité je mít v našem kraji dostatek zkušených lékařů a obětavých zdravotních sester s kvalitním zázemím a systematickým a racionálním řízením,“ představil řešení senátor Ivo Valenta s tím, že na pondělním zasedání zastupitelstva předloží konkrétní návrh usnesení k zastavení výstavby nové nemocnice.

 

13. 4.

OTEVŘENÝ DOPIS: Živnostníkům pomůžeme zrušením autorských poplatků.

Vážený pane premiére,

vážení členové vlády a Parlamentu ČR,

 

jsem rád, že se všichni shodujeme v tom, že živnostníci potřebují v důsledku pandemie COVID-19 okamžitou pomoc státu. Rád bych na Vás tímto otevřeným dopisem apeloval, aby se součástí této pomoci stalo také okamžité zrušení autorských poplatků u živnostníků, u nichž pouštění televize nebo rádia v dané provozovně nemá žádný hospodářský význam.

Jak jistě víte, tato legislativní úprava byla již jednou schválena Senátem Parlamentu ČR a následně jen o pár hlasů neprošla Poslaneckou sněmovnou. Nicméně stejná legislativní úprava je dnes součástí hned dvou poslaneckých návrhů novely autorského zákona, které čekají v Poslanecké sněmovně na projednání.

Konkrétně jde o sněmovní tisk č. 400 skupiny poslanců, která je zastoupena paní poslankyní Janou Mráčkovou Vildumetzovou, a sněmovní tisk č. 402, u kterého je zástupcem navrhovatele pan poslanec Tomio Okamura. U obou návrhů zákonů bylo doporučeno zařadit jejich projednávání již na pořad 45. schůze Poslanecké sněmovny, která by měla začít dne 21. dubna 2020.

Chtěl bych Vás proto vyzvat k tomu abyste do další várky zákonů, projednávaných ve stavu legislativní nouze, zařadili právě výše zmíněné návrhy novely autorského zákona, které osvobodí živnostníky a drobné podnikatele od placení autorských poplatků.

Mimochodem, nejde o vůbec malé peníze. Za jedno rádio a TV kadeřnice ročně zaplatí organizacím OSA a INTEGRAM i více než 10 tisíc Kč.

Zvláště v dnešní době, kdy řada těchto živnostníků nemá v důsledku karanténních opatření žádné příjmy, považuji tento způsob pomoci nejen za správný, ale také velmi urgentní.  Navíc se může jednat o rychlou cestu k tomu, jak trvale ulevit živnostníkům od placení nesmyslných poplatků, které nyní budou o to více dusit jejich podnikání.

 

Děkuji za podporu tohoto návrhu.

S pozdravem

Ivo Valenta

30. 3.

Pandemie je příležitostí k renesanci živnostníků

Pandemie koronaviru bude pro všechny velkým ponaučením. V plné nahotě se mimo jiné odkrývá to, jak nezastupitelnou roli mají všichni živnostníci a podnikatelé, o které si poslední vlády tak rády otíraly podrážky.

Celý svět dnes řeší, jak alespoň zpomalit šíření pandemie. Jeden stát vedle druhého přijímá naprosto bezprecedentní opatření, uzavírá hranice, školy, restaurace, většinu obchodů, nařizují se přísná karanténní opatření. Život většiny lidí se téměř zastavil. A s tím zatáhla za ruční brzdu také většina podnikatelských aktivit, které se zabrzdily doslova ze dne na den. Úplně bez tržeb skončila většina živnostníků, jiné podniky omezily nebo v důsledku řetězících se problémů zcela zastavily výrobu či poskytování služeb. Celosvětová ekonomika tak utrpěla obrovský šok, který zde v historii ještě nikdy nebyl, a jehož následky umí dnes odhadnout jen málokdo.

A právě v těchto chvílích je možné vidět, jak moc důležité je mít v zemi schopné živnostníky, úspěšné podnikatele a zkušené manažery. Lékaři, sestřičky, hasiči i policisté dnes stojí v první linii medicínského boje s pandemií. Ale bude to právě podnikatelský sektor, který již v těchto dnech stojí také v prvních řadách boje s ekonomickou krizí, kterou pandemie způsobí. Jsou to právě podnikatelé, kteří teď dělají všechno proto, aby dokázali na vzniklou situaci co nejrychleji zareagovat a udrželi své podnikání při životě. Ale nedělají to sami pro sebe, byť často sami řeší existenční boj o vlastní přežití. Je to také boj za zachování pracovních míst pro statisíce zaměstnanců. Je to boj za to, aby zde měl i v budoucnu kdo péct chleba, šít oblečení, stříhat vlasy, hrát divadlo, vyrábět víno či pálit slivovici. A v konečném důsledku je to boj za to, aby mohl i nadále fungovat veřejný sektor, aby měl stát z čeho platit školství, zdravotnictví, opravovat staré či budovat nové silnice.

Jsou to právě podnikatelé, kdo vytváří hodnoty a kdo je motorem celé ekonomiky. Jsou to oni, kdo musí mít nápad, dokázat ho zhmotnit, zorganizovat a prodat. Často ne sami, ale díky dobře seřízenému soukolí svých spolupracovníků a zaměstnanců. Jsou to podnikatelé, kdo svým úsilím získává peníze k zajištění obživy nejen pro sebe, ale také jejich zaměstnance a stát jako takový.

Bohužel v poslední době byl podnikatel ten, kdo byl spíše terčem nejrůznějších regulací, daňového ždímání a státního šikanování. Vždyť ČR má snad nevyšší daňové zatížení práce. Na každého sebemenšího živnostníka si mohou „zakleknout“ na dvě desítky kontrol či inspekcí, byrokraté jsou vládci všeho a kdo se jen trochu vzepřel státní zvůli, mohl počítat s pořádnou dávkou nepříjemností a komplikací. Vrcholem deziluze nejen pro většinu podnikatelů tak bylo sledovat, jak těžce vydělané peníze se stále větší dravostí pohlcuje nenasytný státní rozpočet, ze kterého pak tyto prostředky „šikovně“ mizí na absolutní hlouposti. Tu na politické neziskovky či ekologické aktivisty, tam na podporu multikulturalismu, uprchlíků, genderu či jiných „cool“ myšlenek, případně na absurdní dotace, které jen pokřivily tržní prostředí a nahrály velkým, aby byli ještě více pohřbíváni malí.

Přitom živnostníci a podnikatelé by potřebovali tak málo. Stabilní, jednoduché a transparentní prostředí, ve kterém mohou trvale a férově rozvíjet své aktivity. Právě takové prostředí by dokázalo nejlépe zajistit, aby firma byla schopna generovat stabilní ekonomickou prosperitu, ze které budou následně těžit jak zaměstnanci, tak stát, a tedy i veřejné rozpočty.

Každá krize vyvolává řadu příležitostí. Chtěl bych být optimista nejen v tom, že se nám podaří tuto celosvětovou pandemii co nejdříve zastavit, ale také v tom, že doba, která nastane, bude právě velkou výzvou k renesanci postavení podnikatelů, a to nejen v naší zemi. Chci věřit, že skončí doba ostudného plýtvání veřejnými zdroji, a že budeme společně nahlížet na podnikatele jako na výkonný generátor, díky kterému můžeme opět rozhýbat soukolí celosvětové ekonomiky.

A to, že si to uvědomují i vlády a lídři mnoha světových velmocí, začíná být pomalu ale jistě zřejmé již v těchto nelehkých dnech. Jenže nesmí to skončit jen u finančních injekcí, které jsou často motivovány snahou ochránit zaměstnance a tím i dnes těžce financovatelný sociální systém. Mělo by dojít k radikální změně vnímání toho, kde vznikají skutečné hodnoty a prosperita.

Proto navrhuji, aby vláda na následující tři roky razantně snížila všechny daně z příjmů firem i zaměstnanců, ale také snížila DPH. Jsem přesvědčen o tom, že tímto krokem by celý podnikatelský sektor přešel z krize do tolik potřebné perspektivy.

 

11. 3.

Úspěch senátorů! Šmírovat majetková přiznání komunálních politiků už nebude možné

Ústavní soud dal dnes zapravdu senátorům, kteří si stěžovali na neústavnost pravidel střetu zájmů, stanovených pro komunální politiky. Ústavní soudci shledali, že není možné, aby kdokoliv anonymně nahlížel do registru majetkových přiznání neuvolněných ani uvolněných komunálních politiků. Rozhodnutí Ústavního soudu je průlomové, protože zrušil s okamžitou platností zveřejňování jakýchkoliv informací z oznámení, podávaných politiky.

„Domáhali jsme se toho, aby nejvyšší soudní instance v zemi zrušila především tu část zákona, která ukládá představitelům místních samospráv strpět plošné zveřejňování citlivých osobních údajů ze svých majetkových přiznání. Není přece možné, aby se k těmto informacím, včetně např. o příjmech z podnikání či dividend, kdokoliv zcela anonymně dostal bez toho, aby musel zadat jakékoliv identifikační údaje,“ přibližuje podstatu ústavní stížnosti senátor Michael Canov.

Autoři stížností nesouhlasili ani s tím, že ani poslední zákonná novela z roku 2018, která byla přijímána s cílem odstranit kritizovanou šíři zveřejňovaných informací, stále ponechávala podstatnou část údajů dostupnou komukoliv anonymně, a to bez jakékoliv identifikace druhé strany, např. o příjmech nebo držení cenných papírů, apod.

„Rozumný záměr odstranit nedostatky dřívější novely negovali především vládní poslanci, kteří novelu schválili opět v podobě plošného zveřejňování podstatné části citlivých údajů. Dnešní den je pro mne velkým vítězstvím zdravého rozumu a především komunálních politiků. Vždyť pokud chceme, aby se aktivní a schopní lidé zapojovali do dění v obcích a městech, nemůžeme jim házet klacky pod nohy a odrazovat je prostřednictvím špatně nastavených zákonů. Právě z dnešního nálezu Ústavního soudu je patrné, že část zákona o střetu zájmů byla koncipována opravdu nesmyslně,“ uvedl senátor Ivo Valenta, který připomíná, že výrazným způsobem narostl počet obcí, kde byla v komunálních volbách podána jen jediná kandidátka. V posledních komunálních volbách v roce 2018 to bylo přes 1600 obcí. „Takto volně dostupné informace odrazují občany od zapojení do správy obce, ale také mohou být velmi snadno zneužity například k vydírání či vyhrožování představitelům místních samospráv. Tomu je třeba zabránit,“ dodal Valenta.

Na to, že zákon nutí představitele samospráv, aby se před veřejností obrazně řečeno zcela svlékli do naha, což se logicky odrazí v jejich sníženém zájmu se v komunální politice angažovat, někteří senátoři upozorňovali již ve chvíli, kdy byl zákon projednáván. Dnešní nález Ústavního soudu je tak podle nich jasným důkazem toho, že Senát skutečně plní svou funkci.

„Nyní budeme chtít po vládě, aby vypracovala novou normu. Ta stávající totiž evidentně neplní svůj cíl. Pokud bude vláda naše volání ignorovat, jsme připraveni sami iniciovat legislativní změnu v Senátu. Jednoznačně totiž odmítám, aby byla samospráva tímto způsobem šikanována,“ uzavírá Michael Canov.

Ústavní soud v uvedené záležitosti obdržel hned dvě ústavní stížnosti. Pod jednu z nich se podepsalo více než 40, pod druhou 60 senátorů.

27. 2.

Děti musí vědět, co je to rodina i kdo je tady doma

Maďarsko představilo nové vzdělávací osnovy. A zvedlo tím ze židle celou řadu kritiků. Mimo jiné se zde totiž děti budou učit klást důraz na vlastní národ, harmonickou tradiční rodinu a ochranu vlasti.

Neznám samozřejmě tyto učební osnovy detailně a čerpám informace pouze z řady médií, která se tomuto tématu věnují. Ano, tyto osnovy jsou kontroverzní, a to velmi. Rovnou proto dodávám, že nesouhlasím s jakýmkoliv nátlakem, tím spíše ne na děti, a už vůbec ne s diktaturou a přehnaným fanatismem, jak se o této novince někteří (často až přehnaně) vyjadřují.

Na druhé straně si ale myslím, že by větší osvěta v hlavních tématech, která nyní vyčnívají nad ostatními v maďarských učebních plánech, nebyla ke škodě ani v českých školách. Vždyť co by pro děti mělo být důležitější, než harmonická rodina? A proč by neměly vědět, že jejím základem je máma a táta? Kdo má zájem na tom, abychom děti mátli nejrůznějšími typy genderů, které se navíc během života mohou dle momentálního rozpoložení daného jedince měnit? Copak si opravdu nevystačíme s mužem a ženou? Po tisíce let tomu tak bylo! Takto by to také podle mne měly vnímat naše děti, které jsou velmi snadno ovlivnitelné a zmanipulovatelné, a kterým současná otevřenost ke všemu a ke všem může v hlavách nadělat pořádný zmatek. Kde jinde by měla být jejich osobnost formována než právě ve škole a v rodině?

Proč by měly další generace nabývat dojmu, že je normální cítit se jeden den jako žena, druhý den jako muž a třetí den jako něco mezi tím? Proč by jim mělo být vštěpováno, že naše země, potažmo Evropa patří všem – tedy i přivandrovalcům, kteří chtějí pouze využít (či spíše zneužít) zdejší sociální systém a odmítají se přizpůsobit jakýmkoliv pravidlům, zvykům a legislativě? To je přece špatně!

Děti by naopak měly vědět, kdo je tu doma, že jsou u nás vítáni jen ti, kteří užívají stejné hodnoty, jako my, případně je alespoň dokáží plně respektovat a přizpůsobit se jim – a to ať už v oblasti kulturních zvyklostí, nebo například mezilidských vztahů. Děti musí vědět, že ten, kdo není schopen respektovat daná pravidla, musí „z kola ven“. Musí vědět, že bez práce nejsou koláče a že pečení holubi sami „do huby“ nelétají. Na tom podle mne opravdu není nic nedemokratického.

 Maďarsko úpravu učebních plánů zdůvodňuje tím, že chce napomoci k rozvoji národa a jeho dalších generací. Zděšeni jsou zcela logicky především „vítači“, zastánci „multi-kulti“ výchovy i v současné době tolik preferované genderové a LGBT propagandy, se kterou výuka v podstatě nepracuje.

Osobně se domnívám, že člověk má jít s dobou, nemá však otáčet přírodu a měnit to, co bylo po staletí či dokonce tisíciletí přirozené. Nepřekvapuje mne proto, že jsou země, které své tradiční hodnoty, třeba i přes protesty, brání, aby se svět neotočil vzhůru nohama, a cílí právě na děti, které jsou naší budoucností. Já jim v tom, alespoň ve výše jmenovaných oblastech, fandím a považuji je za inspiraci.

26. 2.

Senátor Valenta: Žalobníček byl vždy jen pro smích

„Žalobníček žaluje, pod nosem si maluje.“ Přesně tato říkanka se mi vybavila v okamžiku, když jsem zahlédl dopis hejtmana Jiřího Čunka, ve kterém si stěžuje premiérovi na chování předsedy ČSSD Jana Hamáčka a žádá ho o to, aby ze své moci sjednal nápravu. Ministr vnitra prý politicky zasahuje do chodu ministerstva, které před několika týdny konstatovalo, že způsob, jakým byl schválen investiční záměr nové nemocnice v Malenovicích, je podle všeho v rozporu se zákonem o krajích a porušením povinnosti kraje nakládat se svým majetkem transparentně.

Stejně jako za mých školních let, i teď je mi každý ufňukaný žalobníček pro smích. Hejtman asi neunesl tvrdou právní kritiku svého postupu a snaží se vytvořit dojem, že ministerstvo vnitra není žádnou relevantní autoritou, ale pouze nástrojem politického boje jeho předchůdců. Jenže jako již mnohokrát v minulosti, i tentokrát pouze odvádí pozornost od podstaty věci. Sám ze sebe dělá mučedníka a všechny, kteří nejásají pro jeho nápad s novou nemocnicí, šmahem ruky označuje za křiklouny, kteří jen politikařit, nemají odvahu rozhodnout a jen utápí peníze v opravách současné Krajské nemocnice Tomáše Bati.

Jenže tato silácká prohlášení klopýtají na jasných faktech. Všichni chceme pěknou nemocnici, ale všichni víme, že na nový špitál na zelené louce prostě nejsou a nebudou peníze.  Všichni víme, že překotný způsob schválení nové nemocnice prostě „zavání“, a je proto dobře, že o jeho legálnosti rozhodne nezávislý soud. Všichni víme, že i kdyby se nakonec stavila nová nemocnice, konečný účet bude mnohem vyšší, než avizovaných 8 miliard Kč. Všichni víme, že extrémní zadlužení kraje by znamenalo absolutní ochromení jeho dalších výdajů a v případě problémů třeba i nucenou privatizaci nemocnic. A všichni také víme, že „super-špitál“ v Malenovicích odskáčou dnešní okresní nemocnice, ze kterých zůstanou jen polikliniky s doléčovacími a sociálními lůžky.

Jenže to hejtman Čunek poslouchat nehodlá. On už totiž stojí před vidinou toho, že rozprodá areál současné zlínské nemocnice a výstavbu nového špitálu použije jako laciné lákadlo na voliče v podzimních krajských volbách. Všechno ostatní bude jen pára nad hrncem. O osud pacientů, lékařů, zdravotních sester a dalších zaměstnanců nemocnic mu jde až na posledním místě.

29. 1.

KVALITNÍ BYTOVÁ POLITIKA MUSÍ BÝT JEDNOU Z PRIORIT!

V Senátu se mi dnes podařilo prosadit zamítnutí vládního návrhu zákona, který měl zcela změnit Státní fond rozvoje bydlení. Nejenže mělo dojít k jeho přejmenování na Státní fond podpory investic, ale především se z něj měla zcela rozmělnit podpora bydlení, namísto níž měl tento fond nově podporovat „udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a cestovního ruchu“.

V tomto kontextu však nějak zaniká holý fakt, že tímto rozmělněním by stát přišel o jediný nástroj, který byl historicky vytvořen právě proto, aby pomáhal rozvoji bydlení v ČR. Přitom naše země dlouhodobě vykazuje v mezinárodním srovnání nejhorší dostupnost bydlení v celé Evropské unii a zároveň nejvyšší nárůst cen za pořízení vlastního bydlení.

Jde o důsledek toho, že oblast státem podporovaného bydlení není koncepčně řešena, a že neustále klesá počet bytů, realizovaných s využitím státních podpor na bydlení. Soukromý sektor ale přece nemůže v této oblasti nahradit roli státu!

Teď se podívejme na pár čísel: jestliže se v letech 2003 až 2007 postavilo díky státní podpoře celkem 13 382 bytů, tak v období 2011 až 2015 to bylo pouze 229 bytů! 

Důsledkem toho dochází k neustálému růstu cen za bydlení. Za poslední roky činí tento nárůst v průměru 40 až 70 % (podle lokality). Dramaticky se zvyšují také ceny tržního pronájmu. Tady je to ročně o více než 20 %.

Trh si není schopen pomoci sám, protože dochází k velkému převisu poptávky nad nabídkou bytů. V současné době se staví o jednu třetinu méně bytových jednotek, než tomu bylo v letech 2006 až 2008, a to vytváří nebezpečnou realitní bublinu.

Proto jsem dnes v Senátu apeloval za to, abychom zachovali Státní fond rozvoje bydlení, posílili jeho rozpočet a vrátili se k výstavbě bytů za pomoci státu a obcí, ale i k novým formám družstevního bydlení. A jsem velmi rád, že i tato má iniciativa přinesla výsledek. Rozmělněním fondu směrem k podpoře jiných komunálních aktivit by se totiž stát zbavil posledního nástroje, jak řešit bytovou krizi.

Rád bych zdůraznil, že nemám nic proti podpoře projektů měst, obcí a krajů! Pokládám však za chybu, kdybychom zrušili speciální fond pro bydlení a vytvořili místo něj nového “medvěda”.

13. 1.

Výsledek voleb nanečisto je pro mne signálem a povzbuzením

Před pár měsíci jsem požádal občany Slovácka o to, aby mi vystavili symbolické vysvědčení za mou dosavadní práci v Senátu. Jedině oni totiž mají právo posuzovat, zda jsem naplnil jejich očekávání a společně s nimi skutečně dokázal zabojovat za naše Slovácko v bludišti zákonů i chodeb nepřehledných pražských paláců.

 

Výsledek voleb nanečisto, které jsem na konci minulého roku v této souvislosti spustil, se pro mne stává důležitým signálem v mém uvažování. Vždyť 92 % všech hlasů, které dorazily ať už fyzicky, prostřednictvím SMS, e-mailů či webového formuláře, mi vzkazovalo, že jsou s mou prací lidé spokojeni, a také si přejí, abych se znovu stal slováckým senátorem. Takový výsledek je pochopitelně pro mne velkým povzbuzením a výraznou motivací k další práci.

 

V každém případě bych chtěl poděkovat všem občanům Slovácka za to, že v sobě našli potřebnou dávku motivace i svého času se do této ankety zapojit. Pokládám za správné, že se můžeme i touto formou svobodně vyjádřit k dění kolem nás.  Já se dialogu ani konstruktivní debatě nevyhýbám a takovým zůstanu i nadále. Proto je pro mne vyjádřená podpora občanů důležitým signálem a povzbuzením v další práci pro Slovácko.

 

Jak jsem slíbil, výsledek tohoto hlasování pro mne bude v mnohém určující při vlastním rozhodování o tom, zda budu obhajovat svůj senátorský mandát, nebo štafetový kolík předám jiným kandidátům. Stejně, jako hlas občanů Slovácka, je však pro mne důležitý také názor a postoj mé rodiny, se kterou se budu radit o tom, co a jak dál.

 

Do té doby se chci soustředit především na rozdělanou práci, a pokud možno dotáhnout do konce mnoho úkolů, na kterých se svým týmem pracuji, abych pomohl životu na Slovácku. Hned v příštích dnech budu například v Senátu znovu navrhovat rozumnou toleranci alkoholu u cyklistů. Opět také zatlačíme na poslance, aby zvedli ze stolu legislativu, která zastaví Ochranný svaz autorský ve vybírání „výpalného“ tam, kde pouštění hudby nemá hospodářský význam - obzvláště v kontextu nedávné pokuty, kterou OSA dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Budu mít i sérii dalších jednání, během kterých chci napomoci tomu, aby se skutečně rozjela rekonstrukce bývalé uherskohradišťské věznice pro potřeby okresního soudu i Muzea totality. Chci pomáhat i tomu, aby ekologičtí aktivisté neházeli další klacky pod nohy při výstavbě dálnice D55, která má konečně napojit Slovácko na páteřní dálniční síť. A to je jen krátký výčet věcí, na které se chci právě teď soustředit.

 

Na Slovácku se nám žije dobře, možná nejlépe v celé České republice. Musíme však intenzívně bránit tomu, aby někteří politici svými mnohdy populistickými nápady, snahou všechno přehnaně regulovat či dotační nenasytností, připravili o kvalitní budoucnost naše děti.

 

19. 12.

Nová nemocnice byla prosazena manipulacemi, nikoliv argumenty!

Nad prosazováním stavby nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích se vznáší velký stín pochybností a dohadů. Především je žádoucí získat odpověď na otázku, proč hejtman Čunek tak moc spěchal i za cenu lží a velkého politického rizika.

 

Prosadit novou nemocnici v Malenovicích na základě poctivých argumentů by si přece zasloužilo respekt a uznání. Ovšem nechat tento investiční záměr schválit těsnou většinou hlasů, navíc mimo oficiální a předem avizovaný program, a to ještě za pomoci polopravd a demagogie, to už je hodno medaile za politické hrdinství.

 

Hejtman Jiří Čunek si prostě nebere servítky. Připadá mi, jako by sám sobě (nebo někomu jinému) slíbil, že novou nemocnici protlačí krajským zastupitelstvem doslova za každou cenu. A k tomu potřeboval jediné - sehnat 23 hlasů, a to bez ohledu na koalici, opozici, kamarády či názorové odpůrce. Ať si o kontextu a výsledku můžeme myslet cokoliv, prostě to dokázal.

 

Jenže některé věci přehlédnout prostě nelze. Existují vážné právní pochybnosti o tom, že postup, který hejtman Čunek zvolil, je v souladu se zákonem. Kdyby se něco podobného stalo na zasedání valné hromady akciové společnosti, soud by takto předem neavizovaný bod bez milosti zrušil. V případě krajské samosprávy, která by měla postupovat o to více transparentně a předvídatelně, to platí obdobně.

 

To co mne však šokuje ještě víc, je to, s jakou dávkou manipulací a nepravd se hejtman Čunek pustil do obhajoby svého postupu na prosincovém krajském zastupitelstvu. Podle něj byl celý investiční záměr podrobně projednán a všichni byli se vším seznámeni, takže se prostě o tomto bodu mohlo hlasovat kdykoliv.

 

Tady je ale na velkém omylu. Bez ohledu na dřívější debaty předhodil zastupitelům na stůl jen návrh usnesení, kterým zastupitelstvo mělo schválit investiční záměr nové nemocnice za 7,9 mld. Kč, svěřit radě kraje uzavírání dodatků do 3 % celkových nákladů (tedy vystavit radě bianko směnku na 238 milionů Kč), a k tomu svěřit radě realizaci tohoto historicky největšího investičního záměru v historii kraje. Jenže ono usnesení se odvolává asi na deset číslovaných příloh, které v daný okamžik nikdo neměl k dispozici. Co obsahují tyto přílohy? Kdo měl šanci se přesvědčit o tom, že se v nich od červnového hlasování nic nezměnilo? Co když tam autorský tým, kterému šéfuje externí konzultant Martin Šamaj, „propašoval“ něco, co svým hlasováním těchto 23 kolegů mávnutím ruky závazně odsouhlasilo? Je to od kolegů nezodpovědnost a lajdáctví, nebo jen slepá důvěra ke svému „vůdci“? Obojí je špatně, moc špatně!

 

Hejtman Čunek také tvrdí, že studie modernizace současného areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně by byla úplně zbytečná a stála by 15 milionů Kč. I v tomto se hejtman projevil jako sedmilhář. Studie by nestála žádných 15 milionů, dala by se zpracovat za 2 miliony, ale nestála by rozhodně víc, než hejtman utratil za dosavadní posudky, které shodou okolností zpracovávali za krajské peníze lidé v jeho okolí. Navíc to byl právě hejtman Čunek, který na zasedání krajské rady šrouboval rozsah a tedy i cenu této studie do astronomických výšek. Dobře již v tu dobu věděl, že bude jednou tvrdit, že ti, kdo studii požadovali, chtěli jen zbytečně utrácet krajské peníze.

 

Ale studie byla důležitým předpokladem k tomu, aby mohl hejtman Čunek skutečně vyhrát. Zodpovědně by vyčíslila, kolik by skutečně stála modernizace současné Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Na stole by byly dvě srovnatelné studie – na novou a starou nemocnici, podle kterých by se zastupitelé mohli skutečně zodpovědně rozhodnout. Třeba by se nakonec prokázalo, že modernizovat dnešní Baťovku by byl nesmysl. Jenže dnes vše budí dojem, ne-li rovnou přesvědčení, že se hejtman Čunek natolik bál tohoto objektivního porovnání, že raději pokřivil vše, co pokřivit mohl a nechal násilně schválit investiční záměr nové nemocnice a zrušení studie na modernizaci dnešní Baťovky. Tohoto závanu pochybností se již nová nemocnice ani Jiří Čunek nikdy nezbaví.

 

Není totiž pravda, že je „stará Baťovka“ neopravitelná a že by i po její rekonstrukci museli být pacienti převáženi v mrazu venkem. Existuje propracovaný generel, který by stačilo aktualizovat a mohlo se stavit. Hejtman nechal trestuhodně propadnout stavební povolení na centrální příjem. Navíc kraj má k dispozici více než 2 miliardy Kč, takže mohl už dávno začít stavět a obratem zlepšit kvalitu péče o pacienty ve stávající krajské nemocnici. A jsem přesvědčen o tom, že jak management nemocnice, tak krajská rada, která je v roli valné hromady nemocnice, nepostupuje s péčí řádného hospodáře, protože již několik let nechává nemocniční, resp. krajský majetek, výrazně chátrat. 

 

Mimochodem, uvědomuje si hejtman, že do doby vybudování a otevření nového nemocničního areálu uplyne až osm let? Jak bude mezi tím vypadat péče o pacienty našeho kraje? Kde při osmimiliardové investici bude kraj brát další prostředky na nezbytné opravy ve stávajícím areálu? Každé zdravotnické zařízení přece potřebuje údržbu. Nebo snad bude pacientům i personálu padat příštích osm let omítka na hlavu? Neodejdou dobří lékaři a další zaměstnanci za lepšími podmínkami?

 

V tomto kontextu už také chápu, proč se hejtman a jeho lidé tak moc bránili vypracování koncepce krajského zdravotnictví. Přestože zastupitelstvo již před dvěma lety vedení kraje zavázalo tímto úkolem, strategie stále neexistuje a to, co měla za 2,4 mil. Kč zpracovat firma z Mostu, podle slov samotného hejtmana nestojí za nic a navíc i přes vypršené termíny není kraji předloženo. Proč asi? Že by to snad nebylo v souladu s hejtmanovou představou o nezbytnosti vybudovat novou nemocnici?

 

Hejtman Čunek je natolik zkušený politický „šíbr“, že na náhody v tomto směru nevěřím. Vždyť se již na podzim šuškalo o tom, že se v prosinci něco stane. Vždyť hejtmanovi poradci již s předstihem nechávali chladit šampaňské. Vždyť o očekávaném „nátlaku“ vůči těm krajským zastupitelům, kteří mohou nebo musí být hejtmanovi za něco vděčni, jsem psal již letos na podzim.

 

Hejtman Čunek se nebojí kontroverze. Zvykl si na to, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, a že vše nové je krásné a voliči často oceňované potleskem či volebními hlasy. Jenže v tomto případě se domnívám, že lidově řečeno přestřelil, a že si toho sám musí být vědom. Je pouze otázkou, proč podstoupil tak velké riziko, které nyní obratně maskuje sérií chytrých manipulací i konstatováním, že své koaliční partnery vlastně k ničemu nepotřebuje. Ano, slepil si jinou koalici, postavenou na přeběhlících. Ano, touží být carem, který bude sám vládnout a rozhodovat.

 

Ale Zlínskému kraji nevládne car, ale zastupitelstvo, vzešlé z demokratických voleb. A to již za 10 měsíců bude pracovat v novém složení. A budou to voliči, kdo rozhodne o tom, zda bude kraj pokračovat v nezodpovědném Čunkově experimentu, který bude mít nedozírné ekonomické dopady, nebo se vydáme bezpečnější, levnější a rychlejší cestou modernizace současné nemocnice.

 

 

17. 12.

Nová nemocnice ochromí kraj v mnoha oblastech…

Včera byl schválen záměr výstavby nové krajské nemocnice ve Zlíně. Ponechme nyní stranou fakt, že samo schválení proběhlo za podivných okolností.  Především je třeba si uvědomit, velmi jde o zásadní bod, který ovlivní život kraje na mnoho let dopředu. A proto je podle mne velká škoda, že o tento bod nebyl součástí programu zastupitelstva. O jeho projednávání tedy nevěděli občané, kteří na to mají ze zákona právo, místní samospráva a dokonce ani samotní členové zastupitelstva, kteří k němu včas neobdrželi podklady.

Především jsem však zklamán tím, že někteří zastupitelé dokázali tak rychle otočit svůj dosavadní postoj.

To, co bylo schváleno jako investiční záměr kraje, totiž bude představovat především jeho enormní finanční zatížení. Celý projekt plave na vodě, a to především v oblasti ekonomické. Je jisté, že kvůli nové nemocnici nebude dost peněz na další důležité investice v kraji – dá se tak očekávat omezení podpory sportu, kultury, investic do škol, ale také do dopravy apod. Logicky platí, že pokud musím na jednu stranu dát, na druhé musím vzít. Není proto jednoduše možné, aby se tato obrovská investice neprojevila v ostatních oblastech života v kraji.

Než se nová nemocnice vyprojektuje a postaví, potrvá to cca 8 let. Jenže co se bude dít po tuto dobu? Do současné KNTB investice nepůjdou – nebude z čeho brát. Jak lékaři, tak i pacienti tedy budou v naprosto nevyhovujících, chátrajících budovách. Provedou se maximálně nezbytné údržby. Jenže i ty budou stát desítky až stovky milionů, které doslova vyletí oknem. Očekávat tak je možné dramatické zhoršení péče o pacienty kraje. Lékaři a další zdravotnický, ale také nezdravotnický personál (mimochodem jedná se zhruba o 2200 osob), bude pracovat v naprosto nevyhovujících podmínkách. Management nemocnice přitom již dnes nezvládá řízení personálu. Ten je značně nestabilní a právem se bouří. Může si snad kraj dovolit odchod personálu?

Ano, myšlenka nové nemocnice je krásná, ale nebyly objektivně posouzeny všechny varianty. Navíc - stávající nemocnice již dávno mohla vypadat úplně jinak. Generel pro její rekonstrukci je vypracován řadu let. V Uherském Hradišti to šlo, tak proč ne ve Zlíně? Navíc si neodpustím zásadní otázku - copak kvalitní péče a pacienty stojí na cihlách, omítkách a nových budovách? Nestojí spíše na lidech?

Bod, jehož nečekané zařazení do programu dnes asi řeší celý kraj, není žádnou banalitou. Jde o záležitost významnější, než je například roční krajský rozpočet. O to více mne mrzí, že jeho projednání proběhlo tak zbrkle. Vždyť se nejedná o ledajakou investici – jde o miliardy, které bude kraj splácet dlouhá léta, což ovlivní život všech obyvatel kraje. 

12. 11.

SENÁTOR VALENTA: ZAHAJUJI VOLBY NANEČISTO. SAMI LIDÉ ROZHODNOU, ZDA BUDU ZNOVU KANDIDOVAT!

O opětovné kandidatuře Ivo Valenty na slováckého senátora rozhodnou sami lidé svým hlasováním. Známý podnikatel, investor a dlouholetý donátor se totiž rozhodl, že zorganizuje „volby nanečisto“. Hlasovat budou moci oprávnění voliči v senátním obvodu č. 81 až do poloviny letošního prosince. A variant bude hned několik. Pomocí SMS, e-mailu, webu, případně hlasovacích lístků, které veřejnost najde na poslední straně aktuálního vydání Senátorských listů.

„V roce 2014 jsem kandidoval do Senátu s tím, že chci pomoci Slovácku. I tehdy jsem do toho šel společně s lidmi ze Slovácka. Přiznám se, že tak velkou podporu lidí jsem nečekal, byla pro mne motivací a závazkem současně. Na rozdíl od podnikání jsem se v politice naučil, že ne vždy je možné prosadit správné věci jen na základě logických argumentů. Člověk musí být více trpělivý, ale zároveň si jako buldok jít za svým. Některé záměry se podařilo dotáhnout do konce, jiné na své „finále“ teprve čekají,“ ohlíží se senátor Ivo Valenta, který se především v posledních týdnech stal čím dál častěji terčem dotazů, směřujících k jeho opětovné kandidatuře. Jeho mandát totiž končí za necelý rok. Lidé tak na podzim 2020 budou opět vybírat osobnost, která se stane slováckým senátorem.

„Chci, aby o mé opětovné kandidatuře na senátora rozhodli sami obyvatelé Slovácka. Přál bych si, aby to byli právě voliči, kteří mi vystaví symbolické „vysvědčení“ a dají mi tak zprávu, jestli si přejí, abych se znovu stal senátorem. Celou dobu se snažím své sousedy v celém senátním obvodu detailně informovat o mé práci, názorech, legislativních záměrech. Rád bych je proto požádal o to, aby to byli právě oni, kdo rozhodnou o tom, zda budu znovu kandidovat,“ řekl rozhodně Valenta.

Pro tento účel se tak Ivo Valenta rozhodl uspořádat „volby nanečisto“. „Již se stalo pravidlem, že do všech domácností v senátním obvodu posílám své Senátorské listy. Tentokrát jsou jejich součástí vždy také tři hlasovací lístky, které jsou opatřeny unikátním kódem. A právě tento kód je pak klíčem k hlasování ve volbách nanečisto. Každému voliči totiž umožní hlasovat, a to hned několika způsoby: vyplněním a odesláním samotného hlasovacího lístku, zasláním jednoduché SMS, případně emailu právě s tímto unikátním kódem. A pro ty, kteří by dali přednost spíše online formě, jsme připravili web www.IvosZnovu.cz. I zde budete moci hlasovat pomocí unikátního kódu ze Senátorských listů,“ vysvětluje princi hlasování slovácký senátor s tím, že právě číselný kód bude pojistkou toho, aby hlasování nebylo duplicitní.

„Pro každého voliče je určen jeden unikání kód a může si vybrat, jaký způsob hlasování je pro něj nejvíce komfortní. Sám jsem zvědavý na to, který způsob se nakonec stane nejvíce používaným,“ pokračuje Ivo Valenta.

Každé Senátorské listy, které pravidelně míří do všech schránek v senátním obvodu, obsahují celkem tři unikání kódy, tedy celkem tři hlasovací lístky, které by tak měly v největší míře pokrýt počet voličů v každé domácnosti.

Uzávěrka hlasování je 15. prosince 2019, a to přesně o půlnoci. Poté tým senátora Valenty zpracuje doručené hlasy a oznámí výsledky. „Nevím, jak časově náročné bude zpracování hlasovacích lístků a kolik se jich nakonec vrátí zpět. Ale na začátku roku určitě sdělím výsledek hlasování, a tedy i rozhodnutí o tom, jestli budu znovu kandidovat. Vzkaz voličů pro mne bude naprosto rozhodujícím faktorem,“ dodal Ivo Valenta.

A protože si senátor váží času těch, kteří se zapojí do hlasování, rozhodl se, že z doručených hlasů vylosuje celkem 66 voličů, kteří získají drobné dárky v podobě vína nebo slivovice.

Návod k tomu, jak správně hlasovat, najdete včetně unikátního kódu na poslední straně aktuálních Senátorských listů. Více informací také na webu www.IvosZnovu.cz.

24. 10.

Vláda přenáší na lesní hospodáře další zbytečnou byrokracii

V rámci projednávané novely lesního zákona jsem na senátním výboru pro územní rozvoj upozornil na jednu věc. Ta totiž ve snaze najít rychlé legislativní řešení a pomoci sanovat kůrovcovou kalamitu, zůstala ukryta mimo pozornost většiny politiků. I mne samotného na toto úskalí samotné novely upozornili lidé z mého senátního obvodu. Především pak ti, kteří se většinou celý svůj profesní život pohybují v lesích, případně vykonávají funkci odborného lesního hospodáře.

Panuje totiž obava, že právě jednou z příčin tak masivního rozmachu kůrovcové kalamity může být fakt, že v konečném důsledku bohužel selhal celý, dříve možná fungující, systém dělení povinností a zodpovědnosti mezi vlastníky lesů, odbornými lesními hospodáři a státní správou lesů. Již v okamžiku, kdy české a moravské lesy postihla kůrovcová nákaza (což bylo před několika lety), bylo zřejmé, že se ji nedaří dostat pod kontrolu. Že státní správa nedokázala v celé šíři řešit kůrovcová ohniska. A také, že celý systém prostě a jednoduše přestal fungovat. Problém desítek a možná stovek majitelů lesů tak zůstal neřešen ze strany státních institucí a kůrovcová zkáza se nekontrolovaně a nekontrolovatelně šířila dál.

V tomto ohledu bych proto rozuměl předkladatelům zákona, že se snaží najít systémové řešení i v této oblasti. Ale pokládám za zcela chybné, když namísto funkčního modelu je novelou zákona o lesích navrhováno pouze přenesení větší zodpovědnosti na odborné lesní hospodáře. Ti mají být úpravou zákona o lesích dokonce v případě opakovaného porušení povinností v průběhu 12 měsíců trestáni tím, že přijdou o svou licenci. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto případě nejde o nic jiného než o neúměrné byrokratické zatížení odborných lesních hospodářů. Ti se totiž zachovají tak, že namísto toho, aby se věnovali práci v lesích, budou nejdříve odesílat doporučené dopisy vlastníkům lesů, a pak bonzující dopisy státní správě. Administrativně si tak budou krýt záda před hrozbou odejmutí licence. V konečném důsledku se na státní správě lesů nahromadí možná i desítky tisíc dopisů, se kterými si státní správa nebude schopna v současném personálním rozložení vůbec poradit. Vzniknou tisíce lejster, ale ty kůrovce nezastaví. Navíc výkon odborného lesního hospodáře v případě lesů do 50 ha vykovávají snad až z 90 procent Lesy České republiky. Nejvíce ohroženým lesním hospodářem bude tak sám státní podnik. A to považuji za zcela postavené na hlavu.

Nerozumím tomu, proč dosavadní ustanovení zákona bylo pokřiveno tím, že se k závažnému porušení povinností přidalo opakované porušení těchto povinností během 12 měsíců. Plně funkční bylo v tomto ohledu již dosavadní znění zákona.

V tuto chvíli by bylo nezodpovědné v Senátu navrhovat jakýkoliv pozměňovací návrh, který by v případě jeho přijetí o mnoho týdnů zbrzdil nabytí účinnosti tohoto zákona, a tedy i možnosti vyplácet dotace na boj s kůrovcovou kalamitou. Dohodli jsme se proto na senátním výboru pro územní rozvoj, že předložíme alespoň doprovodné usnesení. V něm jsme jednomyslně konstatovali, že přístup vlády k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity je pomalý a nedostatečně intenzivní. Zároveň jsme vládu vyzvali k větší podpoře a lepší spolupráci zejména s vlastníky lesů, a také ke snížení administrativní náročnosti a byrokratických překážek, které brání minimalizovat ztráty a jednoduše čerpat a využívat poskytovanou podporu na vhodnou obnovu lesů.

Budu důsledně sledovat, jak se vláda bude těmito doporučeními senátorů řídit. Jen se bohužel obávám, že v duchu dosavadních regulací a vládních restrikcí jí naopak přehazování povinností ze státu na živnostníky bude spíše vyhovovat…

 

Ivo Valenta

Slovácký senátor

 

3. 10.

Tlak na prosazení nové nemocnice opět eskaluje. Proč?

Kolem nové krajské nemocnice ve Zlíně – Malenovicích začíná být opět pořádně rušno. Přestože jsme na posledním řádném zasedání krajského zastupitelstva schválili vypracování studie, která má připravit srovnatelné řešení v podobě modernizace současné Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, nový špitál Jiřího Čunka není ani zdaleka „u ledu“.

Ze všech stran se ke mně dostávají informace o tom, jak se hejtmanovi lidé velmi intenzivně snaží „přesvědčit“ potřebných 23 krajských zastupitelů k tomu, aby přesto všechno byli připraveni zvednout ruku pro novou nemocnici v Malenovicích. Dokonce se mluví o tom, že o dialog, založený na relevantních argumentech, už dávno nejde. Jinými slovy, že v těchto dnech jde již o přímý nátlak, pro který se jeho aktéři neštítí zajít takřka kamkoliv.

Pokud jsou tyto informace pravdivé, pak to jen a pouze potvrzuje moji dlouhodobou kritiku, kterou směřuji k hejtmanovi Čunkovi, tedy zcela ignoruje vůli krajského zastupitelstva jako nejvyššího orgánu Zlínského kraje. Hraje si na cara a snaží se stůj co stůj protlačit svou pohádku o nové nemocnici.

 Bez ohledu na to, na čem se většinově usneslo krajského zastupitelstvo. Bez ohledu na to, že Krajská nemocnice Tomáše Bati se již druhý měsíc po sobě propadá do ztráty. Bez ohledu na to, že se tak doslova bortí Čunkova hypotéza o tom, že úvěr na nový špitál bude schopna nemocnice splácet ve formě nájemného. Bez ohledu na to, že poskytování zdravotní péče doslova kolabuje mimo jiné i k vůli diskriminačně nastavené úhradové vyhlášce. A bez ohledu na to, že nejsou peníze na mzdy lékařů, zdravotních sester a dalšího nemocničního personálu. Ti všichni tak ze setrvačnosti, ale na úkor svého vlastního zdraví, rodin a normálních podmínek k životu, zachraňují životy pacientů, protože že své povolání bere především jako poslání.

Před praktikami hejtmana a jeho pobočníků nemůžeme zavírat oči a strkat hlavu do písku. Jejich nátlak a způsob chování není přece normální. Navíc vyvolává řadu zásadních otázek. Proč se tak „tlačí na pilu“ se schválením výstavby nové nemocnice? Kdo co a komu nasliboval? Nebo snad už někdo něco někomu dluží a musí „platit“? Či se snad někdo „jen“ bojí toho, že z nové studie na původní nemocniční areál vyplyne to, co říkám od začátku, tedy že opravit současnou nemocnici bude levnější, efektivnější a hlavně bezpečnější pro budoucnost našeho kraje?

Co si o tom myslíte vy?

Ivo Valenta, senátor a zastupitel Zlínského kraje

19. 9.

Vyjádření senátora Ivo Valenty k obvinění ze strany hejtmana Jiřího Čunka

Jiří Čunek mne ve svém dopise ze dne 6. 9. 2019 veřejně nařkl z toho, že jsem mu poskytl jakousi blíže nespecifikovanou „neodolatelnou nabídku“.  Po dohodě s právníky, s nimiž jsem celou záležitost konzultoval, jsem se rozhodl reagovat tímto vyjádřením.

Především musím konstatovat, že považuji za politováníhodné, když hejtman Zlínského kraje v rámci politického boje klesne až na úroveň nepravdivého obvinění svého politického oponenta. Prohlašuji, že jsem panu Čunkovi žádnou jím uváděnou nabídku neučinil a jeho tvrzení se nezakládá na pravdě.

Pokud hejtman Čunek přichází s tak zásadním a závažným obviněním, měl by předložit důkazy a současně by měl veřejnosti vysvětlit následující:

  • Proč s tímto nařčením přichází až po několika letech?

  • Na co tak dlouho čekal?

  • Proč hned nepodal trestní oznámení, jak mu ukládá § 368 trestního zákoníku?

  • Proč s obviněním přichází až ve chvíli, kdy jsem začal hlasitě kritizovat jeho práci hejtmana a „zhatil“ jsem některé jeho plány?

  • V čem konkrétně spočívala ona neodolatelná nabídka?

Je zcela evidentní, že ze strany Jiřího Čunka jde jen o nízký způsob vedení politického boje a odvádění pozornosti od jeho problémů a zásadních témat. Nehodlám se snižovat na tuto úroveň, musím však připomenout, že pokud se kdokoliv dozví o spáchání příslušné trestné činnosti a příslušným orgánům tuto skutečnost neoznámí, zakládá sám svým jednáním, resp. svojí nečinností, podezření ze spáchání trestného činu.

VYZÝVÁM PROTO JIŘÍHO ČUNKA, ABY NEPRODLENĚ SPLNIL SVOU OBČANSKOU POVINNOST A OBVINĚNÍ, KTERÉ VŮČI MNĚ VZNESL, OZNÁMIL TAKÉ PŘÍSLUŠNÝN ORGÁNŮM, VČETNĚ VYSVĚTLENÍ NĚKOLIKALETÉHO OTÁLENÍ V TÉTO VĚCI.

Dle dostupných informací nic z toho dosud neučinil. Já jsem samozřejmě plně připraven v této záležitosti poskytnout orgánům činným v trestním řízení maximální součinnost.

Ivo Valenta

12. 9.

IVO VALENTA SE BUDE PLNĚ SOUSTŘEDIT NA PRÁCI V SENÁTU A KRAJSKÉM ZASTUPTELSTVU. VZDÁVÁ SE PROTO FUNKCE ZASTUPITELE MĚSTA ZLÍN

Senátor Ivo Valenta se rozhodl, že rezignuje na funkci člena zastupitelstva statutárního města Zlín. Na dnešním zasedání zastupitelstva proto předal rezignační dopis do rukou primátora Jiřího Korce. Zastupitelský klub „Rozhýbejme Zlín“ tak doplní Jiří Procházka (Trikolora), který nastoupí na uvolněné místo člena zastupitelstva.

„Důvěra, kterou jsem dostal v komunálních volbách od obyvatel města Zlína, mne velmi potěšila. Nečekal jsem, že mne preferenční hlasy vynesou až do městského zastupitelstva. Mou primární motivací bylo pomoci svými zkušenostmi kandidátům za “Rozhýbejme Zlín” a společně s nimi pomoci tomu, aby se v krajském městě žilo ještě lépe. V tuto chvíli jsem se však rozhodl, že se chci primárně soustředit na svou funkci senátora a krajského zastupitele, a že mandát člena zastupitele města Zlín přenechám prvnímu náhradníkovi, tedy Jiřímu Procházkovi, který tak bude mít daleko více času a možností věnovat se výkonu městského mandátu skutečně naplno,“ uvedl senátor Ivo Valenta.

„Ze své pozice senátora i krajského zastupitele však budu i nadále pomáhat Zlínu, kde se svou rodinou trvale žiji. V následujícím roce se chci ve Zlíně soustředit především na rozvoj vícejazyčné školy Academic School. Také se chci věnovat problematice modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati, včetně tlaku na státní instituce, aby co nejdříve došlo k odstranění nespravedlivé diskriminace v úhradách za poskytovanou péči, která vede v neprospěch našich nemocnic. Kromě toho nás čeká finální bitva za prosazení tolerance hladiny alkoholu do 0,5 promile u cyklistů a vodáků, boj s nenasytnými výběrčími autorských poplatků (např. OSA), či blokování nesmyslných, populistických regulací z dílny současné menšinové vlády,“ dodal dále senátor.

Ivo Valenta byl v roce 2014 zvolen senátorem ve volebním obvodu č. 80, Uherské Hradiště, jako nezávislý kandidát za Stranu soukromníků České republiky. V roce 2016 uspěl také v krajských volbách a stal se členem krajského zastupitelstva. V roce 2018 ho pak preferenční hlasy vynesly do zastupitelstva statuárního města Zlín, když kandidoval za místní formaci „Rozhýbejme Zlín“.

9. 9.

OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI ZLÍNSKÉHO KRAJE 8.9.2019

OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Uherské Hradiště, 8. 9. 2019

 

Pane Čunku,

Vaše reakce na můj dopis mne opět nepřekvapila. Je Vám totiž vlastní, že před názory a věcnými otázkami, na které lidé očekávají věcnou a konstruktivní odpověď, vždy zbaběle utíkáte do sféry lží a vyhýbání se tématům, případně odbočujete k tématům jiným, abyste tím zakryl svou vlastní neschopnost.

Ve vytváření snůšky nesmyslů a lží jste však jaksi zapomněl zveřejnit můj dopis, na který reagujete, a o jehož zveřejnění jsem Vás žádal. Čím to je? Neplatí snad v rámci elektronického portálu Zlínského kraje rovnost přístupu? Zakázal jste zveřejnění mého textu na webu Zlínského kraje? A jak je vůbec možné, že jste se stal samozvaným „vrchním editorem“ webových stránek Zlínského kraje? Copak je to Vaše soukromá platforma, kterou si Vy sám hradíte? Nevšiml jsem si totiž, že by byl Váš text označen jako placená reklama. Proč tedy nebyl zveřejněn můj dopis ze dne 14. 8. 2019, na který navíc ve svém lživém blábolu odkazujete? Nehodí se Vám snad, aby jej veřejnost četla? Proč je nucena číst jen Vaše bludy? Opakovaně požaduji jeho zveřejnění, včetně této mé reakce. Web Zlínského kraje totiž není pouze hlásnou troubou Vašich zbabělých útoků a lží. Veřejnost musí mít právo znát i jiné názory, než jsou ty Vaše.

Váš dopis překročil meze hned ve třech oblastech. Předně jste arogantním lhářem a neskutečným manipulátorem s veřejným míněním.  V mých očích jste se obsahem Vašeho dopisu stal směšnou postavou v rovině lidské a egoistickým diktátorem v rovině politické. Především jste však překročil všechny hranice v rovině zákonné. Váš text proto předávám svým právníkům, kteří podniknou další kroky. Tímto se hodlám hrubě ohradit proti lžím, urážkám a vykonstruovaným báchorkám ohledně našeho společného letu z Prahy, které ve svém textu uvádíte. Tuto variantu jsem Vám nabídl čistě z důvodu úspory času, což velice dobře víte. Vy jste ji měl možnost přijmout, nebo odmítnout. Rozhodl jste se pro první variantu. Nyní se po dvou letech dozvídáme, že vše bylo údajně jinak? Jak si vůbec můžete dovolit vymýšlet nestoudné lži?! Za svá pomlouvačná tvrzení se budete zodpovídat.

Také bych se mohl dlouze rozepsat na téma Vaší „čistoty“, mediálních kauz a policejních šetření. Čelil jste přece obvinění, že jste jako vsetínský starosta převzal v roce 2002 půlmiliónový úplatek v souvislosti s privatizací městských bytů.

Byť Vaše stíhání nakonec státní zástupce zastavil, mnoho lidí má na celou věc odlišný názor. Existují navíc prý dokumenty, kterými se policie v této kauze nezabývala, protože se k ní nedostaly, a které by mohly výsledek šetření obrátit. Musel jste se také omluvit a zaplatit odškodné za poškození pověsti své někdejší asistentce, když jste se vůbec neštítil zveřejnit její soukromou korespondenci.  Také Vaše zakamuflované autonehody se služebním vozy Zlínského kraje neušly pozornosti veřejnosti. Psal jste však, že jste na svou minulost hrdý. Proč ne? Každý to máme nastaveno jinak.

Já před problémy hlavu do písku na rozdíl od Vás neschovávám. Odkazujete na někdejší fotbalovou aféru – lidé ze Slovácka, fotbaloví fanoušci i hráči dobře vědí, jak vše bylo, a to je pro mne klíčové. Vaše nenávistné pomluvy na tom nic nezmění.  Nedovolím Vám však, abyste beztrestně špinil mé jméno vymyšlenými osobními urážkami.

Vím, že férovost a čestnost nejsou Vaše priority. Jste v očích mnoha lidí arogantním a sebestředným člověkem, pro kterého vůbec není důležitý prospěch veřejnosti. Za nejdůležitější slovo považujete „JÁ“. Jako představitel Zlínského kraje ale musíte znát také další výrazy, jako například: „my, vy, oni“. A ty jsou mi, jak jistě víte, velmi blízké. Dobře víte, že ze svých nadačních fondů podporuji občanské spolky více než dvacet let a na rozdíl od Vás také veškeré své politické příjmy věnuji na rozvoj studentských aktivit.

Jsem přesvědčen o tom, že člověk Vašeho typu, se zavrženíhodným charakterem a evidentní neschopností, nemá v čele kraje co dělat. Je mi však jasné, že sebestředný egoista jako Vy se v něm bude držet zuby nehty za všech okolností. Bohužel na to však bude doplácet celý region. Znovu Vás proto vyzývám - odstupte z funkce hejtmana. Nedělejte další ostudu našemu kraji a nepáchejte škody, které budou muset Vaši nástupci dlouze a draze napravovat.

Tímto ukončuji vzájemnou korespondenci s tím, že další kroky již, jak jsem napsal výše, budou pokračovat v rovině právní.

Ivo Valenta

4. 9.

STOVKY SPORTOVNÍCH KLUBŮ NEDOSÁHNOU NA PENÍZE PRO MLÁDEŽ

Velké množství sportovních klubů nejen na Slovácku se v těchto dnech dozvídá smutnou zprávu. Často kvůli zcela banálním formalitám nezískají v letošním roce státní příspěvek z programu „Můj klub“. Pro mnoho sportovních organizací to bude znamenat velké ekonomické problémy. S finančním příspěvkem státu, určeným na podporu sportující mládeže, totiž často už počítaly.

„Prostřednictvím Nadace SYNOT podporuji téměř 20 let amatérský mládežnický sport v našem kraji. Za tuto dobu jsme pomohli tisícům sportovních klubů dohromady desítkami milionů korun. Proto mne velmi mrzí, že kvůli administrativnímu pochybení v dotačním programu "Můj klub", pramenícímu z neúměrné byrokratické zátěže, přijdou sportovní oddíly v našem regionu o několik milionů korun, které budou v klubových rozpočtech logicky chybět," posteskl si slovácký senátor Ivo Valenta.

„Opakovaně jsem jednal s ministrem školství a předával jsem mu reálné zkušenosti mnoha sportovních klubů, které naráží na velké byrokratické překážky. Apeloval jsem na to, že hlavním smyslem programu „Můj klub“ má být podpora sportující mládeže, nikoliv boj s papíry a razítky,“ připomněl senátor Valenta, který byl překvapen, s jak velkou byrokratickou zátěží se sportovní kluby musí při vyřizování této státní podpory potýkat.

Proto přivítal aktivitu mladého experta Lukáše Žmolíka, který se rozhodl po delší době, kdy mimo region sbíral cenné zkušenosti právě s administrací dotačních projektů v oblasti sportu, vrátit zpět na rodné Slovácko. Nyní chce pomáhat především moravským sportovním klubům k tomu, aby byly ve vyřizování žádostí ještě úspěšnější.

 „Za dobu svého působení na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jsem se detailně seznámil se všemi úskalími, se kterými se sportovní kluby musí při vyřizování dotací vypořádat. Zároveň jsem získal podrobný přehled o problémech, se kterými se potýkají. Přitom práci v klubech odvádějí zpravidla stále nadšení dobrovolníci ve svém volném čase, bez nároku na sebemenší odměnu. Pro tyto "srdcaře" je složité dotační řízení další neúměrnou zátěží, se kterou se musí potýkat. Proto jsem se rozhodl, že jim nabídnu své dosavadní profesní zkušenosti a budu jim s vyřizováním žádosti profesionálně pomáhat,“ řekl Lukáš Žmolík.

Slováckých senátor Ivo Valenta vytvořil předpoklady pro start tohoto sportovního poradenství, které mohou prostřednictvím Lukáše Žmolíka využít jak velké, tak i ty sebemenší sportovní kluby. Zázemí pro poskytování konzultací bude mít Lukáš Žmolík mimo jiné přímo v regionální kanceláři senátora Ivo Valenty v uherskohradišťské Pasáži Slunce.

A jak se zdá, Lukáše Žmolíka čeká nemalý nápor žadatelů již v průběhu letošního podzimu. „Čeká nás ostrý start, neboť již na říjen je vypsán další ročník dotačního programu „Můj klub 2020“, který považuji za vlajkovou loď našeho servisu. Zpracování projektu na klíč dá spolkům jistotu, že jejich žádost projde formální kontrolou, přičemž bude schválena včas a s částkou, kterou si mohou býti jisti v klubových rozpočtech již v říjnu. V kraji navíc působí až stovka klubů, která splňuje všechny požadavky pro obdržení dotace, avšak o těchto možnostech buď neví, nebo má strach ze složitosti dotačního řízení. Výrazné meziroční navýšení příjemců považuji za jednu z naprostých priorit,“ uzavřel Žmolík.

Pro více informací mohou sportovní kluby kontaktovat přímo Lukáše Žmolíka, a to buď na telefonu 605 126 708, nebo prostřednictvím e-mailu zmoliksport@gmail.com .

 

14. 8.

HEJTMAN ZLÍNSKÉHO KRAJE BY MĚL REZIGNOVAT!

OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI ZLÍNSKÉHO KRAJE:

 

Vážený pane hejtmane,

 

na webových stránkách Zlínského kraje jsem si přečetl Váš otevřený dopis, ve kterém reagujete na dopis ministryně práce a sociálních věcí, Jany Maláčové. Ta se jeho prostřednictvím chtěla dozvědět více informací o plánech Rady Zlínského kraje ve věci poskytování sociálních služeb.

 

Vlastně mne ani nepřekvapuje, že namísto toho, abyste paní ministryni seriózně odpověděl, nemístně ji poučujete a současně se uchylujete k osobnímu útoku proti mé osobě. A to jen proto, že jsem Vám před několika týdny zaslal otevřený dopis, ve kterém jsem chtěl poukázat na možné dopady rozhodnutí vedení kraje ve věci zamýšlené reorganizace (privatizace) domovů pro seniory, kterými by mohlo být například pozastavení přijímání klientů do některých krajem zřizovaných domovů, případně úplná likvidace velehradského Vincentina.

 

Je zřejmě Vaším stylem, že namísto toho, abyste na můj dopis věcně odpověděl a případné pochybnosti vyvrátil, pouze jste se zbaběle a uboze v dopise pro paní ministryni uchýlil k sérii trapných urážek mé osoby, které nemají s danou problematikou nic společného. Zřejmě se snažíte odvrátit pozornost od vlastních pochybení. Z Vašeho chování je totiž zřejmé, že Vám docházejí argumenty a Váš vztek spolu s emocemi vrchovatě překonává lidskou i politickou racionalitu. Proto se, jak je Vaším zvykem, snažíte odpovědnost za Vaše nezdary a excesy svést na ostatní.

 

Tato hysterie však, pane hejtmane, není na místě. Nejen já, ale ani další kolegové v krajském zastupitelstvu, tím spíše paní ministryně, potažmo široká veřejnost, tak netuší, co vlastně kraj skutečně zamýšlí s domovy pro seniory, na čí popud se jich chce zbavit, a kterým neziskovým organizacím či firmám chce tyto domovy předat, když je starostové dotčených obcí odmítají (viz např. dopis starostů Uherského Brodu, Nezdenic, Bojkovic, Nivnice, Dolního Němčí a Luhačovic). Vzhledem k Vaší podrážděné a hysterické reakci namísto relevantní odpovědi jsou na místě obavy, že jsme spolu s paní ministryní šlápli do pověstného vosího hnízda a Vy se snažíte získat čas k tomu, abyste si promyslel strategii, jak ze šlamastiky ven, ve stylu „já nic, já muzikant“, případně pod tlakem zapřel Vaše původní záměry.

 

Za tři roky mého působení v krajském zastupitelstvu jsem si již zvykl na to, že pro Vás je seriózní debata se zastupiteli i odbornou veřejností něco nepředstavitelného. Každý, kdo si dovolí nebýt Vaším přitakávačem a odváží se Vás kritizovat, je pouze otravným hmyzem.

 

Snažíte se autoritativně dělat „revoluce“ v oblastech, které doposud fungovaly bez větších problémů a nepotřebovaly rozprášit od základů (např. veřejná linková doprava či Krajská nemocnice T. Bati). Neměl byste však dělat opak? Tedy postupně odstraňovat nedostatky a rozumným řízením tyto oblasti zlepšovat? Zřejmě by to na Vás ale bylo příliš složité.

Chápu proto, že když už se někdo vzepře Vašim plánům, volíte vždy pouze urážky a ukazujete své nabubřelé ego - případně arogantně poučujete všechny kolem. Jenže Vy sám jste toho pro Zlínský kraj za tři roky svého vládnutí mnoho neudělal. Za takového hejtmana se upřímně stydím a doufám, že příští rok ve volbách nebudu ve svém názoru osamocen.

 

Ale zpět k Vašemu dopisu. Dobře víte, že to nejsem já, kdo šíří poplašnou zprávu a děsí seniory. Byla to rada Zlínského kraje, které přijala usnesení, z něhož jednoznačně vyplývá, že kraj chce předat domovy pro seniory jiným poskytovatelům. V dopisu paní ministryni píšete, že tím reagujete na zájem některých obcí a neziskových organizací převzít některé sociální služby. Bylo by tedy korektní sdělit, které konkrétní obce a které neziskové organizace žádají o jaké sociální služby. Kdo takovou objednávku učinil, kdo “tlačí” Zlínský kraj k privatizaci domovů pro seniory? V čí zájem nebo prospěch zahájila Rada Zlínského kraje proces, na jehož konci má být předání těchto domovů mimo vliv a kontrolu hejtmanství? Kdo konkrétně tedy chce získat do svých rukou peněžní toky v řádu stovek milionů korun ročně? Můžeme snad podobnou „objednávku“ očekávat také v jiných oblastech, spadajících do portfolia řízení Zlínského kraje?

 

Píšete, že nemám obavy o seniory a narážíte v této souvislosti na část podnikatelských aktivit skupiny SYNOT. Chci se Vás zeptat, co Vy osobně jste v našem kraji udělal pro seniory? Jak Vy osobně jste se zasadil o to, aby se seniorům žilo lépe? Já jsem na rozdíl od Vás podpořil tisíce žádostí, které jsme obdrželi od mnoha desítek seniorských organizací. Za posledních 20 let jsem donátorsky pomohl neziskovým organizacím kraje stovkami milionů korun. Seniorům jsem navíc pomáhal dávno před tím, než jsem se rozhodl vstoupit do politiky. Pomáhal jsem jim ze svých vlastních peněz, nikoliv z veřejných rozpočtů a nechlubil jsem se tak cizím peřím, jak to často slýchám u Vás. Navíc jsem se na rozdíl od Vás vzdal veškerých svých politických příjmů ve prospěch studentů. Ve Vašem případě jsem však řádné a smysluplné výsledky Vašeho působení ve veřejném sektoru jaksi (jistě jen nedopatřením) nezaznamenal.

 

Narážíte na mé podnikání v legálním, loterním průmyslu.  Proč ale sám neřeknete, že také “Váš” Vsetín spoluorganizuje hazard ve městě? Proč tajíte, že prostřednictvím městské vyhlášky, na jejímž znění jste se Vy osobně angažoval, provozuje hazard ve Vsetíně monopolně jedna jediná společnost, navíc v objektu, který je vlastněn městem? To Vám nevadí, že v tomto objektu mimo jiné vystupuje také místní divadlo? Město Vsetín tedy kromě daňových příjmů z hazardu inkasuje také jistě tučné nájemné a je tak štědře interesováno na provozování hazardu ve městě. A kdyby alespoň rozumně investovalo. Namísto toho zde ale vznikají další Vaše nepovedené pomníky, např. v podobě prosazované spalovny či předraženého parkoviště nákupní galerie.

 

Takové pokusy odvést pozornost k “loteriím” v okamžiku, kdy někomu teče do bot a došly mu i ty poslední argumenty, nejsou u českých politiků ničím novým. Fakt, že se k tomu snížíte i Vy, svědčí pouze o tom, že se Vám zkrátka nedaří a nechcete, aby to veřejnost zjistila – a tak hledáte viníky svého neúspěchu.

 

Píšete, že jsem nevyužil možnosti zjistit “pravdu”. Nedodal jste ale, že jste mi to neumožnil. Jako krajský zastupitel mám totiž k dispozici všechny oficiální dokumenty krajské rady a tedy i popis a zdůvodnění schválených kroků. Proto jsem se na ty zbylé dotázal svým dopisem, který jsem Vám odeslal a Vy jste se na něj neobtěžoval odpovědět.

 

Uvádíte, že chcete šetřit čas krajských zastupitelů. To však pokládám pouze za další blamáž. Vy prostě dlouhodobě pohrdáte zastupitelstvem, jakožto nejvyšším orgánem kraje, a vždy jej chcete postavit až před hotovou věc.

 

Ministryni práce a sociálních věcí píšete, že jí pošlete podrobný výčet Vámi zamýšlených kroků v sociální oblasti. Proč jste s ním neseznámil již dříve krajské zastupitelstvo? Copak nemá právo jej znát? Dovolím si proto zdůraznit, že očekávám, že se k tématu vyjádříte také právě na zasedání krajského zastupitelstva, které se uskuteční dne 9. 9. 2019.

 

Současně požaduji, abyste jak můj původní, tak i tento dopis, zveřejnil na krajských webových stránkách na stejně viditelném místě, jako jste zveřejnil dopis svůj a paní ministryně Maláčové. Předpokládám totiž, že se stále ještě jedná o portál Zlínského kraje, nikoliv propagační stránky Vaší osoby, kterým Vy osobně děláte stoprocentní cenzuru, a jejichž cílem je pouze slepě papouškovat Vaše názory a postoje. 

 

Stejně, jako Vy, také já pokládám svůj dopis za otevřený a velmi rád jej zasílám na vědomí jak kolegům, krajským zastupitelům, tak samozřejmě paní ministryni Maláčové.

Vám, pane hejtmane, doporučuji, abyste odstoupil ze své funkce dříve, než způsobíte další škody občanům Zlínského kraje.

 

S pozdravem

 

Ivo Valenta

 

13. 8.

ZDRAVOTNICTVÍ: NE VYŠŠÍM DANÍM,DOKUD SCHÁZÍ JASNÁ KONCEPCE!

Již je tomu několik měsíců ode dne, kdy téměř pět desítek senátorů napadlo u Ústavního soudu nespravedlivé úhradové regulace. Kvůli nim nedostávají malé nemocnice nebo organizace domácí péče zaplaceno za péči, kterou skutečně odvedly. Byť tato stížnost vyděsila ministerstvo zdravotnictví i samotné pojišťovny, k zásadním změnám a zlepšení stávajícího, neutěšeného stavu, který trvá více než dvacet let, stále nedochází. Diskutuje se jen o zvýšení příjmů zdravotnictví, což neznamená nic jiného než zvýšení daní pracujícím občanům, kteří by ale nad účelným využitím vybraných peněz neměli o nic vyšší kontrolu než dnes.

Předmětem diskusí je navýšení odvodů do zdravotnictví o 2 procentní body ze 7% na 9% HDP, tedy více než čtvrtinu; dříve ale potřebujeme férová pravidla, jak stát a pojišťovny tyto peníze ve prospěch občanů využijí. Právě k tomu směřuje ústavní stížnost skupiny senátorů – k smysluplné tvorbě sítě nemocnic, k obdobným úhradám za obdobnou práci, k rovné regionální dostupnosti. Za současného stavu naprosto schází kontrola, že se sebevíce peněz vybraných z daní dostane k nemocným, že se nerozkradou ve státním sektoru, neproplýtvají v neefektivních nákupech, případně se neztratí bez efektu v bezkoncepčních dotacích a "národních investičních plánech". Takto vysoké dodatečné zdanění by dopadlo především na zaměstnance,“ uvedl Ondřej Dostál, expert na zdravotnické právo.  Kdyby se podle něj tomuto návrhu vyhovělo, musel by každý zaměstnanec s průměrnou mzdou odvést ročně pojišťovnám o desetitisíce korun navíc.

„Nemůžeme přece začínat od konce! Nejdříve musíme znát jasnou vizi sátu a pak teprve může někdo přemýšlet nad navýšením povinných odvodů. Nutit ale občany k tomu, aby sáhli hlouběji do kapes, aniž by bylo jasné, co se tímto krokem změní, je opravdu špatně,“ uvedl senátor Ivo Valenta, iniciátor ústavní stížnosti, a dodal: „Nejsem odborník ve zdravotnictví, ale z mnoha zdrojů, včetně odborných, jsem zaznamenal, že ve zdravotnictví je dostatek finančních prostředků. Panuje však nerovnost a nespravedlnost při jejich přerozdělování a distribuci. Zkrátka nejsou využity efektivně a hospodárně.“ Senátor tím poukazuje na vývoj, který je patrný z posledních let, kdy výdaje nekorespondují s vývojem ekonomiky. Do zdravotnictví míří stále vyšší částka – například v roce 2017 to bylo 387 miliard, a to je o 53 miliard více, než v roce 2010.

„V českém zdravotnictví stále panují nespravedlivé úhradové regulace. Ty dopadají disproporčně zejména na malá zdravotnická zařízení v regionech, protože velké nemocnice, pařící státu stejně, jako soukromé řetězce s vazbami na ministerstvo a vedení pojišťoven, si vždy dokáží vyjednat výjimky způsobem, který nemá pravidla a nepodléhá dostatečné veřejné kontrole. Kdyby těchto regulačních omezení nebylo, dobře řízená zdravotnická zařízení v regionech by prosperovala, zatímco dnes krachují. Současně by nedocházelo k plýtvání s veřejnými prostředky tím, že se bezkoncepčně rozdávají silným, často velmi neefektivním hráčům na trhu nemocnic i ambulantní péče,“ doplňuje JUDr. Dostál.

Plně se tak ztotožňuje s tím, na co si stěžují také organizace domácí péče, protože i zde je velký rozsah péče, která je sice řádně provedena, ale kvůli nespravedlivým regulačním limitům nezaplacena. Vždyť například parametr "průměrné úhrady na unikátního pojištěnce", kriticky ovlivňující prosperitu agentur domácí péče, ve Zlínském kraji jen mírně přesáhl hranici čtyř tisíc korun, zatímco například v hlavním městě byl pětinásobně vyšší.

„Systém je jednoduše potřeba zreformovat tak, aby byl udržitelný, což by v čase bezprecedentně vysokých odvodů měla aspoň trochu kompetentní vláda umět, uzavírá senátor Valenta.

 

8. 8.

OBČANÉ MAJÍ PRÁVO NA DOSTUPNOU NEMOCNIČNÍ PÉČI!

V Rumburku dnes proběhla demonstrace za záchranu tamní nemocnice, která je v dluzích. Lidé totiž mají oprávněné obavy z jejího zrušení a nedostupnosti nemocniční péče. Podobná situace přitom může nastat i kdekoliv jinde v České republice. Pacienti by proto měli vědět, že zajištění přístupu k nemocniční péči mohou právně vymáhat.

 

Občané mají podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod právo na ochranu zdraví a na bezplatnou péči na základě zdravotního pojištění. Povinnost zajistit naplnění těchto práv nese stát, a pokud reálně naplněna nejsou, je povinen to řešit. Dovozuji, že pokud se nenajde nikdo jiný, kdo by byl na Šluknovsku ochoten provozovat nemocnici, dopadá tato povinnost na stát jako na garanta ústavních práv, respektive na Ministerstvo zdravotnictví,“ uvedl Ondřej Dostál, expert na zdravotnické právo, který je současně autorem ústavní stížnosti na systém úhrad ve zdravotnictví.

 

„Nejen diskriminace v oblasti tzv. úhradových vyhlášek, ale především scházející kvalitní koncepce zdravotnictví byla hlavním důvodem, proč jsem se spolu s 45 dalšími senátory napříč politickým spektrem obrátil na Ústavní soud. Pevně věřím, že jsme tím společně vykročili ke zlepšení stávající situace a narovnání špatně nastavených podmínek, které ve finále odnášejí právě pacienti. Kauza Lužické nemocnice může být jen prvním třaskavým problémem v řadě, může se tak opakovat v jakémkoliv jiném regionu. Do budoucna svou situaci nemusí ustát řada dalších nemocnic,“ řekl senátor Ivo Valenta a doplnil: „Ministerstvo zdravotnictví nesmí strkat hlavu do písku, musí se na řešení problému aktivně podílet. Musí pomoci k tomu, aby všichni obyvatelé měli kvalitní a především dostupnou nemocniční péči ve stanovené, šedesátiminutové dojezdové vzdálenosti.“

 

Pokud tento krok ministerstvo neučiní, podle Ondřeje Dostála se lidé svých práv mohou domáhat i žalobou, založenou na nesplnění povinnosti zajištění péče. Pacienti by tak podle něj v obdobných případech měli vědět, že mají následující práva:

 

  • Zvolit si kteroukoliv nemocnici v České republice. Právo volby se vztahuje i na nemocnice v Praze. Dnes už neplatí nic jako „spádovost“ z časů minulého režimu.

  • Účinně se bránit proti odmítnutí péče. Neodkladnou péči nebo porod nesmí nemocnice odmítnout nikdy. Jinou péči může nemocnice odmítnout jen z tzv. kapacitních důvodů; pak ale musí pojišťovna zajistit pacientovi jinou nemocnici v zákonné dojezdové vzdálenosti.

  • Čerpat hrazenou péči v Německu nebo jinde v EU. Platí to nejen pro neodkladnou péči, ale i plánované zákroky. Až na výjimky k tomu není nutný předchozí souhlas zdravotní pojišťovny.

  • Využít služeb zdravotnické záchranky, pohotovostní a návštěvní služby lékaře. Záchranka má ze zákona povinnost dojezdové doby do 20 minut, za to odpovídá ze zákona Kraj.

  • Bránit svá práva cestou stížností a žalob.

Tato práva platí proto pro pacienty ze všech regionů, kde je hrazená zdravotní péče kvůli chybnému řízení systému zdravotnictví špatně dostupná.

29. 7.

Otevřený dopis senátora Ivo Valenty hejtmanovi Jiřímu Čunkovi ve věci ohrožení seniorů ve Zlínském kraji

Vážený pane hejtmane,

 

dozvěděl jsem se, že Rada Zlínského kraje na svém 17. zasedání dne 8. července 2019 schválila usnesení, z něhož vyplývá, že se Zlínský kraj chce zcela zbavit domovů pro seniory a předat jejich provozování obcím, příp. jiným poskytovatelům sociálních služeb. Uvedeným krokem jsem velmi znepokojen, a proto se na Vás obracím tímto otevřeným dopisem.

 

Jsem nemile překvapen tím, že se současné lidovecké vedení Zlínského kraje rozhodlo vzdát zodpovědnosti za kvalitní péči, poskytovanou jedné z nejvíce zranitelných skupin obyvatel Zlínského kraje, kterými jsou naši senioři. Nechápu, proč by Zlínský kraj neměl i nadále garantovat dostupnou a kvalitní péči více než tisícovce seniorů. Nechápu, proč se Rada Zlínského kraje pustila do další, zcela nepromyšlené a nepřipravené „revoluce“, v jejímž rámci hodlá rozbourat dosud zcela fungující systém. Konečně nechápu ani to, co motivuje vedení Zlínského kraje k tomu, aby vyvolalo velkou nejistotu u stovek seniorů, a takto si doslova zahrávalo s jejich zdravím.

 

Z celosvětových prognóz zcela jednoznačně vyplývá, že vlivem stárnutí populace bude neustále vzrůstat potřeba péče o lidi v seniorském věku. Je liché se domnívat, že všechny rodiny budou mít tu možnost se odpovídajícím způsobem postarat o své rodiče a prarodiče. Je tak nadevše jasné, že i přes rozvoj mnoha druhů terénních služeb poroste potřeba navyšovat kapacitu lůžek pro seniory a reflektovat stav, který je již mnoho let pouze neřešeným a často také přehlíženým problémem.

 

Rada Zlínského kraje se však podle všeho rozhodla jít zcela opačným směrem. Hodlá se jednoduše zbavit domovů pro seniory, a tedy ohrozit takto poskytované služby. A protože vím, že tento záměr Rady Zlínského kraje nebyl nijak předjednán s radnicemi, kterých by se záměr převodu měl týkat, obávám se toho, že jde o pokus o nějakou formu privatizace pobytových zařízení pro seniory.

 

Zároveň jsem doslova zděšen tím, že součástí plánů Rady Zlínského kraje je mimo jiné postupné vystěhování všech klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum do kapacitně ještě většího zařízení na Velehradě a následné opuštění objektu, přiléhajícího ke slavné velehradské bazilice, kde byly posledních přibližně sto let poskytovány právě tyto tolik potřebné sociální služby. Takový krok je podle mého soudu zcela chybný a neuvěřitelně nezodpovědný především k desítkám osob, které využívají zázemí tohoto domova, do něhož mimochodem v minulosti kraj investoval přibližně 100 milionů Kč.

 

Také nechápu, proč chce Rada Zlínského kraje tzv. transformovat společnost Sociální služby Uherské Hradiště a její doposud dobře fungující strukturu atomizovat na několik samostatných organizací. Tento záměr je pro mne o to více nepochopitelný, když uvážím, že naopak v oblasti poskytování velmi podobných zdravotních služeb prosazujete zcela opačný trend, tedy sloučení krajských nemocnic a využití všech dostupných synergií, a to především v oblasti sdílené administrativy, úspor ve společných nákupech apod.

 

Z výše uvedených důvodů Vás proto žádám, abyste okamžitě pozastavil výše popsané procesy, a to minimálně do té doby, než budou řádně projednány v Zastupitelstvu Zlínského kraje, a než o nich jako zastupitelé zodpovědně rozhodneme. Bohužel se již poněkolikáté opakuje stav, kdy Rada kraje začne činit zásadní kroky, aniž by k nim získala mandát od zastupitelstva, nebo se zastupiteli takto zásadní rozhodnutí alespoň seriózně projednala. Navíc se obávám toho, že tyto kroky nebyly doposud projednány ani s odbornou veřejností a jsou připravovány v tajnosti za zavřenými dveřmi.

 

Bohužel musím konstatovat, že na základě zkušeností z uplynulých tří let je i v tomto případě zřejmé, že se bez pozitivních výsledků pouštíte do bezhlavé reformy, která však může mít daleko více negativních dopadů než záměry Rady kraje např. v oblasti dopravy či zdravotnictví. Za sebe jsem přesvědčen o tom, že současná fungující a kvalitní síť pobytových sociálních služeb pro seniory ve Zlínském kraji nepotřebuje reformovat, ale co nejrychleji zahájit program vybudování nových kapacit lůžek pro oprávněné žadatele, kteří čekají v dlouhých pořadnících neuspokojených žádostí.

 

S pozdravem

Ivo Valenta

senátor a zastupitel Zlínského kraje

 

Na vědomí:

zastupitelé Zlínského kraje

8. 7.

STUDIJNÍ FOND OPĚT ŠTĚDŘE NADĚLOVAL

Jedinečnou možnost získání velmi cenných zkušeností již čtyři roky nabízí Studijní fond senátora Ivo Valenty, který je určen studentům středních a vysokých škol. Díky němu se mohou nadaní, mladí lidé ze Zlínského kraje, účastnit zahraničních stáží a studijních pobytů.

„V uplynulých dnech proběhlo další kolo fondu, v jehož rámci bylo podpořeno 25 studentů. Mezi ně byl tentokrát rozdělen více než jeden milion korun. Upřímně mne těší, že fond skutečně pomáhá. Vždyť od doby svého založení podpořil již 117 žádostí a rozdělil více než 6 milionů korun.  Navíc od studentů získávám také zpětné vazby, takže vím, že tyto prostředky skutečně slouží dobré věci,“ uvedl senátor a zakladatel fondu, Ivo Valenta s tím, že by byl velmi rád, kdyby následně studenti nabyté znalosti a vědomosti zužitkovali právě v domovském regionu.

Aktuálně podpoření studenti získají znalosti například na univerzitách v Estonsku, USA, Německu, Makedonii, Irsku, Švédsku, Finsku, Španělsku, Portugalsku a v neposlední řadě v Indonésii. Již v minulosti se někteří ze studentů díky fondu mohli zúčastnit stáží na tak prestižních univerzitách, jakými jsou například známý americký Harvard, University of Warwick v Anglii, špičková francouzská univerzita na politické vědy Institut d'etudes politiques de Paris, University of Calgary v Kanadě, School of Visual Arts v New Yorku a mnoho dalších.

“Momentálně studuji bakalářský program na Delft University of Technology v Nizozemí. Konkrétně jde o letecké a vesmírné inženýrství. Studijní fond mi umožnil se ve druhém roce mého studia naplno věnovat rozvoji akademické kariéry. Nemusel jsem již pracovat v rozvozu pizzy a věnoval jsem se namísto toho takzvanému Bachelor Honours Programme pro nejlepší studenty z mé fakulty. Díky studijnímu fondu mohu navíc příští rok absolvovat výměnný pobyt na Nanyang Technological University v Singapuru, kde budu studovat umělou inteligenci a robotiku,“ uvedl jeden z podpořených studentů, Marek Trávník.

Další z podpořených studentek je například Barbora Čudová, která se rozhodla studovat molekulární biologii na University of Denver v USA: „Studovat molekulární biologii na zahraniční univerzitě a podílet se jako student na výzkumu v oblasti medicíny bylo vždy mým snem. Zahraniční studium je však velmi nákladné. Štědrý příspěvek pana senátora Valenty mi pomohl tento můj sen splnit.“

Senátor Ivo Valenta se rozhodl zřídit speciální Studijní fond krátce po svém zvolení na pozici senátora České republiky. Shromažďují se v něm veškeré příjmy, plynoucí z výkonu jeho politických funkcí. K senátorskému platu tak postupně přibyly také prostředky, získané v rámci jeho pozice krajského zastupitele a zastupitele města Zlína.

Cílem Studijního fondu je umožnit studentům získat zahraniční zkušenosti, ale také jazykové znalosti a především odbornost, kterou by následně mohli zúročit ve Zlínském kraji. O úspěšných žadatelích vždy rozhoduje speciální komise, v níž zasedají sami studenti a učitelé z regionálních škol, kteří vyhodnocují jednotlivé žádosti.

 

5. 7.

Prezident rozehrál partii, na jejímž konci může být jím oblíbená úřednická vláda

Andrej Babiš měl velká ramena, když šel na schůzku k prezidentu Miloši Zemanovi. Myslel si, že jen jeho přání bude stačit k tomu, aby prezident souhlasil s personální rošádou na pozici ministra kultury. Nestalo se tak. Prezident naopak vynesl kartu, proti které se bude také premiéru Babišovi těžko hrát. Prezident totiž prohlásil, že ministr Staněk údajně poukázal na korupci, a proto by neměl být odvolán. Jinými slovy, zahrál smeč jménem „protikorupční tažení“, na kterém premiér Babiš postavil svoji politickou kariéru.

Prezident tak docílil svého. Upevnil svoji pevnou, dokonce bych řekl silovou pozici, a navíc oslabil jak sociální demokracii, tak v konečném důsledku hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Prezident v dnešní situaci totiž nemá motivaci k tomu, aby pomáhal hnutí ANO nebo dokonce sociálním demokratům. Není proto divu, že v ČSSD sílí hlasy, které mluví o odchodu z vlády, a v hnutí ANO pak mluví vládní politici o možnosti dovést zemi k předčasným volbám.

A i kdyby byly výsledkem současného patu předčasné volby, tak co do té doby? Podle mého soudu je ve hře úřednická vláda, kterou si již v minulosti tolik oblíbil prezident Miloš Zeman. Dokonce se domnívám, že právě vznik úřednické vlády může být cílem prezidentova současného počínání. Protože jiné východisko snad ani nemůže připadat v úvahu při pohledu na v současné chvíli „zabetonovanou“ politickou scénu. A určitě to už tuší také Andrej Babiš, který díky svému gigantickému střetu zájmů a de facto zprivatizování vládní exekutivy pro obhajobu svých vlastních obchodních a mocenských zájmů nemůže být už vůbec pro nikoho tím, kdo by měl stát v čele jakékoliv příští české vlády.

Takže na řadu může přijít právě prezident, který současný tlak na vládní představitele dřív nebo později přetaví právě v úřednickou vládu. A dokonce na první pohled snad ani nemusí jít o nápad, který vyřkne on sám. Je natolik zkušeným politickým hráčem, že šachovou partii, kterou rozehrál, může pouze tímto směrem nechat dohrát.

Co by taková úřednická vláda znamenala pro občany naší země? Především si myslím, že nic horšího, než současná menšinová vláda v čele s Andrejem Babišem, která se opírá o podporu komunistů, vzniknout nemůže. Dokonce si myslím, že jakákoliv úřednická vláda, která by skoncovala s nahráváním dotačních kšeftů a státních zakázek pro údajně „bývalou“ firmu Andreje Babiše a přestala by mu zachraňovat penězovod před auditními orgány Evropské unie, by mohla být i lepším řešením, než současný „výkvět“ ve Strakově akademii. Třeba by taková vláda přestala chrlit jednu regulaci za druhou, přestala by se šikanou drobných živnostníků, přestala by obhajovat dotace pro velké a mocné a přestala ohrožovat nezávislost justice a demokracii jako takovou.

V každém případě by bylo dobře, aby vláda Andreje Babiše jednou pro vždy v naši zemi skončila a aby se kormidla naší země chopili ti, kteří nebudou rozdávat z cizího a kupovat si hlasy populistickými dárečky, ale začnou řešit to, co pálí každého občana naši země.

31. 5.

Další rána pro OSA a spol.: Ústavní soud se zastal živnostníků!

Kolektivní správci autorských práv, jako je např. OSA nebo INTEGRAM, dostali další ránu. Jejich vymahačské praktiky tentokrát alespoň přibrzdil Ústavní soud, který jasně konstatoval, že pouhá přítomnost televize nebo rádia v hospodě, kadeřnictví, obchůdku nebo jiné podnikatelské provozovně nemůže automaticky zakládat právo těchto organizací vybírat autorské poplatky. OSA, INTEGRAM a další musí nejdříve prokázat, že skutečně dochází k zásahu do autorských práv.

„Nález Ústavního soudu je skvělou zprávou pro všechny živnostníky, kteří se nebáli postavit proti vymahačským praktikám OSA a dalších organizací. Navíc potvrzuje směr, kterým jsem se již před delší dobou vydal v souvislosti s mou legislativní inciativou. V jejím rámci se snažím prosadit, aby se autorské poplatky platily pouze tam, kde danému živnostníkovi přináší hospodářský význam. V opačném případě jde podle mého soudu o bezdůvodné obohacování netransparentních organizací, které pod pláštěm zastupování umělců vytvářejí výnosný byznys samy pro sebe,“ uvedl slovácký senátor Ivo Valenta, který se již několikrát pokusil o změnu autorského zákona. Jeho novelu sice začátkem února letošního roku pohřbili poslanci, ale záhy se objevil stejný poslanecký návrh novely zákona, který čeká na projednání v prvním čtení.

„Pokládám za velmi důležité, že Ústavní soud opakovaně konstatoval, že kolektivní správce musí v řízení vždy prokázat, že došlo k porušení autorských práv osob, k jejichž ochraně je zákonem povolán, a také zda puštěná hudba nebo televizní vysílání náleží do kategorie nehmotných předmětů, nad nimiž vykonává příslušná organizace kolektivní správu. Je tak jasné, že důkazní břemeno leží právě na OSA, INTEGRAMu a dalších organizacích. Jsem rád, že se tak alespoň částečně posiluje postavení živnostníků, kteří byli často v roli lovné zvěře, navíc zastrašováni žalobami a vysokými sankcemi,“ dodal senátor Valenta.

Podle jeho slov stojí navíc za povšimnutí, že Ústavní soud ve svém nálezu zpochybnil i to, že by výkon moderátora nebo komentátora sportovního utkání měl být uměleckým výkonem tak, jak jej definuje autorský zákon. „Soud totiž posuzoval konkrétní případ, ve kterém se měl živnostník dopustit porušení zákona tím, že ve své provozovně pouště sportovní utkání. Autorský zákon za umělecký výkon považuje kdeco, ale výkon komentátora sportovního utkání tam vyjmenován není a ani žádná judikatura jej za umělecký výkon neoznačila. Vybírání autorských poplatků za sledování sportovního utkání tak zcela plave na vodě,“ uzavřel senátor.

 

15. 5.

Studijní fond senátora Ivo Valenty rozjíždí další kolo!

Veškeré politické příjmy Ivo Valenty opět zamíří mezi talentované studenty regionu. Rozjíždí se totiž další kolo Studijního fondu. Studenti tak mohou opět snadněji realizovat své odborné studijní pobyty a stáže v zahraničí. Fond přijímá nové žádosti právě ode dnešního dne. Finanční prostředky mohou i tentokrát získat zájemci z řad středoškoláků, studentů vyšších odborných škol i vysokoškoláků.

„Studijní fond se vztahuje na stáže a pobyty, které budou zahájeny po 1. 7. 2019 s tím, že do vyúčtování mohou být zahrnuty pouze náklady spojené s daným pobytem, které vznikly až po vyhlášení nového kola řízení, tedy po 15. 5. 2019,“ upřesnil podmínky senátor a zřizovatel fondu, Ivo Valenta.  

Ve fondu se kromě prostředků, které senátor získává za výkon senátorského mandátu, shromažďují také peníze, které pobírá za funkci zastupitele Zlínského kraje a města Zlín. Senátor tak plní předvolební slib, že veškeré jeho politické příjmy budou do poslední koruny věnovány na podporu mládeže.

„Jak jsem uvedl již dříve, jsem přesvědčen o tom, že se jedná o nejlepší možné využití mých platů z politických funkcí. Zahraniční zkušenosti jsou pro mládež velmi důležité. Tyto peníze pomáhají mladým lidem z celého regionu poznat svět, nasbírat zkušenosti a s nimi se vrátit zpátky do regionu, kde se mohou stát výraznými posilami místních firem, případně založit firmy vlastní. Cílem Studijního fondu totiž není jen umožnit studentům získat zahraniční zkušenosti a jazykové znalosti, ale především odbornost, kterou by následně mohli zúročit právě v našem regionu,“ dodává senátor.

Ten se také snaží být se studenty, kteří fondu využívají, v pravidelném kontaktu. Aktivně se zajímá o to, jak jim zahraniční stáže prospěly, jak pokračují ve studiu i kam míří v rámci své budoucí profese. Sami studenti mu navíc zasílají dopisy, v nichž popisují své zážitky, doplněné fotografiemi.

Studenti mají čas na zasílání žádostí do 10. 6. 2019. Následně tyto žádosti posoudí nezávislá komise, složená z řad studentů a pedagogů. Do 20. 6.2019 pak budou studentům sděleny výsledky. Podrobné informace, včetně formulářů žádostí, jsou k dispozici na webových stránkách www.ivalenta.cz.

 

29. 4.

Otevřený dopis premiérovi a ministryni financí ve věci rekonstrukce bývalé věznice

Vážený pane premiére, vážená paní ministryně,

 jak jistě víte, dlouhodobě se snažím vyvíjet aktivity, které povedou k rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti. Ta již od 60. let minulého století chátrá a je de facto poslední pihou na kráse slovácké metropole. V posledních více než dvaceti letech selhaly všechny snahy, které by rozhýbaly dříve Ministerstvo spravedlnosti, dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) k rekonstrukci tohoto památkově chráněného objektu a především jeho využití pro dislokaci orgánů státní správy, resp. v ideálním případě Okresního soudu v Uherském Hradišti a dalších, navazujících justičních orgánů.

Byl jsem potěšen dosavadním vývojem, který jsem v posledních letech inicioval, a který vedl k podpisu velmi důležitého Memoranda o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Toto memorandum bylo podepsáno dne 7. září 2016. Navíc bylo ze strany UZSVM naplněno. Byl také zpracován velmi kvalitní materiál, který obsahoval návrh na rekonstrukci bývalé věznice a její využití vybranými státními institucemi. S tímto souviselo jak vybudování Muzea totality, tak optimalizace rozmístění státních institucí v Uherském Hradišti. Tento materiál byl doručen na Ministerstvo financí ČR dne 5. října 2018 a měl být následně projednán Vládou ČR.

K mému velkému údivu jsem byl informován Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu, generální ředitelkou UZSVM, že při jednání s věcně příslušnými útvary Ministerstva financí se nepodařilo zabezpečit finanční krytí záměru rekonstrukce bývalé věznice, a proto byl materiál UZSVM vrácen.

To pokládám za doslova skandální nedodržení toho, co bylo ze strany státu přislíbeno. Rád bych Vám, vážený pane premiére, připomněl Vaše slova, která jste pronesl dne 27. května 2016, a to přímo během návštěvy bývalé věznice: „Je hrůza, co se tady dělo za zvěrstva. Je neuvěřitelné, že to prováděli naši předci. Je velká škoda, že věznice tak dlouho chátrá a je potřeba, aby taková památka na hrůzný režim byla zachovaná pro další generace, protože lidé zapomínají, což není dobře.“*)

Již tehdy jste jasně veřejně deklaroval, že se peníze na opravu věznice prostě musí najít a že je také najdete. Nestalo se tak a v tuto chvíli je nadevše zřejmé, že z Vaší strany zůstalo jen u prázdných slov a planých slibů. V této souvislosti chci připomenout také to, že jsem Vás na naléhavost řešení osudu věznice upozornil již v roce 2015 na našem osobním jednání, kdy jste zastával funkci ministra financí ČR a měl jste tedy možnost zapracovat tuto státní investici do příslušných rozpočtových výhledů.

Vážený pane premiére, za obyvatele Uherského Hradiště i celého Slovácka mohu konstatovat, že jsme velmi zklamáni tím, že jste nedodržel své slovo, a že po dlouhých letech opětovných příprav rekonstrukce věznice vše opět zcela zamrzlo.

Musím Vám připomenout, že nejde jen o vlastní rekonstrukci bývalé věznice a vybudování Muzea totality. Jde také o to, že budova uherskohradišťského okresního soudu je v doslova havarijním stavu a právě dislokace soudu do budovy opravené věznice byla velmi očekáváným řešením tohoto velmi neutěšeného stavu. A co se bude dít teď, když stát opět odložil rekonstrukci věznice? To bude soud nadále působit v dosavadní, havarijní budově?

Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, rád bych Vás z pozice slováckého senátora důrazně vyzval k tomu, abyste na úrovni Ministerstva financí i vlády ČR přehodnotili aktuální přístup k materiálu, předloženému UZSVM ve věci rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti.

Apeluji na Vás, abyste pro tuto rekonstrukci našli potřebné finanční zdroje a dodrželi tak slovo, které jste dali občanům našeho regionu i představitelům místní samosprávy a dalším státním institucím.

Budu očekávat Vaši odpověď a především nápravu současného stavu. Jsem připraven být i nadále této aktivitě maximálně nápomocen. Proto se v této záležitosti obrátím také na představitele města Uherské Hradiště a budu chtít znát jejich postoj a další aktivity v této záležitosti.

 

S pozdravem

 Ivo Valenta

27. 4.

PREMIÉR URÁŽÍ OBĚTI SKUTEČNÝCH POLITICKÝCH PROCESŮ!

Už dlouho jsem nekomentoval dění kolem našeho premiéra Andreje Babiše. Říkal jsem si, že některé věci jsou tak jasné, že komentáře ani není třeba. Co mne ale přimělo k tomuto textu, je výrok, kterým premiér označil vyšetřování podvodného jednání kolem dotačních peněz na Čapí hnízdo za politický proces. Proč mne to tak zasáhlo?

Stačí připomenout jedno jméno – JUDr. Milada Horáková. Ta byla popravena na konci ostudného a skutečně politického procesu v roce 1950, a nebyla zdaleka jediná, kdo čelil nelidskému psychickému a fyzickému týrání a mučení ve vězení. Tak nelidskému, že se lidé (včetně silných osobností) před soudem naučeně přiznávali k tomu, co nikdy neudělali. Nikdy také nemohli vyslovit, že čelí politickému procesu – protože ten, kdo mu opravdu v historii čelil, to nikdy nemohl svobodně říct. Protože nežil ve svobodné zemi.

Politický proces je zkrátka umlčování těch, kteří říkají nepohodlné věci, a kdy všemocná vládní garnitura zmanipuluje státní správu a soudnictví a zneužije je proti těmto lidem. Tak, jak to bylo u nás za komunistů, a v té nejhorší podobě právě v 50. letech, kdy politických procesů bylo nespočet.

Andrej Babiš ale mohl zcela svobodně vyslovit do kamer, že vyšetřování Čapího hnízda je politický proces. To samo o sobě je důkazem, že to žádný politický proces není a být ani nemůže. Andrej Babiš je premiérem, tedy šéfem stávající vládnoucí garnitury, která by jistě proti němu žádný politický proces nevedla. Nemá to tedy ani tuto logiku. A v neposlední řadě – připouští-li premiér, že v naší zemi jsou možné politické procesy, pak je nutno konstatovat, že v této zemi je buď diktatura, nebo stávající vláda zcela selhává a s ní selhává právní stát.  

Andrej Babiš tedy svým výrokem urazil všechny ty, kteří v politických procesech skutečně trpěli, a z nichž mnozí byli popraveni.  Včetně Milady Horákové. Přirovnat sebe k těmto jménům, to už chce skutečně dobrý žaludek.

A co by měl Andrej Babiš po tomto neuvěřitelném a ostudném výroku udělat?

Měl by říci, kteří mocní, mocnější než vláda této země, proti němu “politický proces“ vedou. Které státní složky jsou zneužívány a kým. A jak je to v demokratické zemi, které vládne, možné. Pokud nebude umět odpovědět na tyto otázky, měl by se nahlas omluvit Miladě Horákové a dalším, které hrubě urazil, a jejichž politické procesy svým výrokem znevážil. A samozřejmě odvolat svůj výrok, že standardní policejní vyšetřování podvodného jednání kolem dotací je politický proces. Pokud ten výrok neodvolá, měl by opustit křeslo premiéra. Protože premiér země, který připouští možnost politických procesů ve své zemi, tedy zneužívání moci těmi, kdo vládnou, není člověkem na svém místě.  

Tedy – kdo proti vám vede politický proces, pane premiére? A jaké státní složky státu protizákonně zneužívá? Odpovězte nám prosím. Nebo odvolejte svůj výrok.  

 

24. 4.

SLOVÁCKÉ FÓRUM: JIŽ ČTVRTÉ SETKÁNÍ SENÁTORA SE STAROSTY

Úterní odpoledne v kunovickém Panském dvoře patřilo představitelům samospráv. Konalo se zde již čtvrté pracovní setkání starostů se senátorem Parlamentu ČR, Ivo Valentou. A právě starostů, kteří přijali pozvání, zde byly přítomny přibližně tři desítky.

„Při své práci nejen v Senátu, ale také v pozici krajského zastupitele Zlínského kraje, vnímám problémy, se kterými se potýkají starostové obcí a měst ze Slovácka. Od začátku chci pomáhat prosazovat jejich priority a cíle. Proto také diskuzi se samosprávou považuji za velmi důležitou. Z každého takového setkání navíc vzniká spousta nápadů, ale také námětů na řešení jednotlivých problémů, které se často týkají nás všech,“ uvedl iniciátor akce, senátor Ivo Valenta, který dodal: „Na každé z těchto setkání se snažím pozvat zajímavé hosty s klíčovými tématy, které mohou zástupcům samospráv pomoci při jejich náročné roli v čele obcí a měst.“

Pozvání tak již tradičně přijala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, kterou dnes doplnil i další právní expert, doc. Zdeněk Koudelka. Osobnosti z právní oblasti zvolil senátor proto, že se v poslední době na samosprávu doslova valí čím dál tím více právních povinností a změn. „Společně s těmito erudovanými právníky razíme zásadu, že je třeba mít sebevědomou samosprávu, které v rámci možností nabídneme dostatečně erudovanou právní sebeobranu,“ doplňuje Valenta.

„Bohužel jsem v poslední době svědkem časté kriminalizace starostů i zastupitelů. Je to stíhání za neuvěřitelné činy, proto se starostům snažím dávat rady, aby k těmto situacím nedocházelo a aby věděli, co mají dělat preventivně, jak se opřít o zákon. Zkrátka je to taková právní první pomoc,“ řekla Jana Zwyrtek Hamplová s tím, že za stěžejní považuje mimo jiné to, aby starostové nechali veškeré podstatné záležitosti schválit také zastupitelstvem tak, aby za sebou měli vždy tým lidí, který se za ně v případě potřeby postaví.

Účastníci Slováckého fóra se dále shodli na tom, že za nejvíce nefunkční v oblasti státní správy je možné označit stavební řízení. „Trvá dlouho, často ho narušují různé kverulantské stížnosti, a to podvazuje investiční výstavbu. Vláda navíc přichází s novým návrhem stavebního zákona, který však má přinést velké snížení počtu stavebních úřadů na méně než jednu třetinu stávajícího počtu. Kromě toho také jejich vyčlenění ze stávajících obecních úřadů a podřízení pod statní orgány, což bude dražší a vzdálí tuto správu od občanů,“ sdělil advokát Zdeněk Koudelka.

Ten je přesvědčen, že stávající stavební úřady zvláště na obcích z rozšířenou působností mohou tuto činnost vykonávat i nadále. Tento způsob bude podle něj rozhodně levnější a eliminuje riziko, že začínající úřady spíše nebudou, než budou fungovat.

Druhá část Slováckého fóra patřila dopravní infrastruktuře, která se na Slovácku konečně „probouzí“, a to například v podobě toužebně očekávané výstavby dálnice D55. „Začali jsme stavět v Otrokovicích, kde stavba konečně jede na plné obrátky. Velmi dobře se nám daří také úsek Babice – Staré Město. Věříme, že začátkem příštího roku začneme i zde naplno stavět. Na to budeme navazovat s úsekem Staré Město – Moravský Písek a Moravský Písek – Bzenec - Přívoz, kde již vykupujeme pozemky a vyeliminovali jsme všechny připomínky ochranářů. Technicky velmi složitým úsekem s ohledem na životní prostředí, spodní vody, živočichy a podobně, je oblast Napajedla - Spytihněv, kde bychom rádi začali budovat v roce 2022,“ řekl Karel Chudárek, zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Plánem elektrizace a modernizace železniční trati Slovácko se zabýval Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Ten mimo jiné zmínil hlavní cíle projektu: „Především nám jde o vyšší komfort pro cestující. Ten obnáší například zkrácení cestovních dob na trase Praha – Luhačovice a realizaci přímých vlaků ze směru Přerov a Otrokovice ve směru Uherské Hradiště – Bojkovice / Veselí nad Moravou / Brno. Nesmíme opomíjet ani nutnost zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy v řešené oblasti stejně, jako zvýšení traťové rychlosti, zdvoukolejnění a zvýšení kapacity dotčených traťových úseků. Neméně důležitá je kromě elektrifikace některých úseků také modernizace železničních stanic a zastávek tak, aby byla zlepšena kultura cestování a především posílena bezpečnost,“ popsal plány Libor Lukáš.

Senátor Ivo Valenta řeší od začátku svého mandátu na půdě Senátu velmi intenzívně problémy, které tíží jeho region a často mají celostátní přesah. V současné době usiluje například o právě na Slovácku velmi diskutované povolení rozumné tolerance alkoholu u cyklistů na cyklostezkách a vinných stezkách; dále vede boj za změnu v systému výběru autorských poplatků tak, aby byla ukončena duplicita jejich výběru především u živnostníků, u nichž rádio nebo televize v provozovně nemá hospodářský význam. Velkou veřejnou diskuzi mezi laickou i odbornou veřejností rozhýbala především ústavní stížnost proti diskriminaci plateb za zdravotní péči, kterou podpořily i desítky dalších senátorů. Ivo Valenta nezapomíná ani na legislativní pomoc spolkům, ale také vinařům nebo například oblasti školství, která je zavalena byrokracií, velmi problematickou inkluzí a dalšími nesmyslnými nápady.

„Do Senátu jsem šel především proto, abych pomáhal našemu regionu. Snažím se bojovat proti některým hloupým a nesmyslným zákonům, které místy padají z Poslanecké sněmovny, a zároveň spolupracovat na prosazování důležitých rozvojových projektů. Inspiraci ke konkrétním legislativním změnám často nacházím právě na Slovácku, a to při komunikaci s místními obyvateli a s představiteli samospráv. Proto jsem vždy rád za všechny konstruktivní podněty a připomínky,“ uzavírá senátor Valenta.

1. 4.

DEŠTNÍK JE DNES U DOKTORA - ANEB DRUHÁ TVÁŘ GDPR

Na téma GDPR jsem toho již řekl a napsal hodně, ale její převedení do praxe mne nepřestává udivovat. Od dob Marie Terezie mají lidé jména a příjmení právě proto, aby byli snadněji identifikovatelní. Chceme se tedy vracet ještě před tuto dobu? Budeme se označovat třeba jen přezdívkami?

Ne, opravdu si nedělám legraci. Nejprve věcně. Nařízení, které má zajistit v celé EU lepší ochranu osobních údajů, představuje obrovskou byrokratickou zátěž pro obce, školy, firmy, ale bohužel i malé živnostníky. O tom není pochyb. Za jeho porušení navíc hrozí doslova likvidační pokuty v řádech desítek milionů korun. Nedivím se proto, že někteří lidé jsou již téměř paranoidní a snaží se možným problémům a pokutám vyhnout za každou cenu – tedy i za tu, že jejich počínání bude ve finále působit poněkud (či spíše hodně) komicky.

Pojďme se tedy podívat na GDPR v praxi… Zářným příkladem možné absurdity je nedávný mediální výstup, který dokumentuje postup nejmenované mateřské školy. Ta v obavách z toho, aby dostála pravidlům GDPR, namísto jmen dětí používá pouze jejich značky. A tak rodiče omlouvají absenci rukavic či prasátka. Zdá se Vám to padlé na hlavu? Nejste sami. Jenže ono vlastně není čemu se divit. Znovu se totiž vraťme k možné výši pokut – ta, jak jsem uvedl, sahá do výše desítek milionů, a kdo by ji chtěl riskovat...

Kromě toho jednotlivé subjekty musí zveřejnit, jak nakládají s osobními údaji. Logicky s nimi tedy spíše nenakládají, než nakládají a doplácejí na další nutné papírování a buzerování. Jenže i tohle má háček. Ony totiž scházejí přesně stanovené mantinely, jak má ono nakládání vypadat, takže bude vždy hodně záležet na každém konkrétním případu. A tak to s ochranou osobních údajů někteří raději (a není divu) přehánějí, než aby se ocitli na mušce kontrolních orgánů.

Vraťme se tedy nejdříve k oněm rukavicím a prasátku. Pokud tento příběh neznáte, rád Vám jej připomenu.  V některých školkách dnes již personál příliš nepracuje se jmény, ale se značkami, které mají děti umístěny na skříňkách. Takže to, co by bylo dříve nepředstavitelné, se stává skutečností. Rodiče například do formuláře uvádějí, že omlouvají hrošíka nebo deštník. A obdobně postupují také učitelé. Ti do listu nepřítomnosti zapisují absenci rukavic, princezen, prasátek a dalších. Stejně tak na výkresech děti v některých školkách nemají uvedena jména, ale pouze značky. A rozhodně to není tím, že se neumí podepsat. Jejich jména na výkres odmítají napsat i učitelé a učitelky. A stejně je tomu například v jednom nejmenovaném domovu pro seniory. Vím o případu, kdy zde zaměstnanci označovali obyvatele pouze čísly. Personál však od tohoto postupu musel pustit, aby systém nevzbuzoval podobnost s koncentračními tábory, kde se vězni taktéž označovali čísly. Vrátili se tedy ke jménům, ale opět narazili, a tak hledají další cestu, jak ze šlamastiky ven. Inspiraci by mohli najít třeba právě ve výše zmíněné mateřské škole.

Jenže co třeba čekárny u lékaře? Tady už si s prasátky, medvídky a sluníčky nevystačíme. Takže namísto toho, aby sestřička zavolala „pane Nováku, pojďte dál…,“ v obavách z toho, aby nezveřejnila jeho osobní údaj, řekne jen, že má jít dovnitř pán sedící u okna, nebo třeba paní s podezřením na kapavku? Pokud totiž uvede název nemoci, o osobní údaj se už nejedná…i když zase vplouváme do roviny lékařského tajemství, respektive citlivých údajů. Bude snad tedy pacienty volat podle oblečení? Jak ale bude vědět, že například zmíněný pan Novák, který je objednán na určitý čas, má na sobě hnědý kabát, když ho vidí prvně?

Nostalgicky vzpomínám na časy, kdy se v obecních a městských zpravodajích každý mohl dočíst, kdo měl s kým svatbu, kdo se dožil zajímavého životního jubilea, nebo komu se narodilo dítě. To je dnes již minulost. A upřímně se děsím okamžiku, kdy se děti budou oslovovat značkami namísto jmen – a tak se i z oněch rukavic či hrošíka stane osobní údaj, protože podle něj bude daný objekt identifikovatelný. Ano, je to sice velmi zvláštní představa, navíc závislá na individuálním posouzení, ale pokud jsou u nás možné podobné absurdity, nedivil bych se asi ničemu…

 

26. 3.

OTEVŘENÝ DOPIS TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Transparency International (TI) se pokusila o cílenou diskreditaci mé osoby a pošpinění mého jména. Mandátový a imunitní výbor Senátu ČR jednoznačně potvrdil, že jsem se žádného přestupku, z něhož mne tato organizace vinila, nedopustil, což však členové TI museli dobře vědět. Níže je text otevřeného dopisu, který jsem této organizaci zaslal:   

Dobrý den,

musím reagovat na Vaše prohlášení ze dne 19.3.2019 s názvem: Zákon o střetu zájmů je špatně nastavený, dokazuje případ Ivo Valenty; které bylo zveřejněno na Vašich webových stránkách.

Jak sami dobře víte, Vaše uměle vykonstruované obvinění mé osoby ze střetu zájmů, které bylo založeno na účelové interpretaci zákona, před Mandátovým a imunitním výborem Senátu ČR neobstálo. Rozhodnutí navíc má pro mne o to větší váhu, že bylo přijato samotnými legislativci, kteří se na schvalování zákona podíleli. Pokud by tedy došlo k jakémukoliv pochybení, respektive pokud by záměr zákona byl takový, jak uvádíte ve svém prohlášení, jistě by jejich konečné rozhodnutí znělo jinak.

Nedopustil jsem se přestupku, neporušuji právní předpisy a rozhodně nejsem ve střetu zájmů, což jste jistě, pokud máte alespoň elementární znalosti práva, od začátku dobře věděli (nebo vědět měli), ale odmítali respektovat.

Nebo snad skutečně nevíte o existenci přechodného ustanovení? Dle něho na mne stejně, jako další osoby, kterým vznikl mandát před datem účinnosti novely příslušného zákona, zákaz vlastnictví médií po dobu trvání aktuálního volebního období nedopadá. Stalo by se tak až ve chvíli, kdy bych obhajoval senátorský mandát.  A v případě, že se k tomu rozhodnu, se podnikatelským aktivitám, které by mohly působit střet zájmů, nebudu věnovat. To jsem již několikrát veřejně deklaroval a já své slovo vždy držím.

Vím, že jsem Vaší organizaci dlouhodobě trnem v oku, protože se domnívám, že ve skutečnosti má transparentnost pouze v názvu. Jsem si jistý, že podobné organizace navenek nevytvářejí zisk, jsou však jako pijavice přisáté na veřejných rozpočtech a vytvářejí velmi atraktivní zabezpečení privilegovaným členům. Rozhodně také nehodlám přihlížet tomu, jak mrhají veřejnými prostředky na uměle vykonstruované kauzy.

Proto se proti Vašemu lživému obvinění a cílené snaze o diskreditaci mé osoby budu bránit podáním podnětu k prověření, zda jste se svým postupem sami nedopustili přestupku nepravdivého obvinění.

Za úsměvné považuji to, že se Vaše tisková zpráva tomu nejdůležitějšímu - tedy klíčovém sdělení Mandátového a imunitního výboru věnuje velmi okrajově, přesněji pouze jednou strohou větou v textu. Evidentně se Vám nehodila „do krámu“. Zbytek textu totiž tvoří Vaše výmysly a účelové konstrukce, kterými se zoufale snažíte zakrýt Vaši neznalost legislativy a odpoutat pozornost od faktu, že jste s podnětem neuspěli.

Proč transparentně nezveřejníte více k rozhodnutí výboru v dané záležitosti, aby si veřejnost udělala sama názor? Proč neuznáte, že jste se dopustili chyb ve své interpretaci zákona? Proč se veřejnost snažíte ovlivňovat dalšími a dalšími výmysly? Tak snad chápete význam slova transparentnost?

Zákon hovoří jednoznačně a já jsem ho neporušil. Vy to dobře víte, takže pokud Vám to Vaše ego dovolí, laskavě ho respektujte tak, jak je to v každé slušné společnosti normální a zanechte svých účelových interpretací ve vztahu k mé osobě.

Současně bych Vás rád upozornil na to, že jste sami šiřitelé dezinformací, když uvádíte, že Parlamentní listy jsou dezinformačním webem. Tuto informaci (přesněji, že se Parlamentní listy ocitly na seznamu dezinformačních médií ze strany Ministerstva vnitra) dříve v rámci konkurenčního boje zveřejnila některá média. Samo ministerstvo však tuto informaci popřelo – žádné podobné seznamy totiž netvoří.

Mám tedy důvodné podezření, že Vaše nezisková organizace, kterou osobně řadím mezi politické, se sama dopustila přestupku nepravdivého obvinění. Je veřejně známo, že jsem se stal senátorem v roce 2014, kdy omezení vlastnictví médií pro veřejné funkcionáře neexistovalo. Příslušná novela zákona o střetu zájmů nabyla účinnosti až o několik let později. Je tedy naprosto zřejmé a prokázané, že se na mne nevztahuje. Vaší snahou bylo pouze prostřednictvím lži a křivého obvinění ovlivnit politickou atmosféru ve společnosti.

Ivo Valenta

19. 3.

Tiskové prohlášení k cílené diskreditaci mé osoby ze strany Transparency International

Nedopustil jsem se přestupku, neporušuji právní předpisy a rozhodně nejsem ve střetu zájmů. Dnes to jednoznačně potvrdil Mandátový a imunitní výbor Senátu ČR. Transparency International se pouze opět cíleně pokusila o diskreditaci mé osoby a pošpinění mého jména. Proti této dlouhotrvající štvavé kampani se však tentokrát budu bránit právní cestou. Od začátku bylo jasné, že je právo na mé straně a členové TI to vědět museli, nebo to minimálně vědět měli. 

Tvrzení TI o tom, že jsem se dopustil přestupku, jsou lživá, a zřejmě mají za cíl odpoutat pozornost od jiných, daleko závažnějších témat. Žádný přestupek se nestal, TI zřejmě předstírá, že neví o existenci přechodného ustanovení, dle kterého na mne příslušné zákazy dle zákona o střetu zájmů po dobu trvání aktuálního volebního období nedopadají. Stalo by se tak až ve chvíli, kdybych obhajoval senátorský mandát, což každý, kdo má alespoň elementární znalosti práva, dobře ví.

Organizaci TI jsem nikdy nevěřil a věřit nebudu. Její nátlakové a manipulativní praktiky dlouhodobě veřejně kritizuji a počítal jsem s tím, že se za to její členové pustí do „odvety“. Ovšem fakt, že sami sebe usvědčí z neznalosti zákona, svědčí buď o naprostém amaterismu, nebo (a to spíše) o cílené snaze někoho poškodit.

Proto podám podnět k prověření, zda se tato organizace svým postupem sama nedopustila přestupku nepravdivého obvinění z přestupku.

I nadále trvám na tom, že TI je ve skutečnosti navzdory svému názvu velmi netransparentní organizace, jejíž hospodaření není dostatečně průhledné a praktiky jsou neakceptovatelné. Tito lidé jsou navíc schopni osočovat kohokoliv z čehokoliv, aniž by k tomu měli adekvátní podklady. Nejsou schopni si zjistit ani základní fakta.

Trnem v oku TI jsem zejména z toho důvodu, že dlouhodobě usiluji o to, aby se na obdobné organizace vztahoval registr smluv, resp. aby byly veřejně dostupné informace o tom, kde získávají a jak nakládají se svými prostředky, pocházejícími zejména z veřejných zdrojů. Je nepřípustné, aby tyto organizace mrhaly veřejnými penězi na podobné, uměle vykonstruované kauzy.

V mém konkrétním případu Transparency International záměrně opomenula následující fakta:

1) Z pozice senátora se na mne zákon o střetu zájmů nevztahuje, jelikož se zákazy a omezení podle § 4a zákona č. 159/2006 Sb. nevztahují na veřejného funkcionáře, který zahájil výkon veřejné funkce přede dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

2) Z pozice zastupitele Zlínského kraje a statutárního města Zlín se na mne tento zákon nevztahuje rovněž, protože funkcionářem pro účely střetu zájmů dle § 2 písm. o), p) zákona č. 159/2006 Sb., se rozumí člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn. A já zastávám všechny tyto funkce pouze a jen jako neuvolněný člen zastupitelstev.

19. 2.

I PŘES PARADOXY ZŮSTÁVÁ ŠANCE NA ZMĚNU AUTORSKÉHO ZÁKONA

Je to jen pár dnů od chvíle, kdy scházely pouze tři hlasy k tomu, aby v Poslanecké sněmovně prošla senátní verze novely autorského zákona. Tu jsem inicioval ve snaze osvobodit živnostníky od placení duplicitních autorských poplatků za rádia a televize v jejich provozovnách. Byli jsme tehdy jen krůček od velkého vítězství a zkrocení nenasytné OSA. Stačilo, aby se tři poslanci nezdrželi hlasování, ale řekli, že souhlasí s novelou, kterou již předtím podpořilo 56 senátorů napříč politickým spektrem.

Je dobře, že debaty a bouřlivé diskuze k tomuto tématu i přes výsledek hlasování neustaly. Nejen na sociálních sítích se uvedla obrovská vlna nespokojenosti s hlasováním poslanců vládní koalice. Možná právě to přimělo zástupce ANO, kteří původně návrhu nedali zelenou, k tomu, aby teď otočili, své rozhodnutí přehodnotili a toto téma znovu zvedli. Chtějí se tedy nyní sami zasadit o to, aby byli živnostníci osvobozeni od placení autorských poplatků za rádia a televize v provozovnách, kde pouštění hudby nemá hospodářský význam. Iniciativa 56 senátorů se tak nakonec vyplatila a to jsem rád. Podpora lidí, kterou dosud ve velkém dostávám, je jasným důkazem toho, že si nejširší veřejnost přeje tuto změnu a nesouhlasí s netransparentním systémem, který je šitý na míru pouze vyvoleným. Boj za tisíce živnostníků nyní tedy opět máme šanci vyhrát.

Nechci se tu zabývat paradoxem, na který mne lidé ve velkém upozorňují, že právě ti zástupci hnutí, kteří původní návrh nepodpořili, teď 11 dní po původním hlasování sami s obdobným návrhem, o jakém se hlasovalo, přicházejí, protože po masových reakcích drobných podnikatelů vytušili příležitost se tím zalíbit živnostníkům. Vím, že řada politiků tehdy neměla odvahu se postavit silné lobby OSA a některých umělců, kteří z ní profitují. O to více si cením faktu, že senátoři novelu hned podpořili jasnou většinou. Je mi ve finále úplně jedno, kdo tento návrh dovede do cílové roviny i co ho k němu vede – zda skutečná snaha pomoci, nebo jen populismus. Je ale škoda, že tito lidé čekali až na reakce veřejnosti. O nespravedlnosti, která v oblasti kolektivní správy funguje léta, již mohlo být rozhodnuto a sněmovna se mohla věnovat dalším důležitým záležitostem.

Rád budu věřit tomu, že nejde jen o egoistický souboj, kdo nakonec bude autorem pozměňovacího návrhu. Ten opravdu není na místě. Důležité je přece jediné – výsledek.  A ten musí odrážet zdravý rozum.

Proti praktikám OSA nyní míří další legislativní návrhy. Myšlenka, kterou jsem zvedl a za tisíce živnostníků vybojoval v prvním kole, se teď šíří dalšími politickými kluby. A to je dobře. Ano, je tu sice spousta paradoxů, ale prioritou pro mne zůstává fakt, že má moje iniciativa další dějství a živnostníci tak neztrácejí naději, že v dohledné době dojde k  ukončení nesmyslného placení těchto autorských poplatků.

10. 2.

OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU ZDRAVOTNICTVÍ

                                                                

Vážený pane ministře,

dovolte mi, abych reagoval na rozhovor, který jste poskytl redakci Lidových novin, a který byl zveřejněn dne 7. 2. 2019 pod názvem: „Snaha senátorů by přinesla chaos“.

Jak jste správně uvedl, skupina 48 senátorů podala v prosinci k Ústavnímu soudu stížnost, která míří na celý systém plateb nemocnicím a lékařům za péči, především pak na samotnou úhradovou vyhlášku. Již tento počet vypovídá o tom, že jde o zásadní téma a systém není nastaven správně. V textu se pozastavujete nad tím, že senátoři zřejmě diskutované materiály ani nečetli. Myslím si, že byste jako představitel exekutivy měl mít větší respekt ke členům horní komory parlamentu. Není na místě osočovat senátory z toho, že neví, kam vůbec návrh míří. Se senátory byly tyto problémy velmi podrobně a opakovaně diskutovány.

Při vší úctě k Vám, pane ministře, jste mladý člověk, Vaše zkušenost se zdravotnictvím je krátká a dle mého názoru spíše v teoretické rovině. Mezi signatáři stížnosti jsou však senátoři, kteří v systému zdravotnictví pracují dvacet i více let a jeho problémy na vlastní kůži poznali. Ujišťuji Vás proto, že nemají motivaci systém poškozovat, naopak ho chtějí zlepšit. Nechtějí čekat, až regionální nemocnice zkrachují, lékaři znechuceni systémem odejdou do zahraničí nebo do penze a o pacienty v regionech nebude postaráno.

Právě proto v ústavní stížnosti napadli pokřivená pravidla, se kterými Vaše administrativa navzdory volebním slibům dosud mnoho neudělala. Pouze se vybralo od občanů o 20 miliard více na zdravotním pojistném a tyto peníze skončily „v děravém sudu“.

Ostatně, rád bych se zeptal na to, zda jste Vy sám úhradovou vyhlášku pro rok 2019 předtím, než ji podepsal, četl. Pochopil jste ji přesně? Dokázal byste ji popsat odborné veřejnosti, včetně jejích parametrů a vzorců? Vysvětlil byste zdravotníkům i samotným pacientům, proč rozděluje peníze takto nerovnoměrně? Nebo jste pouze pasivně podepsal to, co Vám přinesly zájmové skupiny kolem MZČR? Sám přece nyní připouštíte, že současný systém je pokřivený.

Jsem plně přesvědčen o tom, že ministru zdravotnictví naprosto nepřísluší hodnotit, zda a proč senátoři využili svou ústavní pravomoc podat stížnost. Vaše ministerstvo se v podstatě ani nemusí k ústavní stížnosti vyjadřovat. Ústavní soud totiž žádá o vyjádření vládu jako celek. Toto vyjádření přitom k soudu stále nedorazilo – zřejmě tedy ještě ani není zpracováno.

A rozhodně není chybou senátorů, že je zde 20 let tolerován systém, který výrazně diskriminuje obyvatele malých krajů v poskytování zdravotní péče. Není však na místě ani to, abyste jako ministr zdravotnictví nyní strašil chaosem, který by podle Vás nastal v případě, že by Ústavní soud uznal naši stížnost za oprávněnou. Tím spíše, když sám potvrzujete fakt, že Ministerstvo zdravotnictví si je dobře vědomo toho, že zde tato diskriminace existuje. O to více jsem překvapen a šokován tím, že tento stav dlouhodobě tolerujete a už dávno jste pro jeho rychlé odstranění něco neudělal.

Máte právnické vzdělání – jak tedy můžete říci, že Vámi řízené zdravotnictví funguje jen díky tomu, že se na jeho pravidla dosud nepodívali soudci? Jak dokážete vysvětlit, proč podle úhradové vyhlášky Vašeho rezortu vznikají rozdíly i mezi fakultními nemocnicemi, které spadají do Vaší gesce, a některé se dle médií hluboce propadají do dluhů? Kdo a proč tyto dluhy platí? Kdo zaplatí řádně objednanou, poskytnutou, ale kvůli regulacím nezaplacenou péči v ordinacích samostatných lékařů, na což poukazuje Lékařská komora? Váš zdravotnický „chozrasčot“ nefunguje ani ve Vašich vlastních nemocnicích, natož v celém systému.

Senátoři pouze a zcela logicky očekávají, že podaná ústavní stížnost pomůže rozhýbat MZ ČR, které (snad) urychleně předloží potřebné změny zákonů s cílem narovnat současný stav.  Čekat na Vámi zmiňovaný „DRG Restart“ je jako čekat na Godota – tento projekt byl Ministerstvem spuštěn ve 2014 s tím, že od 2017 se podle něj bude hradit.  Nyní je 2019, nic se nezměnilo a jediné, co DRG Restart dosud dokázal, bylo spotřebovat několik set milionů korun z dotací. A postupné sbližování úhrad? Toto posledních deset ministrů slibovalo zdravotníkům tu „do tří let“, tu „do pěti let“ a skutek utek.

Znovu musím zdůraznit, že ústavní stížnost není namířena proti pacientům. Není ale možné respektovat to, že v metropolích se bude kumulovat specializovaná péče, a na straně druhé bude k vůli diskriminaci v okrajových částech republiky skomírat péče zdravotní, nebude na platy lékařů, zdravotních sester, nové vybavení, nové přístroje, apod.

Rozhodně považuji za správné, aby všichni dostávali stejný objem financí za stejnou práci. Proč mají být malé nemocnice touto diskriminací postupně devastovány? Vždyť právě vinou státu a diskriminace úhrad se dostávají do existenčních problémů.

Přijeďte, pane ministře, například do Vsetína, Zlína nebo Kroměříže, postavte se před lidi a vysvětlete jim, proč je podle Vás správné, že mají díky Vašim předpisům sotva poloviční šanci dostat se v nemoci k moderním lékům. My jim to vysvětlit neumíme, proto v ústavní stížnosti napadáme pravidla tvorby sítě a financování specializované léčby.

Navštivte lékaře-specialistu v regionální nemocnici a poraďte mu, co má dělat, když podle zákona musí poskytnout biologickou léčbu každému pojištěnci s rakovinou nebo roztroušenou sklerózou, kteří za ním přijdou, ale Vaše úhradová vyhláška mu dává omezený roční rozpočet. Má jim léčbu odložit na příští rok, až bude nový rozpočet, tedy pokud mezitím pacienti nedostanou metastázy nebo neskončí nevratně na vozíku? Nebo lékař má léčit správně a včas a zruinovat tím vlastní nemocnici, které pojišťovna za „nadprodukci“ nic nezaplatí? My takovým lékařům poradit neumíme, proto v ústavní stížnosti napadáme systém paušálů a limitů, které jste napsal do úhradové vyhlášky.

Vysvětlete matce dítěte, proč musela v nemocnici zaplatit 13 tisíc korun za to, aby její syn neoslepl, a to jen proto, že Vaše ministerstvo nezařadilo tuto levnou a účinnou operaci do Seznamu výkonů. A podobných pacientů jsou stovky… Domluvte si setkání s některou zdravotní sestrou, pečující na Zlínsku v domácí péči o nemohoucí pacienty, a vysvětlete jí, proč nesmí proléčit na pacienta víc než čtyři nebo osm tisíc, aniž by byla pojišťovnou pokutována, když její kolegyně v Praze může proléčit dvacet tisíc. A vysvětlete sestrám, ale i lékařům, proč když řádně odvedou práci, kterou si pojišťovna pro své klienty objednala, ji nedostanou zaplacenou, ale naopak za to, že až příliš léčili, budou platit regulační pokutu.

Přijďte do Senátu, namísto šíření poplašných zpráv v médiích. Ústavní stížnost Vám rádi představíme, protože dle Vašich vyjádření usuzujeme, že jste ji dosud řádně nečetl. Naši odborníci, kteří stížnost sepsali, Vám budou k dispozici a v otevřené debatě si řekneme, co je nyní potřeba pro české zdravotnictví udělat.

Vážený pane ministře, z rozhovoru s Vámi jasně vyplývá, že je systém nespravedlivý a pokřivený, nemocnice dostávají za stejný výkon často velmi odlišné prostředky a dvě desítky let se nic nemění. Je tristní, že samo ministerstvo přiznává diskriminaci menších regionů, resp. jejich obyvatel, ale stále nesjednalo nápravu. Nemůžeme přece čekat další dlouhá léta na možnou změnu pravidel, které by jednou pro vždy ukončily diskriminaci některých regionů – mezitím by také mohla řada menších nemocnic definitivně zaniknout. Jednat je třeba hned a je to ve společném zájmu nás všech.

S pozdravem

Ivo Valenta

3. 1.

Senátor Valenta: „Brzy přijdou soudruzi a přikáží, aby potraviny darovaly neziskovkám také domácnosti!“

V poslední době zažíváme mnoho paradoxů. Česká ekonomika šlape, práce je dostatek, rostou mzdy i státní prebendy, kterými si dnešní vládní garnitura kupuje náklonnost voličů. Na druhé straně můžeme každý den sledovat, jak si náš národ zvyká na postupnou degradaci principu svobody a soukromí. Vždyť evropská i česká vládní mašinérie přilévá do našeho legislativního prostřední jednu zbytečnou regulaci za druhou, enormně roste byrokratická zátěž živnostníků i občanů a nade vším čím dál zřetelněji vládnou byrokraté, inspektoři a kontroloři vybaveni stále většími kompetencemi a možností subjektivního pokutování.

 

Do toho sem tam vstoupí i Ústavní soud, který má být garancí ústavnosti a ochrany těch nejvyšších práchních principů v naší zemi. I když je v každé demokratické společnosti naprosto správné, abychom všichni respektovali pravomocná rozhodnutí soudů, nezbavuje nás to možnosti mít především v oblasti základních principů fungování naši země třeba i kritický názor. A přesně to je můj případ, když pročítám nález Ústavního soudu, který shodil ze stolu stížnost skupiny 25 senátorů, jež jsem měl tu čest zastupovat. U nejvyšší soudní instance jsme se domáhali zrušení té části novely zákona o potravinách, která nařizovala supermarketům nad 400 metrů čtverečních, aby povinně nabízely a zdarma odevzdávaly neprodané zboží potravinovým bankám – resp. neziskovým organizacím, které je pak dále budou přidělovat humanitárním či charitativním organizacím.

 

Vzpomínám si, že už při projednávání zákona v Senátu a následné iniciaci ústavní stížnosti nad námi mnozí rádoby aktivisté a humanisté ohrnovali nos s tvrzením, že je přeci správné, aby potraviny, které by jinak skončily v kontejneru nebo na skládce, pomohly lidem, kteří nemají dostatek peněz na nákup jídla. Ano, i já jsem přesvědčen o tom, že pomáhat je normální a správné, dokonce by to měla být společenská odpovědnost každého úspěšného podnikatele. Ale musím z principu naprosto odmítnout to, že by tato povinnost měla být ukládána zákonem.

 

Nakázat někomu, že potraviny, které řádně nakoupil a zaplatil, musí v případě, že je neprodá, zdarma přenechat neziskovým organizacím pod pohrůžkou finanční sankce, je nehoráznost. Nejde navíc jen o symbolickou pokutu. Za to, že prodejce povinně neodevzdá nevyužité zboží, mu hrozí až desetimilionové sankce! A to pokládám za naprosto fatální pošlapání jak principu ochrany soukromého vlastnictví, tak principu, na kterém by mělo stát dobrovolné donátorství a pomoc bližnímu. Ta se nemá vynucovat zákonem, ale ta má být vštěpována výchovou a kulturními hodnotami, které budeme rozvíjet, nikoliv však degradovat nesmyslnými legislativními požadavky.

 

Navíc samotné zarámování zákonné povinnosti přenechávat neprodané potraviny neziskovým organizacím jen pro podnikatele s prodejní plochou větší než 400 metrů čtverečních je samo o sobě více než zarážející. Proč právě 400 metrů? Proč ne 300 metrů, 100 či 50? V takovýchto provozech jsou snad jiné potraviny, které se bez sankcí mohou vyhodit? Vždyť je to naprosto absurdní a ničím neopodstatněné. A současně také nebezpečné. Pokud totiž jednou akceptujeme toto „vyvlastnění“ pro obchody nad 400 metrů čtverečních, můžeme se brzy dočkat toho, že někoho napadne, že např. také domácnosti zbytečně plýtvají potravinami.

 

V tomto případě si dokážu představit situaci, kdy je začneme dostávat na příděl, a zákon nám stanoví, že kolik gramů masa či zeleniny denně na osobu můžeme nakoupit. Případně může některý moudrý sociální inženýr nařídit domácnostem, aby nespotřebované potraviny zdarma předávaly neziskovým organizacím.

 

Kam až podobná nařízení mohou zajít a jak mohou skončit, těžko pomyslet. Již před čtyřmi lety jsem napsal, že demokracie, po které jsme dlouhá desetiletí snili, se proměňuje v novodobou regulokracii, ve které bude stát chtít regulovat a řídit každý krok v našich životech. Tento stav se bohužel stále prohlubuje. Navíc se nemohu ubránit dojmu, že dalším znakem této regulokracie bude také chuť státu diktovat, co máme dělat se svými soukromým majetkem a po vzoru totalitních soudruhů naše vlastnictví opět „spravedlivě“ přerozdělovat.

 

 

 

20. 12.

Ústavní stížnost proti diskriminaci úhrad za zdravotní péči podepsalo rekordních 51 senátorů

Ústavní stížnost, která napadá diskriminaci v systému úhrad za zdravotní péči, podepsalo rekordních 51 senátorů, tedy téměř dvě třetiny všech členů horní komory parlamentu.

 

„Jsem velmi rád, že ústavní stížnost proti diskriminaci úhrad za zdravotní péči získala tak přesvědčivou podporu mezi senátory napříč politickým spektrem. Je to jasný důkaz toho, že si senátoři uvědomili to, že není možné dále akceptovat dvacet let udržovaný provizorní systém úhradové vyhlášky. Není prostě možné, aby byly v různých místech i šestinásobné rozdíly v úhradách za stejný lékařský úkon,“ řekl slovácký senátor Ivo Valenta, který byl iniciátorem podání ústavní stížnosti.

 

Podle autorů ústavní stížnosti nefunguje systém zdravotnictví právě kvůli špatně nastaveným regulacím efektivně. Právě důsledkem diskriminace v úhradových vyhláškách nemají pacienti stejný přístup ke zdravotní péči ve všech regionech, navíc se tyto rozdíly stále výrazněji prohlubují.

 

Senátoři se zároveň opírají o přední odborníky v oblasti lékařské legislativy. Ústavní stížnost sepsal JUDr. Ondřej Dostál, PhD., LLM ze společnosti PricewaterhouseCoopers Legal. Senátory bude před ústavním soudem zastupovat JUDr. PharmDr. Vladimír Bíba, jeden z nejlepších českých expertů na farmaceutické právo.

 

Ústavní stížnost bude v nejbližších dnech doručena Ústavnímu soudu. Senátoři však zároveň věří, že podání ústavní stížnost s takto výraznou podporou členů horní komory Parlamentu vyprovokuje také vládu k tomu, aby se problematikou diskriminace úhrad zdravotní péče začala intenzivně zabývat a sama připravila návrh tolik potřebných změn.

20. 12.

Živnostníkům svitla naděje. Senátoři schválili konec poplatků za rádio a televizi

Další skvělá zpráva především pro živnostníky a malé podnikatele přišla ve středu večer ze Senátu. Horní komora Parlamentu jednohlasně podpořila pozměňovací návrh slováckého senátora Ivo Valenty, který navrhl, aby živnostníci nemuseli platit autorské poplatky za televize a rádia ve svých provozovnách. Novela autorského zákona tak míří zpět k poslancům. Ti by měli o takto upravené senátní verzi novely autorského zákona hlasovat hned po Novém roce.

 

„Senát vyslal jasný signál, že dál nebude přihlížet rozmachu poplatkového apetitu kolektivních správců autorských práv. Pokládám za absurdní, že každý i sebemenší živnostník musí platit OSA a dalším kolektivním správcům mnohatisícové poplatky jen za to, že má např. ve svém kadeřnictví nebo kanceláři puštěné do podkresu rádio nebo televizi. Vždyť přeci provozovatelé rádia i televize již jednou zaplatili autorům za to, že budou šířit jejich díla. Tak nerozumím tomu, proč by se tak mělo dít opakovaně,“ uvedl senátor Ivo Valenta, který současně poděkoval všem senátorům, kteří hlasovali pro tento návrh nejdříve na senátním Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, a poté ve středu, na plénu Senátu. Proti tomuto návrhu nehlasoval ani jeden senátor.

 

Podle senátora Ivo Valenty je již v mezinárodním a evropském právu jasně zakotveno, že pokud šíření autorsky chráněného díla nemá tzv. hospodářský význam, tak je možné stanovit výjimku z poplatkové povinnosti. „Přeci mi nemůže někdo tvrdit, že si kadeřnictví budeme vybírat podle toho, jestli tam hraje rádio nebo ne. Nebo že lékárnu budeme navštěvovat jen proto, že tam uslyšíme oblíbenou písničku. Nebo že si půjdeme nakoupit pečivo jenom do té pekárny, kde bude mít prodavačka zapnutou televizi s oblíbeným hudebním kanálem. To je nesmysl. Proto placení autorských poplatků v takových případech pokládám za zcela nedůvodné,“ dodal senátor Valenta. Ten si posvítil na praktiky OSA již v roce 2015, kdy prosadil např. osvobození folkloristů od placení autorských poplatků.

 

V případě autorských poplatků přitom nejde vůbec o malé peníze. Poplatek Ochrannému svazu autorskému za televizi v provozovně je až 320,85 Kč za měsíc. To je ročně 3 850,20 Kč. Ten stejný poplatek se týká také každého rádia, které je dokonce v samotném sazebníku OSA označen jako „hudební kulisa“ a týká se také CD přehrávače, MP3 přehrávače, apod. Za jedno rádio a TV tak např. kadeřnice zaplatí 7 700,40 Kč za rok.

 

„Jsem rád, že Senát našel odvahu nebát se prosazovat do českého práva zdravý selský rozum a konečně se zastat třeba právě těch nejmenších živnostníků, kteří jsou v posledních letech vystaveni enormnímu tlaku ze strany státních regulací, kontrol a přímých i nepřímých odvodových povinností. Zároveň chci zdůraznit, že tento pozměňovací návrh není namířen proti autorům a jejich spravedlivé odměně za jejich autorská díla. Tento pozměňovací návrh má pouze zastavit poplatkový boom kolektivních správců autorských práv, který podle mého soudu dosahuje enormních rozměrů,“ uzavřel senátor.

16. 12.

SOUDNÍ OBSTRUKCE POKRAČUJÍ

Tak to je opravdu už výsměch zdravému rozumu. Nejvyšší správní soud vydal na konci listopadu rozhodnutí, kterým přiznal odkladný účinek kasační stížnosti, kterou podali ekologičtí aktivisté proti výstavbě zlínské dálnice D45. Tím dosáhli toho, že jakákoliv stavební příprava této strategické dopravní tepny, která má v rámci evropského koridoru propojit Českou republiku a Slovensko, musí opět zůstat u ledu. A to až do chvíle, než další soudci rozhodnou o tom, jestli brněnský krajský soud postupoval správně, když zamítl odvolání aktivistů proti rozhodnutí krajského úřadu. Ten velmi správně rozhodl o tom, že lidé konečně musí dostat přednost před křečkem, pro kterého nová dálnice nebude představovat žádné fatální ohrožení.
Opravdu nechápu, jak je možné, že jsme se dostali do takové fáze, kdy jednotlivci, maskovaní za ekologické spolky, dokáží takto ohýbat české zákony a nacházet mezi soudci tak hlasité zastánce. Společně se tím dopouští totálního rozkladu toho, co je možné považovat za správné, spravedlivé a odrážející alespoň poslední zbytky zdravého selského rozumu. Vždyť už můj děda mne učil, že na křečka patří motyka a jako mladému ogarovi mi dával odměnu za každého, které jsem dostal z pole.
Ale tím neříkám, že se máme všichni vmžiku vykašlat na ochranu životního prostředí. Říkám, že tato ochrana a její soudní a obstrukční vymáhání se doslova vymklo kontrole a postavilo proti všem, kteří chtějí žít spokojené životy, a ne čekat na další pukliny v domech u přetížených okresních cest.
A mimochodem, za povšimnutí  stojí určitě také argumenty, které vepsal soudce Mgr. David Hipšr do usnesení Nejvyššího správního soudu o přiznání odkladného účinku. Soud totiž jasně konstatoval, že újma, která hrozí stěžovateli, má významně větší intenzitu, než újma, která hrozí stavebníkovi. Jinými slovy tak řekl, že hrstce ekologických aktivistů hrozí větší újma než Ředitelství silnic a dálnic, které již deset let čelí soudním obstrukcím a nemůže pořádně zahájit stavbu dálnice, která byla již x-krát schválena a povolena. Zdá se to opravdu jen mně, že spravedlnost je v tomto případu nejen slepá, ale úplně blbá?
Co pomůže? Jedině urychlená změna legislativy, a také tolik potřebný návrat zdravého rozumu mezi soudce. Je třeba, aby soudy rozhodovaly nikoliv vystrašeným způsobem a pouze s vědomím „zásady preventivní opatrnosti“, ale konečně zodpovědně a odvážně.

14. 12.

SENÁT ROZHODNE, ZDA SE ŽIVNOSTNÍCI ZBAVÍ ZBYTEČNÝCH POPLATKŮ

Na své předvánoční schůzi svedou senátoři další boj za malé živnostníky a podnikatele. Slovácký senátor Ivo Valenta totiž navrhl, aby byli právě živnostníci vyjmuti z povinnosti platit tisícikorunové autorské poplatky třeba jen za rádio nebo televizi, která tvoří podkres např. v kadeřnictví, prodejně nářadí, pekárně, zubní ordinaci či cukrárně. A jak se zdá, tento návrh má v novém složení Senátu až překvapivě silnou podporu. Např. senátní výbor pro územní rozvoj jej v těchto dnech podpořil dokonce jednohlasně.

 

„Pokládám za přinejmenším absurdní, aby každý i sebemenší živnostník musel platiti několik tisíc korun ročně za to, že si ve své provozovně pustí rádio nebo televizi. Vždyť provozovatelé televizí a rádií již sami platí kolektivním správcům autorských děl nemalé peníze za to, aby mohli do éteru vysílat autorsky chráněná díla,“ řekl senátor Ivo Valenta.

 

„Rádio nebo televize, která jen dokresluje atmosféru provozovny, navíc nemá v případě těchto živnostníků žádný hospodářský význam. Tedy zákazník si nevybírá kadeřnici podle toho, jestli má puštěné rádio, ale jestli jej dobře ostříhá. Pacient si nevybírá zubní ordinaci podle toho, zda v čekárně je puštěné rádio, ale podle toho, jestli mu zubní lékař kvalitně opraví jeho zuby. A tak bychom mohli pokračovat,“ vysvětluje senátor Valenta, který se již čtyři roky snaží prosadit transparentnější pravidla pro vybírání autorských odměn a jejich následné rozdělování mezi autory.

 

Podle jeho slov navíc v případě živnostníků, kteří musí platit za televizi nebo rádio Ochrannému svazu autorskému, nejde vůbec o malé peníze. „Když jsem zběžně nahlédl do sazebníku OSA, zjistil jsem, že v případě malého kadeřnictví s jednou televizí a jedním rádiem musí malý živnostník zaplatit OSA ročně 6 696 Kč. A to v případě některých živností mohou být opravdu velké peníze,“ dodal Ivo Valenta, který prosazením této změny chce vyslat jasný signál především mezi malé živnostníky, že se Senát i tímto způsobem pokusí o snížení jejich odvodové a byrokratické zátěže.

 

Senátor Ivo Valenta navíc poukázal na to, že jím předložený návrh má přímou oporu v judikatuře Soudního dvora. „Jinými slovy televize nebo rádio v kadeřnictví nemůže plnit komerční funkci, a proto v takových případech nemůže mít zpřístupňování autorského díla veřejnosti hospodářský význam. Proto by v podobných případech neměly být vybírány autorské poplatky,“ doplnil Valenta, který byl zvolen senátorem v roce 2014 jako nezávislý kandidát za Stranu soukromníků ČR.

 

„Chtěl bych věřit tomu, že Senát ve svém novém složení potvrdí, že dokáže důsledně oponovat vládní regulační a monopolizační mašinérii, a že konečně udělá něco dobrého také pro malé živnostníky,“ uzavírá senátor.

 

12. 12.

SENÁTOŘI PODÁVAJÍ ÚSTAVNÍ STÍŽNOST NA SYSTÉM ÚHRAD

Skupina senátorů připravila ústavní stížnost, která napadá systém úhrad ve zdravotnictví. Problém spatřují senátoři zejména ve způsobu výpočtu úhrad za lékařské úkony. Ten totiž podle nich mimo jiné velmi silně diskriminuje některé regiony a situace v těchto krajích se neustále zhoršuje.

 

„Považuji za skutečně trestuhodné, aby existovaly neopodstatněné a neodůvodněné rozdíly v úhradách zdravotnickým zařízením za péči o pacienta. Jak je možné, že nemocnice v Praze dostanou 3,5x více peněz v přepočtu na počet obyvatel, než nemocnice ve Zlínském kraji? To mají lidé na Valašsku a Slovácku, jejich zdraví a životy, 3,5 krát nižší hodnotu? Například na Karlovarsku je tento rozdíl dokonce ještě výraznější – tamní nemocnice dostávají na pacienta téměř 6x méně, než je tomu v Praze. Je nutné chránit pacienty, jejich zdraví je přece na prvním místě!“ uvedl slovácký senátor Ivo Valenta. Podle něj by narovnání této diskriminace přineslo zdravotnickým zařízením například ve Zlínském kraji až 1,2 miliardy korun ročně navíc.

 

Systém zdravotnictví k vůli nesprávně nastaveným regulacím podle autorů stížnosti nefunguje efektivně. Pacienti nemají stejný přístup ke zdravotní péči ve všech regionech. Tyto rozdíly se navíc stále výrazněji prohlubují.

 

Autoři stížnosti poukazují nejen na nespravedlivé úhrady za úkony, kdy jednotlivá zdravotnická zařízení v různých regionech mají několikanásobné rozdíly v úhradách za pacienta. Dále upozorňují na to, že existuje značně pokřivená smluvní síť mezi poskytovateli péče a pojišťovnami.

 

„Ministerstvo zdravotnictví nedávno vydalo novou úhradovou vyhlášku. Ta se ale opět drží netransparentních regulací, které překračují přípustné ústavněprávní limity.  Fakt, že se senátoři rozhodli podat ústavní stížnost, považuji za jeden ze způsobů řešení této situace, kterou způsobila svou nečinností předchozí ministerstva zdravotnictví, dodal specialista na zdravotnické právo ze společnosti PwC, Ondřej Dostál, který je současně autorem ústavní stížnosti.

 

Stávající systém je podle předkladatelů stížnosti dlouhodobě neudržitelný. V případě, kdy by nastalo zpomalení hospodářského růstu země, může podle nich dojít k vyvolání opravdu vážné ekonomické krize ve zdravotnictví.

 

„Nemůžeme přehlížet výrazné problémy zdravotní péče, které jsou způsobeny nespravedlivými regulacemi v systému. Peníze ve zdravotnictví dnes bohužel „nejdou za pacientem“, jak by tomu mělo být,“ uvedl dále Dostál.

 

„V praxi dochází k tomu, že narůstají ekonomické ztráty řady zdravotnických zařízení po celé České republice, finanční prostředky nejsou rozdělovány spravedlivě, zhoršuje se lékařská péče a prohlubuje se nedostatek zdravotníků, kteří odcházejí do jiných odvětví nebo dokonce do zahraničí. Podání ústavní stížnosti je bohužel jedinou možností senátorů, jak přispět k řešení problémů, způsobených nekvalitní úhradovou vyhláškou,“ doplňuje Miloš Vystrčil, předseda senátorského klubu ODS.

 

Pokud by na základě nálezu Ústavního soudu došlo ke zrušení alespoň některých kritizovaných ustanovení zákonů a vyhlášek, ministerstvo by muselo přistoupit k vypracování moderní právní úpravy, odpovídající potřebám medicíny 21. století.

 

Autoři stížnosti věří, že nález Ústavního soudu otevře cestu k napravení současného stavu, odstranění diskriminace regionů, narovnání pravidel směrem k férovějšímu přístupu k lékařům i dalším zdravotnickým pracovníkům, a tím v konečném důsledku především ke zkvalitnění péče o pacienty.

 

16. 11.

Boj za rozum a možnost svobodného rozhodování nevzdám!

Senátor Ivo Valenta dnes předloží hned dvě novely zákona. Jedna z nich se vztahuje k tzv. protikuřáckému zákonu. Druhá si pak klade za cíl upravit povolenou hladinu alkoholu pro cyklisty na cyklostezkách, účelových a místních komunikacích, nebo silnicích III. třídy.

 

„Obě změny, které požaduji, souvisí se svobodou obyvatel naší země. A to jak co se týká svobodného rozhodování o sobě samotném, tak i v rámci svobody podnikání. Obě problematiky k sobě totiž mají v tomto směru velmi blízko,“ uvádí senátor a předkladatel návrhů, Ivo Valenta.

 

Jeho návrh v rámci protikuřáckého zákona stanovuje dvě výjimky ze zákazu kouření. První z nich spočívá ve znovuzavedení tzv. kuřáren, které by mohli zřídit všichni provozovatelé restauračních zařízeních, a to maximálně do 30% celkové plochy podniku. Tyto kuřárny by byly bezobslužné, nebylo by zde podáváno ani jídlo či nápoje.

Druhá výjimka se týká tzv. malých stravovacích zařízení (hospůdek a barů), kde návrh povoluje kouřit všude. Ovšem pouze za předpokladu, že se v těchto prostorách nepodává jídlo, a plocha, určená zákazníkům, nepřevyšuje 80 m2.

 

Stávající úprava zákona je nepřiměřeně přísná. V jejím důsledku dochází k propadu tržeb a krachu podnikání zejména v menších hospodských zařízeních, např. na venkově, kde tyto podniky slouží ke společenskému životu obyvatel obce. Kromě toho jsou prakticky na denním pořádku nepříjemné střety mezi kuřáky, kouřících před jednotlivými provozovnami, a obyvateli přilehlých domů a bytů, kteří se jimi kvůli hluku či zápachu z cigaret cítí být obtěžováni,“ doplňuje dále senátor.

 

Podle senátora Valenty nás zákaz kouření posunul směrem na východ a na Balkán. „Téměř všechny vyspělé evropské země s výjimkou Balkánu a Ruska k absolutnímu zákazu nepřistupují a lidem nabízí různé výjimky – například právě v podobě kuřáren, kuřáckých boxů či teras apod. Kromě toho dle odborných studií (např. studie 1. LF UK v Praze) zákaz nepřispěl k výraznému snížení počtu kuřáků. Pokles lidí s touto závislostí se obecně v posledních letech snižuje, což je dáno snahou o zdravější způsob života. Navíc zatímco lidé přestali kouřit v hospodách, barech a restauracích, výrazně se zvýšil podíl těch, kteří kouří venku, na ulici, a to z 3,8% na 30%. Přibližně o deset procent vzrostl také počet osob, kouřících doma a v zaměstnání. Kouření se tedy pouze přesunulo do jiných prostor,“ argumentuje senátor Valenta.

 

Druhů z návrhů - návrh na umožnění cyklistům, aby mohli na některých komunikacích usednout na kolo i poté, co si dají pivo nebo pohárek vína, vzešel přímo „z lidu“. Pod petici se před časem podepsalo na 10 tisíc osob. Jejich zástupce s archy dokonce před časem z Moravy přijel na kole až do Senátu.

 

„Opakovaně jsem uvedl, a na tom trvám, že nikdo nemá zájem o opilé řidiče. Návrh zákona, pouze povoluje, aby cyklisté mohli jezdit na kole s max. 0,5 promile alkoholu v krvi, a to ještě s omezením. Jezdit „po požití“ by tak mohli výhradně na stezkách pro cyklisty, účelových a místních komunikacích nebo silnicích III. třídy,“ dodává Ivo Valenta s tím, že součástí návrhu je i stanovení maximální výše pokuty pro cyklisty, kteří překročí povolený limit.

 

Česká republika i Evropská unie vynakládá miliardové sumy do budování cyklostezek a vinných stezek ve všech koutech naší země. Investuje se také do propagace těchto míst, lákáme cyklisty na Moravu do sklípků a pak jim zakazujeme dát si pivo nebo víno? Vždyť je to nesmysl,“ tvrdí předkladatel návrhu, podle něhož je naopak nutná podpora dalšího rozvoje cykloturistiky a pomoc nejen moravským vinařům, ale také dalším stovkám malých živnostníků, kteří podél husté sítě cyklostezek rozvíjí se podnikatelské aktivity.

 

„Dát si jedno pivo ke klobásce ve chvíli, kdy celý den cestujete po cyklostezkách, není přece žádný hřích a dělá to většina lidí. Nulová tolerance vytváří zbytečně přísné a nesvobodné prostředí. Ano, pravidla se mají dodržovat, ale je naší povinností, abychom jako zákonodárci stanovovali rozumná a přiměřená pravidla, která jsou k dané situaci adekvátní,“ uzavírá Ivo Valenta s tím, že stejně, jako v případě zákazu kouření, je Česká republika i v tomto směru jednou z mála evropských zemí, kde platí nulová tolerance alkoholu u cyklistů.

 

Zatímco návrh protikuřáckého zákona míří do prvního čtení a v případě jeho schválení ho budou projednávat senátní výbory, návrh na toleranci alkoholu u cyklistů již je ve druhém čtení. Pokud tedy bude schválen, poputuje do Poslanecké sněmovny.  

29. 10.

„Držhubné“ si nekupuji, ale pokrytectví mne nikdy nepřestane překvapovat

Jak se zdá, skončilo povolební vyjednávání. Koalice jsou uzavřeny, radniční posty rozebrány a funkce rozděleny. A aniž bych si to sám chtěl připustit, natož o to stál, chvílemi jsem měl pocit, že jsem se stal středobodem a mediální hvězdou povolebních událostí ve Zlíně.

 

Přestože to nejdříve vypadalo, že zájmem většiny zvolených zlínských zastupitelů bude skutečná snaha rozhýbat Zlín a místo diskuzí o funkcích se povede seriózní debata o programu, klíčových investicích, bydlení pro mladé, pomoci seniorům či modernizaci sportovišť, rázem se pozornost klíčových aktérů i médií otočila ke zcela zástupným problémům. A já jsem se nestačil divit.

 

Do komunálních voleb jsem vstoupil jen proto, abych jako senátor a krajský zastupitel pomohl koalici nezávislých osobností a jejich programu, který je podle mne tím nejlepším sumářem klíčových problémů Zlína a návodem, jak je řešit. To, že jsem díky preferenčním hlasům nakonec skončil v zastupitelstvu, mne samozřejmě potěšilo, ale také hodně překvapilo. Zisk mandátu zlínského zastupitele nebyl mou primární motivací. Chtěl jsem skutečně především pomoci partě lidí, která měla a stále má chuť i dostatek energie na to, aby rozhýbala Zlín.

 

A jak ukázaly výsledky voleb, totéž chtěla i velká část obyvatel krajské metropole. Vždyť naše koalice získala více než 62 tisíc hlasů a společně jsme tak porazili daleko preferovanější strany jako jsou ODS, Piráti, ČSSD, KSČM nebo SPD. Na náš výsledek tak musíme být po právu hrdí. Dostali jsme nezanedbatelný mandát a důvěru našich sousedů, kteří chtějí, abychom prosazovali náš program a hájili občany našeho města v městském zastupitelstvu.

 

To si přirozeně uvědomila také vítězná formace ANO a STAN, která nám vzápětí nabídla spolupráci na novém vedení města. Neměli jsme důvod odmítat, obzvláště v okamžiku, kdy bylo po prvních jednáních jasné, že naši koaliční partneři najdou s námi společnou řeč o klíčových aktivitách, o něž jsme opírali náš volební program. Neměli jsme zapotřebí politikařit, neměli jsme důvod křivit volební výsledky a nárokovat si větší krajíc, než jaký nám voliči ukrojili. Chtěli jsme pracovat pro město a jeho občany.

 

A to zřejmě někomu vadilo natolik, že jsem se vzápětí stal jednoduchým a velmi laciným terčem podpásových osobních útoků. Za své krátké působení ve veřejné službě jsem si už zvykl na to, že mi lidé, kteří jsou pouze v zajetí novinových nadpisů, ale jinak oproštěni od lehce dostupných argumentů, předhazují např. legální podnikání v nejvíce regulovaném a zdaněném odvětví v zemi, tedy loteriích. Všichni, kdo mne znají, případně sledují mé veřejné aktivity, moc dobře vědí, že se před debatou o loteriích nijak neskrývám. Ba naopak, že otevřeně na toto téma hovořím a předkládám racionální argumenty a často vyzývám k seriózní diskuzi, kterou mohu opřít o 25 let mezinárodních zkušeností.

 

Seriózní diskuzí však není to, když někdo, ukrytý za bezpečím monitoru, poplive nejen mne a mou firmu, která legálně podniká ve 20 zemích světa, dává práci 3 000 lidí a odvádí stovky milionů na daních, ale také celou partu spolukandidátů, kteří nechtěli sedět doma na gauči, ale snažili se pomoci lepšímu životu ve městě.

 

Navíc pokrytectví Petra Michálka, ředitele Městského divadla Zlín, se kterým jsem se nikdy neviděl a který se přesto snížil k tomuto osobnímu útoku, mne nepřestává udivovat. Především, když tak plamenně psal o svých morálních zásadách, díky kterým nemůže spolupracovat s nikým, kdo se jen přiblížil k hazardu. Divím se, že mu to nevadilo v okamžiku, když jako ředitel zlínského divadla podepisoval darovací smlouvu na 400 000 Kč, o kterých, jak sám následně přiznal, moc dobře věděl, že jde o peníze, které odvádí loterní firmy na veřejně prospěšné účely. Kdybych si o někom myslel, že je největší gauner pod sluncem, asi bych nikdy nic takového neudělal a už vůbec bych ho následně nežádal o dvojnásobné částky na další divadelní projekty.

 

Pan Michálek zřejmě zastává jiné principy a dělá jen to, co se mu hodí. Když Valenta rozdává peníze, neostýchá se natáhnout po nich ruce. Ale když ten stejný Valenta chce ve Zlíně se svými spolupracovníky přiložit ruku k dílu a pomáhat rozvoji města, tak si zahraje na „generála morálky“, protože kopnout si do Valenty mu prostě pomůže získat mediální pozornost, potlesk „zlínské kavárny“ i politické body, které by bez této epizody nikdy neměl. Zřejmě se Petr Michálek rozhodl pro eskalaci své politické kariéry a já měl posloužit jako jednoduchý odrazový můstek.

 

Já to však panu Michálkovi ani dalším politickým kariéristům nezávidím. A ani nemám zapotřebí s nimi vést nekonečnou názorovou přestřelku. Je totiž zbytečná, především v okamžiku, kdy někdo začne tvrdit, že si donátorstvím, kterému se věnuji již téměř 20 let, kupuji „držhubné“.  Kdyby to tak mělo být, tak bych byl asi pořádný blázen, protože za ty dvě dekády by to byl už pořádný balík peněz. Možná jsem v tom v názorové menšině, ale já prostě považuji za správné, aby podnikatelé, kterým se daří, nebyli lhostejní ke svému okolí a byli připraveni pomáhat tam, kde je to třeba.

 

I díky tomu mohu být dodnes hrdý na to, že jsem mohl být u toho, když jsme dlouhé roky podporovali například Národní divadlo, když jsme pro Národní galerii zachránili velkou sbírku významného českého malíře Jana Zrzavého, když jsme v rámci spolupráce se Správou Pražského hradu pomáhali založit tradici Vinobraní na Pražském hradě. Stejně obohacujícím pocitem mne naplňovala spolupráce s nadací Terezy Maxové, která pomáhá opuštěným dětem, nadací Venduly Svobodové, která pomáhá těžce nemocným dětem, nadací Taťány Kuchařové, která pomáhá opuštěným seniorům. A to ani nemluvím o podpoře folkloru a tradiční lidové kultury na Slovácku a Valašku, která se stala doslova mou srdeční záležitostí.

 

A hrdý jsem pochopitelně i na to, že významným způsobem pomáhám také Zlínu. Za posledních 10 let uzavřela nadace, kterou jsem před 18 lety založil, jen ve Zlíně téměř 500 darovacích smluv a rozdala tak více než 33 milionů Kč. A pro ty, kteří budou za vším hledat senzaci, bych jen dodal, že s touto podporou jsem začal v okamžiku, kdy by mne ani ve snu nenapadlo, že se budu někdy veřejně angažovat. Nadace navíc významně podporovala region také v okamžiku, kdy loterní firmy přišly o možnost odvádět výtěžek na veřejně prospěšné účely, stejně jako tehdy, když stát dramaticky navýšil zdanění i regulace tohoto typu legálního podnikání.

 

Jen je škoda, že se místo zástupu mravokárců nenajdou další hrdinové, kteří by se k pomoci a podpoře důležitých aktivit ve městech a regionech, ve kterých žijeme a pracujeme, připojili. Myslím si, že by to našemu spokojenému životu pomohlo daleko více než hrátky o tom, kdo je králem mezi umělými moralisty.

 

Ivo Valenta

senátor

17. 10.

Iniciativa požaduje vrácení korunovačních klenotů z Rakouska

Iniciativa, vedená senátorem Ivo Valentou, se v těchto dnech obrátila na prezidenta Miloše Zemana, aby zahájil kroky, které povedou k vrácení části českých korunovačních klenotů z Rakouska zpět do České republiky.

„Korunovační klenoty jsou významnou historickou památkou, která je zároveň symbolem státnosti.
I proto jsou dodnes spojeny s hlavou státu, jsou uloženy na Pražském hradě a spravuje je Kancelář prezidenta republiky. O to více mne překvapilo, když jsem se z médií dozvěděl, že gotické žezlo
a jablko z korunovačních klenotů Království českého jsou dnes uloženy ve Vídni spolu s českým kurfiřtským pláštěm,“
uvedl senátor Ivo Valenta.

Podle něj je paradoxem, že v roce stého výročí vzniku samostatné Československé republiky, a tedy zániku monarchie, zůstávají tyto části korunovačních klenotů bez povšimnutí.

„Proto jsem se obrátil na prezidenta republiky, aby se této naší společné iniciativy chopil a ve spolupráci s vládou požádal Rakousko o prošetření a vydání klenotů a českého kurfiřtského pláště zpět do České republiky. Vhodnou příležitostí by mohla být např. připravovaná návštěva prezidenta republiky v Rakousku,“ apeloval na české vlastenectví senátor Ivo Valenta.

Podle Zdeňka Koudelky z Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, který se problematikou zabývá a současně je také autorem materiálu „České korunovační klenoty v Rakousku“ (tento materiál je přílohou této tiskové zprávy), fakt, že jde o české korunovační klenoty, uznává i rakouský stát. Ten je také pod tímto označením vystavuje.

„Je dovozeno, že tyto klenoty by měly být vydány podle saintgermainské mírové smlouvy České republiky. Informace ve věci poskytl i Jan Sechter, velvyslanec v Rakousku v letech 2013 až 2017. Závěrem těchto odborných informací je, že české korunovační klenoty legitimně zahrnují dvě žezla a jablka. Jedno žezlo a jablko však není v držení České republiky. Nejedná se tedy o výměnu gotického žezla a jablka, uloženého ve Vídni, za renesanční žezlo a jablko, umístěné v Praze. Jedná se pouze o vydání neoprávněně drženého gotického žezla a jablka Rakouskem České republice,“ dodal Zdeněk Koudelka.

Iniciativa, vedená senátorem Ivo Valentou, se zároveň obrací také na veřejnost ve snaze vytvořit trvalý vlastenecký tlak na vrácení korunovačních klenotů z Rakouska, neboť jsou nejen historickým, ale i právním vlastnictvím České republiky.

 

9. 10.

Blog senátora Ivo Valenty: PROMLUVIL ZDRAVÝ ROZUM!

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR včera doporučil horní komoře parlamentu schválení zákona o toleranci alkoholu u cyklistů, který jsme s kolegy ze Senátu opakovaně předložili počátkem dubna letošního roku. Připadá nám totiž naprosto absurdní, že si u nás na rozdíl od např. Rakouska nebo Slovenska cyklisté nemohou dopřát sklenku vína nebo jedno pivo. Po Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který navrhuje toleranci rozšířit i pro koloběžky a vodáky, se tak jedná o druhé souhlasné stanovisko s tímto návrhem.

Navrhovaná tolerance je stanovena na pouhých 0,5 promile a vztahovala by se navíc jen na jízdu po cyklostezkách, vinných stezkách a silnicích III. tříd. Je tak zcela vyloučeno, že by se mohli po silnicích pohybovat opilí řidiči.

Doporučení zdravotního výboru považuji za velmi dobrou zprávu a zásadní krok k podpoře cykloturistiky, cyklostezek a vinných stezek, jejichž hustá síť je především na jihu Moravy, a v neposlední řadě také k podpoře vinařů a živnostníků, jejichž sklípky či provozovny s občerstvením lemují tyto trasy.  

V květnu 2016 jsme již jednou bitvu za zdravý rozum a svobodu cyklistů téměř vybojovali, když se nám tento návrh podařilo prosadit v Senátu. Cesta této iniciativy se však zastavila v Poslanecké sněmovně, kde poslanci nechali zákon více než rok u ledu, až nakonec spadl pod stůl s koncem jejich mandátu. Zcela tak ignorovali vůli Senátu i tisíců lidí, kteří se podepisovali pod celorepublikovou petiční akci.

Proto jsme spolu s dalšími senátory novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích předložili znovu a věříme, že tentokrát poslanci otevřou oči, nebudou otálet s projednáváním tohoto zákona a nepohřbí ho tak, jako minule. Je na čase, aby byla nehorázným pokutám pro cyklisty za sklenku piva nebo pohárek vína, které se mohou vyšplhat až do výše 20 tisíc korun, vystavena stopka.

Tomu, aby zákon podpořilo celé plénum Senátu, nic nebrání – a mohlo by k tomu dojít již na nadcházející – tedy říjnové schůzi, která začíná příští středu, 17. 10. 2018.

Chci věřit tomu, že již na jaře, jakmile se budou otevírat vinařské cyklostezky, nikdo nebude mít strach sednout na kolo a dát si přitom pohárek dobrého vína od vinařů například v Kudlovicích, Polešovicích, Blatnici či kdekoliv jinde. Vždyť nejen na Slovácku se i díky vysokým dotacím postavila hustá síť vinařských cyklostezek a dalších cyklistických tras, které propojují významné turistické cíle a přinášejí nejen rozvoj cestovního ruchu, ale také řadu nových podnikatelských příležitostí. A ty jsou samozřejmě spojeny s vínem a místní gastronomií. Jak jsem uvedl již dříve, považuji za hloupé pokutovat cyklisty za to, že ochutnají víno v místních vinných sklepích, případně že budou chtít uhasit žízeň pivem po jídle v příjemné hospůdce u cyklostezky.

 

29. 9.

Ivo Valenta: SMĚŠNÉMU VYDÍRÁNÍ HEJNEM POTREFENÝCH HUS NEUSTOUPÍM

Ješitové z tlup, jako je Nadační fond proti korupci a Rekonstrukce státu právě dokázali, že tyto organizace nejsou apolitické – naopak jejich cílem je pouze prosazování vlastních zájmů.

Před časem jsem uvedl (a za tím si samozřejmě stojím), že organizace typu Rekonstrukce státu využívají metody zastrašování a mediálního vydírání k tomu, aby jim šli jednotliví politici na ruku. Pokud tak dotyční neučiní a odmítnou s nimi spolupracovat, snaží se o jeho veřejnou dehonestaci.

A to tyto organizace předvedly i nyní – i když je jejich úsilí přinejmenším směšné.

Krátce poté, co Rekonstrukce zveřejnila žebříček touto organizací oblíbených politiků, kde jsem se (a toho si vážím) ocitl na posledním místě, jsem si dovolil napsat na svůj facebook vlastní a dlouhodobě neměnný názor na tento shluk podivínů. A to jsem šlápl do vosího hnízda.

Najednou přilétli vzteklouni ze spřáteleného Nadačního fondu proti korupci s tím, že mi to před volbami náležitě vytmaví. A vlastně proč jen mně? Nejlépe všem, které podporuji. Proto poslali rovnou otevřený dopis předsedovi ODS, kde se mu mezi řádky snaží vysvětlit, cože to za neřáda podporuje jejich stanu. A ať se k tomu laskavě vyjádří.

Ještě komičtější však bylo, že ve stejný den, kdy jsem viděl zveřejněný a úsměvný otevřený dopis, se na mne (jistě jen náhodou) obrátil jakýsi redaktor nejmenovaného slovenského média, které se pyšní tím, že je nezávislé, což v tomto případě zřejmě znamená, že může vypouštět ven jakékoliv spekulace. Jeho majitelé navíc jsou – jaký div – podporovatelé podobných iniciativ, mezi jaké patří NFPK a RS. Mediální zastrašování má tedy mít mezinárodní rozměr J

Dotazy de facto kopírovaly otevřený dopis, kdy si redaktor lámal hlavu nad tím, proč podporuji pravicové strany a jak je možné, že výše podpory těchto stran neodpovídá počtu kandidátů do nadcházejících voleb. Co z této snůšky svých tendenčních myšlenkových procesů hodlá stvořit, ví jen on sám a zřejmě i jeho čeští kamarádi. Pochopitelně bych si zřejmě měl myslet, že článek má jen časovou shodu – důležité ale jistě je, aby vyšel do voleb a poškodil českou pravici. Redaktorovi jsem vzkázal, že na jeho spekulativní dotazy odpovídat nebudu. Je totiž nad slunce jasné, že již předem ví (nebo dostal zadání?) jak bude článek vypadat a od začátku do konce bude text jednou velkou spekulací.

Nikdy jsem se nikoho nebál a vyděračům ani mediálnímu tlaku rozhodně nebudu ustupovat. Ať si udělá každý svůj úsudek. V kritice těchto individuí, kteří pochlebují pouze těm, kteří jim jdou na ruku, budu pochopitelně pokračovat dál.

Mohu k tomu jen dodat, že má finanční pomoc ODS i dalším středopravicovým stranám trvá v řádu několika let a je zcela transparentní. Jsou tedy opravdu velmi směšné spekulace o tom, že by snad měla mít jakoukoliv souvislost s počtem zástupců stran na kandidátních listinách. Kromě toho nejsem členem Strany soukromníků ČR, a ani jiného politického uskupení. Nejsem ani součástí týmů, vyjednávajících podoby jednotlivých kandidátních listin na území ČR, to je přece plně v kompetenci vedení stran.

Ať se to těmto křiklounům líbí nebo ne, historicky jsem podporoval, podporuji a budu podporovat středopravicové formace, zastávající zdravý rozum, boj proti byrokracii a v neposlední řadě ochranu svobody a soukromí obyvatel naší země. To jsou totiž hodnoty, které jsou také mně velmi blízké, a jsem přesvědčen o tom, že je jich v dnešní době potřeba více než kdy jindy.

A když už jsme u těch otevřených dopisů, na závěr přikládám ten, který jsem poslal předsedovi ODS v reakci na dopis z mého pohledu zbabělých potrefených hus.

 

Otevřený dopis:

 

Vážený pane předsedo,

zaregistroval jsem otevřený dopis jakéhosi Nadačního fondu proti korupci ve věci mého vyjádření o aktivitách tzv. protikorupčních organizací, který byl adresován Vám. Obsah tohoto dopisu a jeho „udavačský charakter“ mne jen utvrdil v mém přesvědčení, které jsem stručně shrnul v předmětném vyjádření. Tedy že tyto organizace mají fakticky politický charakter, ale zříkají se politické odpovědnosti. Mají za cíl destabilizovat náš politický a ústavní systém a skrývají své skutečné záměry za „svatou věc“. Ohánějí se slušností a morálkou, označují kdekoho za korupčníka či lobbistu, ale využívají nátlakové až vyděračské metody, žalují, či chcete-li udávají a zesměšňují.

Jsem člověk pravicově smýšlející, avšak nezávislý. Nejsem členem žádné politické strany, ani žádného z parlamentních klubů. Není ale mým zájmem vytvářet jakoukoliv další politickou stranu, protože jsem přesvědčen, že v současnosti fragmentovaná pravice musí začít spolupracovat, neboť jiná cesta k odvrácení trendu osekávání svobody a posilování státu na úkor občanů a podnikatelů nevede. Proto jsem v minulosti opakovaně podpořil finančně ODS stejně jako řadu jiných stran, s nimiž se názorově překrývám. Neznamená to však, že v řadě otázek nemám i jiný pohled na věc, než strany, které podporuji. Právě to mi má nezávislost umožňuje. Zároveň, a to zdůrazňuji, nevyžaduji za svou podporu jakékoliv názorové posuny těchto politických subjektů, změnu priorit či prosazování jakýchkoliv zájmů. Tak tomu bylo, je a bude.

S ohledem na toto mé stanovisko bych se Vám chtěl touto cestou omluvit za to, že jste byl do této záležitosti takto uměle vtažen. Je patrné, že cílem tohoto kroku není nic jiného, než snaha poškodit ODS spojením jejího jména s mým vyhraněným názorem, čímž došlo na naplnění lidového rčení o potrefené huse. Tedy že se dotyční ozvali a veřejně tak odhalili, že jejich aktivity mají charakter politického boje.

Chtěl bych Vás závěrem ubezpečit, že si vážím práce, kterou děláte. Vážím si role ochránce svobod, kterou ODS jako jedna z mála politických stran v naší zemi zastává a plně samozřejmě respektuji, pokud Váš postoj v této konkrétní záležitosti je odlišný, než postoj můj.

Se srdečným pozdravem

Ivo Valenta

27. 8.

Příčiny sucha? Novodobí kolchozníci dělají z našich polí čerpací stanice biopaliv

Sucho. Slyšíme to úplně ze všech stran. Trpí příroda, trpí zemědělci, trpí lidé, pro které se brzy může stát vysokým komfortem to, že otočí kohoutkem a poteče voda. Letošní léto sice může být extrémem, který snad již v tuto chvíli máme za sebou, ale zároveň to může být také varování a zdvižený prst, že na podobný trend se musíme v budoucnosti připravit a že nedostatek vody bude to, s čím se budeme potýkat každé léto.

 

Stojíme tak před vážným problémem a jak poslouchám debaty kolem, jen málokdo ví, co skutečně s tím. Až tragikomicky přitom na mne působí, když se při zahájení tradiční výstavy Země živitelka celá debata o suchu na jedné straně zužuje na nutnost vyplatit zemědělcům až 3 miliardy korun odškodnění a na straně druhé vidím, jak se dodavatelé zemědělské techniky předhání v prezentaci ještě větších mnohatunových traktorů a kombajnů na ještě větší zemědělské lány plné řepky či kukuřice.

 

Vždyť obojí je přece docela zvrácená představa. České zemědělství se v poslední době vydalo cestou obřích kolchozníků. Vznikají čím dál větší pole, která jsou obdělávána čím dál těžší a větší technikou. Hlavním kritériem je momentální objem zemědělské produkce, na dlouhodobou ochranu půdy se již zcela zapomnělo. Vysazují se obří lány kukuřice nebo řepky a nikdo si v tu chvíli neláme hlavu, jestli ještě za 3 nebo 5 let bude dané pole schopné cokoliv produkovat, anebo co se stane v okamžiku, kdy přijde prudká letní bouřka, která pak z polí často spláchne úplně vše.

 

Malí farmáři, kteří by měli dlouhodobý vztah k půdě, takřka zcela vymizeli. Zůstali jen ti, kteří se někde v ústraní a při složitých, často až neúnosných legislativních překážkách, snaží o poctivé tradiční farmaření a svoje řemeslo dělají spíš z lásky k přírodě a stylu života.

 

Pro ostatní nezůstalo místo. Byli postupně vytlačeni konkurencí, skoupeni obřími kolchozníky, případně zdecimováni státní dotační politikou, která má sice v nadpisu podpora malých zemědělců, ale pod touto nálepkou se skrývá opět jen finanční intervence velkým a zavedeným agropodnikům.

 

A právě v této nešťastné zemědělské politice můžeme hledat i jednu z důležitých příčin dnešních problémů se suchem. Vždyť už naši dědové dobře znali jednoduché triky, jak pomáhat zadržet vodu v krajině a jak nedovolit letním bouřkám, aby napáchaly škody. Menší a správně obhospodařovaná pole, časté remízky a další prvky byly po staletí osvědčenými metodami, které moc nestály a přitom byly skutečně funkční.

 

Takže pokud opravdu chceme něco začít dělat s ochranou vody u nás, měli bychom vážně přemýšlet o nutných změnách v konceptu českého zemědělství. Naše pole nemohou být čerpací stanicí biopaliv, ale měla by se vrátit ke své tradiční a původní funkci. A to včetně schopnosti udržovat vodu v krajině.

 

Zde bychom měli začít. A teprve pak můžeme vymýšlet mediálně vděčné projekty, jako je Dešťovka, které však v konečném důsledku budou jen dalším dotačním penězovodem a rozhodně nepomohou ozdravit naši krajinu.

 

25. 6.

Senátor Valenta zastavil experiment v podobě sloučených nemocnic

Senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta zastavil slučování nemocnic ve Zlínském kraji. Doufá, že ne jen pro tuto chvíli, ale definitivně. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva totiž navrhl vyřazení projednávání předložené koncepce nemocnic. A jeho návrh podpořila většina přítomných zastupitelů.

„Na podzim tomu budou již dva roky od doby, kdy získal Zlínský kraj nové politické vedení. V tuto chvíli je to již více než rok od chvíle, kdy do čela nemocnic usedlo nové představenstvo. Stále jsme se však nedočkali kvalitní a erudované koncepce budoucnosti nemocnic ve Zlínském kraji. Na pondělním zasedání zastupitelstva Zlínského kraje nám byl předložen další ze série nekvalitních a povrchně zpracovaných materiálů. Stále tak neexistuje řádně zpracovaná a oponovaná koncepce. Mimořádně špatná je také úroveň komunikace tohoto tématu s odbornou i laickou veřejností. Navíc tento materiál obsahuje spoustu velmi diskutabilních věcí, jako je fúze nemocnic nebo výstavba zbrusu nové nemocnice na utajeném místě,“ uvedl Ivo Valenta, krajský zastupitel a slovácký senátor, a doplnil: „Mám velkou obavu, že by schválením tohoto materiálu došlo ke zhoršení kvality a dostupnosti poskytované zdravotní péče ve Zlínském kraji, proto jsem navrhl úplně vyřadit tento bod z programu zasedání zastupitelstva a tedy nedovolit jeho schválení.“

Podle senátora Valenty musí být centrem zájmu zastupitelů především pacient, nikoliv forma řízení a organizace nemocnic. „Při mé minulé návštěvě v KNTB jsem byl přímo šokován absolutně nedůstojnými podmínkami v ponurých a přeplněných prostorách interního oddělení, kde polehávali pacienti na pojízdných lůžkách a čekali, co s nimi bude. O tom, co jsem se dozvěděl od zdravotních sester, lékařů nebo na odborných konferencích, bych pak mohl mluvit hodně dlouze a emotivně. Pacienty nezajímá naše „fúze - nefúze“, ale jejich zdraví a kvalita léčby. O tom se tady konečně začněme bavit, protože podmínky pro naše pacienty jsou především v této nemocnici, například na uvedeném oddělení, přímo katastrofální!“ apeluje senátor Valenta.

„Jako podnikatel, který má ve svém portfoliu desítky samostatných obchodních společností, odmítám model organizace a řízení prostřednictvím jedné megalomanské firmy. Kdybych všechny mé společnosti měl nacpat „fúzí“ do jednoho pytle a někdo mi tvrdil, že to bude fungovat líp a efektivněji, hnal bych takové rádce doslova „sviňským krokem“. Sám takovému modelu řízení nevěřím a nebudu jej proto podporovat ani v případě krajských nemocnic,“ dodal.

Senátor Ivo Valenta zároveň vyzval hejtmana i Radu Zlínského kraje k podpoře jeho nové iniciativy, která spočívá v podání Ústavní stížnosti. Na jejím základě očekává od Ústavního soudu zrušení nespravedlnosti a nerovnosti v zákonech, na základě kterých dochází celé roky k viditelné diskriminaci pacientů ze Zlínského kraje, a to v souvislosti se špatně nastaveným systémem úhrad za poskytovanou zdravotní péči v krajských nemocnicích.

Více k tomuto tématu zde: http://www.ivalenta.cz/novinky/172

23. 6.

Na pozadí diskuse o budoucnosti nemocnic ve Zlínském kraji vyplouvají na povrch podstatně zásadnější a vleklé problémy, které souvisí s kvalitou a dostupností poskytované zdravotní péče. Jak v těchto dnech upozornil senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta, jádro mnoha současných problémů českého zdravotnictví tkví v legislativě v oblasti zdravotnictví - například v principu,...

Více se dočtete zde
22. 6.

Senátor Valenta: Buď jde o skandální diskriminaci, nebo jsou pacienti ze Zlínského kraje neuvěřitelně zdraví

Na pozadí diskuse o budoucnosti nemocnic ve Zlínském kraji vyplouvají na povrch podstatně zásadnější a vleklé problémy, které souvisí s kvalitou a dostupností poskytované zdravotní péče. Jak v těchto dnech upozornil senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta, jádro mnoha současných problémů českého zdravotnictví tkví v legislativě v oblasti zdravotnictví - například v principu, jakým získávají jednotlivé nemocnice peníze od zdravotních pojišťoven. Úhradová vyhláška, podle které se řídí proplácení zdravotní péče, totiž podle dostupných statistik vážným způsobem diskriminuje pacienty z těch nejmenších krajů.

Buď jde o skandální diskriminaci, nebo jsou pacienti ze Zlínského kraje neuvěřitelně zdraví. Není přeci možné, aby na jednoho pacienta nemocnic ve Zlínském kraji posílaly pojišťovny v průměru 8 771 Kč a v Praze to bylo 3,5krát víc. Dokonce i v sousedním Jihomoravském kraji to je dvojnásobný balík peněz na jednoho obyvatele. Rozumím některým faktorům, jako je např. přítomnost velmi specializovaných pracovišť v některých fakultních nemocnicích, ale tento rozdíl je tak markantní, že není možné jej mlčky přehlížet. Pak se totiž nemůžeme divit tomu, že např. ve Zlínském kraji není dostatek peněz na kvalitní zdravotní péči, modernizaci nemocnic, nové špičkové přístroje či lepší platy pro lékaře, sestry i další personál v nemocnicích,“ uvedl Ivo Valenta, senátor a zastupitel Zlínského kraje, který již rok kritizuje současné vedení zlínského hejtmanství za chaos, který vyvolává právě v souvislosti se změnami ve všech čtyřech nemocnicích.

Senátor Valenta přitom vychází z oficiálních statistik Ústavu zdravotnických informací a statistik ČR. Ten zveřejnil statistiku nemocničních výdajů v přepočtu na jednoho obyvatele daného kraje za rok 2016. Podle tohoto srovnání získává nejvíce hlavní města Praha (30 435 Kč na jednoho obyvatele), s odstupem následují Středočeský kraj (společně s Prahou 18 970 Kč na jednoho obyvatele) a Jihomoravský kraj (17 665 Kč na jednoho obyvatele).

„O propastných rozdílech v tom, co stojí nemocniční péče na jednoho obyvatele velkých krajů ve srovnání s obyvateli malých krajů, se ví dlouho, ale všichni taktně mlčeli. Nikomu se nechtělo jít do systému, který vznikl v roce 1998, měl být pouze přechodný a nakonec trvá dodnes. Nejvíce totiž vyhovuje velkým státním nemocnicím, které byly již na počátku drahé a bohaté, ale také některým menším zařízením, které si v určité době vyjednaly „lepší start“. Na druhé straně nejvíce škodí středním a malým regionálním nemocnicím, vlastněným kraji nebo obcemi, které jsou tak tímto systémem nejvíce handicapovány. To následně dopadá i na pacienty, protože v krajích s nespravedlivě podfinancovanými nemocnicemi se zhoršuje přístup k péči, případně klesá její kvalita,“ vysvětlil Valenta.

Senátor proto začal spolupracovat s renomovanou právní kanceláří a připravuje podnět k Ústavnímu soudu, který by tak měl komplexně posoudit legislativu v oblasti zdravotnictví. Ta totiž vyvolává dlouhodobou, plošnou nerovnost při úhradách pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči.

 „Pomocí ústavní stížnosti chci pomoci pacientům k lepšímu přístupu ke zdravotní péči, a to zejména ve znevýhodněných regionech; lékařům a nemocnicím pak ke spravedlivějším podmínkám smluv a úhrad ze zdravotního pojištění a občanům k efektivnějšímu systému zdravotnictví,“ dodal Ivo Valenta, který již oslovil další senátory a bude s nimi jednat o společném postupu v uvedené záležitosti a podpoře této ústavní stížnosti.

 

 

 

 

12. 6.

STAROSTŮM BY MĚLA NÁLEŽET MOŽNOST VYHOSTIT PROBLÉMOVÉ BEZDOMOVCE

 Snaha o to, aby mohly obce a města vyhostit ze svých území nepřizpůsobivé bezdomovce, bohužel vyšla vniveč. Přestože byl opakovaně vznesen apel na poslance a vládu, aby se daným problémem zabývala a spolu s kolegy senátor Ivo Valenta předložil novelu přestupkového zákona, nestalo se tak.

„Je nezpochybnitelné, že problém tady je a starostové po změně volají. Počet bezdomovců a sociálně nepřizpůsobivých totiž v řadě měst stále roste. Řada z nich se opakovaně dopouští přestupků. Radnice však mají svázané ruce, aby si s tímto problémem mohly poradit. Je velmi důležité obcím znovu umožnit, aby lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek a nemají v obci trvalý pobyt, mohly udělit zákaz pobytu,“ uvedl senátor Ivo Valenta.

Jeho názor sdílí i řada dalších politiků. „Dosud je nejpřísnější sankcí za přestupek buď pokuta, nebo zákaz činnosti. Ten ale v těchto případech uložit nelze a pokuta je nevymahatelná, jelikož pachatelé jednoduše na její zaplacení nemají. Jedině zákaz pobytu by tak dokázal potrestat recidivisty, kteří se dopouštějí závažnějších přestupků, jakými jsou například drobné krádeže a rvačky, výtržnictví, porušování obecních a městských vyhlášek apod.,“ uvedl například senátor Michael Canov.

Je třeba, aby radnice měly opět možnost z území svých obcí vykázat všechny, kteří sem přijíždějí pouze dělat nepořádek. Na některé bezdomovce a sociálně nepřizpůsobivé totiž běžné sankce neplatí.

 „Systém by přitom mohl fungovat naprosto jednoduše - pokud by se pachatel závažného přestupku dopustil opakovaně v průběhu jednoho roku, proběhlo by klasické řízení, na jehož konci by mohl být právě zákaz pobytu v dané obci nebo dokonce vězení. Jedině tento způsob přinutí osoby společensky nepřizpůsobivé k tomu, aby respektovaly zákony a pravidla,“ doplnil senátor Ivo Valenta.

Senátoři dlouhodobě usilují o to, aby měli starostové ve svých obcích větší kompetence. Možnost, aby obce mohly recidivistům udělit zákaz pobytu v místech, kde se opakovaně dopouštějí přestupků proti veřejnému pořádku, k nim jednoznačně patří. Největším paradoxem však je, že legislativa dříve tento postup umožňovala – v tomto směru se tedy samosprávy dočkaly velkého kroku zpět.

 

5. 6.

NA CHAOS S RUŠENÍM MATRIK NEJVÍCE DOPLATÍ MALÉ OBCE

Tlak malých obcí a jejich asociací slaví úspěch! Bohužel ale jen částečný. Záměr rušení matrik na malých obcích je totiž již od samého počátku holý nesmysl. A k zániku matrik nakonec mnohde dojde, protože ani dojednaný kompromis platby obcím ze strany státu za jednotlivé úkony jim nedává žádnou jistotu udržení matričních úřadů.

„Argument, že úkonů těchto matrik je málo, přece nemůže obstát! Vždyť zachování matričních úřadů je v zájmu státu, a to už jen z prostého důvodu podpory venkova a zamezení tomu, aby se vylidňoval a dále upadal,“ uvádí senátor Ivo Valenta s tím, že právě venkovu uštědřila minulá rána již několik ran – jedná se například o zásahy do podnikatelského sektoru nebo do sítě poštovních poboček.

"Je evidentní, že i platba za jednotlivé úkony, která je výsledkem dohody vlády se zástupci samospráv, nakonec bude znamenat, že matriky v některých obcích zaniknou, protože to zkrátka pro ně nebude ekonomicky únosné. Můj celý dojem z tohoto vývoje je, že tu jde pouze o to, aby premiér byl stejně, jako tomu již opakovaně bylo v minulosti, hrdinou, který zachraňuje uměle vytvořený problém na poslední chvíli,“ dodává senátor.

Pravda je ale bohužel někde jinde. Problém, který je způsobený vládou, zde zůstává, pouze není již tak křiklavý.

„Nejde tak v podstatě o nic jiného, než o manipulaci s veřejným míněním, která se ale, jak pevně věřím, dlouhodobě nebude vyplácet. Smutné je jen to, že na tyto triky doplácí právě malé obce, které jsou vládě zcela lhostejné,“ uzavírá Ivo Valenta.

 

4. 6.

PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON UKAZUJE DEVASTACI DEMOKRACIE V PRAXI

Protikuřácký zákon se zmírnění nedočkal. A to ani proto, že k tomu nepřímo nabádal Ústavní soud, když ve svém nálezu připustil, že ochrana obyvatel se dá řešit i jiným, vhodnějším způsobem.

Pořádně sáhnout do svého svědomí by si však měli především poslanci hnutí ANO. Velmi paradoxně a bohužel až tragikomicky totiž působí situace, kdy se 20 poslanců tohoto hnutí nejdříve podepíše pod návrh zákona, který má za úkol racionálně zmírnit nesmyslně přísný protikuřácký zákon. Jenže hned pár týdnů poté při hlasování ve Sněmovně hlasovali stejní poslanci proti tomuto zákonu.

„Nedá mi to, abych se nezamyslel nad tím, co se stalo, že z vlastních iniciátorů novely zákona se stali jeho hrobníci? Vysvětlení pro tento prapodivný obrat mne napadá jediné. Poslanci nakonec nehlasovali dle svého svědomí a vědomí, ale nejspíše podle pokynů Andreje Babiše. Tak ale přece nemůže fungovat demokracie!“ uvádí Ivo Valenta.

Podle něj je zcela nepřípustné, aby zastupitelská demokracie fungovala tak, že o zákonech v konečném důsledku nerozhoduje názor samotných poslanců, ale „diktátorů“, kteří ve stranických sekretariátech rozhodují o tom, co je a co není správné. Tím dochází v naší zemi postupně k devastaci názorové svobody, kdy postupně nebude rozhodovat demokratická většina, ale rozkaz jedince, který se jen formálně schová za většinové hlasování.

„Nicméně ani tyto postupy mne neodradí od toho, abych dál bojoval za rozumné zákony a opravu těch nesmyslných, kdy vítězí tzv. dobroserství nad rozumem. Společně s dalšími senátory proto obratem předložím další návrh novely protikuřáckého zákona v Senátu a pokusím se zde pro tolik potřebnou úpravu získat dostatečnou většinu,“ tvrdí Ivo Valenta.

30. 5.

NENUŤME KOMUNÁLNÍ POLITIKY DO MAJETKOVÉHO STRIPTÝZU…

Zákon o střetu zájmů se zcela vymknul zdravému rozumu. Je totiž namířen proti všem aktivním lidem, kteří se dobrovolně a nezištně zapojují do práce pro své město či obec. Zákon je nutí, aby se před veřejností zcela vysvlékli do naha a na internet vyvěsili velmi podrobné informace o svém privátním majetku, ale také dluzích, hypotékách, apod.

„Této problematice se dlouhodobě věnuji. Koncem roku jsem s desítkami kolegů senátorů podal Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona, která tuto novou povinnost pro komunální politiky stanovuje. Šancí na změnu, kterou jsem podporoval, byla i nedávná novelizace zákona, která by majetkový striptýz starostů, místostarostů a radních alespoň zmírnila. To se částečně stalo, ale jako senátoři jsme do zákona chtěli ještě vložit právo komunálních politiků na to znát, kdo si informace o nich z registru majetkových přiznání vyžaduje. Je pro mě zcela nepochopitelné, že poslanci tento náš návrh zamítli. Jednoznačně je tím ohrožen zájem a motivace schopných a pracovitých lidí kandidovat v podzimních volbách do zastupitelstev, uvádí senátor Ivo Valenta k nedávné snaze zákonodárců o zmírnění zákona o střetu zájmů, která oproti původním očekáváním nepřinesla nijak radikální změnu. Podle této změny sice nebudou zejména u tzv. neuvolněných představitelů obcí a měst dostupné všechny informace o jejich majetkových poměrech, ale přístup do registru bude i nadále anonymní a bude tak otevřen zejména všem, kdo tyto informace budou chtít například zneužít v politickém boji.

„Není možné, aby se kdokoliv zcela anonymně a kdykoliv na internetu prohraboval podrobným majetkovým přiznáním každého starosty, místostarosty i radního v celé České republice. Chce-li někdo tyto důvěrné osobní informace, měl by se se registrovat,“ uvádí dále senátor s tím, že chtěl jít ještě dál a usiloval o to, aby byli neuvolnění členové obecních a městských rad ze zákona zcela vyloučeni . Ti totiž nepracují pro radnici na plný úvazek a doslova za pár korun obětují svůj volný čas práci pro obec či město.

Očekávané zmírnění zákona o střetu zájmu se bohužel tedy fakticky nekoná. Nezbývá tedy než spoléhat na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci zmíněného návrhu senátorů. To může ale bohužel přijít již pozdě. „Jsem přesvědčen, že lidé, kteří působí v komunální politice, jsou poctiví a pracují v drtivé většině pro blaho svých obcí a měst. Nezaslouží si, aby byli takto veřejně propíráni a pranýřováni. Věřím, že Ústavní soud rozhodně v jejich zájmu a to co nejdříve,“ uzavírá Ivo Valenta.

16. 5.

SENÁTOR VALENTA CHCE OCHRÁNIT HOTELY A PENZIONY OD DALŠÍ BYROKRACIE A FINANČNÍ ZÁTĚŽE

Hotely a další ubytovací zařízení nejsou cestovní kanceláře. Právě proto předložil slovácký senátor Ivo Valenta pozměňovací návrh k novele zákona o cestovním ruchu, kterou v těchto dnech začal projednávat Senát. Senátor Valenta, který se dlouhodobě věnuje rozvoji cestovního ruchu nejen u nás, ale také v zahraničí, se tak snaží o zmírnění dopadů navrhované právní úpravy především na živnostníky a malé rodinné firmy, které se věnují poskytování ubytovacích služeb ve všech koutech České republiky.

 

„Pokládám za velmi nešťastné, aby tento nový zákon hodil do stejného pytle velké cestovní kanceláře a např. malé penziony a rodinné hotely. Nutit provozovatele ubytovacích zařízení k tomu, aby měli koncesovanou živnost a splňovali náročné podmínky, včetně vysokoškolského vzdělání, příp. odborného zástupce, a to jen proto, aby mohli svým hostům zprostředkovat např. vstupenku do ZOO či akvaparku, případně hodinu tenisu ve sportovní hale, pokládám za absolutní nepochopení toho, jak funguje podnikání v oblasti cestovního ruchu. A hlavně je to další klacek pod nohy a byrokratická zátěž především pro malé podnikatele,” uvedl Ivo Valenta, senátor Parlamentu ČR.

 

Vládní novela zákona o cestovním ruchu totiž zavádí nový druh poskytovaných služeb, tzv. “spojené cestovní služby”, jejichž provozovatel musí mít nejen koncesi, ale také pojištění, bankovní záruku a současně musí také přispívat do tzv. Garančního fondu. Spojenou cestovní službou by se přitom při schválení novely zákona staly také všechny doprovodné služby, které poskytuje hotel, penzion, případně jiné ubytovací zařízení ubytovaným hostům. Jde na např. o wellness služby, poplatky za hru golfu, skipasy, zapůjčení sportovního vybavení, vstup na sportoviště, pronájem kola nebo koloběžky, apod. 

 

„Musíme si uvědomit, že provozovatelé ubytovacích zařízení neposkytují cestovní služby a jejich hlavní činnost nespočívá v nákupu externích služeb, jako je tomu u cestovní kanceláře či cestovní agentury. Tyto subjekty podnikají se službami, které fakticky vlastní. V případě, kdy nakoupí službu od jiného podnikatele, se pak vždy jedná o službu ryze doplňkového charakteru. A to i v případě, že přesahuje 25% hodnoty ceny celkové služby,” uvedl senátor Ivo Valenta.

 

Zároveň upozornil na to, že provozovatelé některých hotelů i stravovacích a ubytovacích zařízení nemohou některé podmínky dané návrhem zákona splnit tak snadno, jak by se na první pohled mohlo zdát. Týkají se totiž zcela jiného oboru (viz vzdělání, praxe apod.) Část podmínek je navíc významnou finanční zátěží – např. splnění povinnosti pojištění, sjednání bankovní záruky a povinných příspěvků do tzv. Garančního fondu, který novela nově zřizuje.

 

„Povinnosti, související s požadavky na zvýšenou ochranu spotřebitele, jsou tak značně nepřiměřené pro hotely nebo jiné subjekty tohoto typu. Vládní novela zákona, která harmonizuje evropskou směrnici, tak způsobí, že pro zachování dosavadních služeb budou tito podnikatelé nuceni najmout si odpovědného zástupce s patřičným vzděláním či praxí, nebo přestanou uvedené služby nabízet. Což může samozřejmě v některých lokalitách znamenat snížení jejich konkurenceschopnosti. Zatímco ti velcí se totiž s novou legislativou mohou snáze vyrovnat, pro malé a střední subjekty se mohou ukázat nové povinnosti jako likvidační. Praktickým dopadem novely ale nemusí být pouze ohrožení existence některých menších hotelů. Nabízí se také varianta ukončení nabídky u veřejnosti oblíbených „balíčků“ ze strany hotelů, což ve svém důsledku povede jednoznačně ke zdražení poskytovaných služeb,” doplnil senátor Ivo Valenta, který je přesvědčen o tom, že uvedené povinnosti, které se mohou zdát logické pro cestovní kanceláře či cestovní agentury, jsou v případě provozovatelů hotelů, penzionů a dalších ubytovacích a stravovacích služeb zcela zbytečné a postrádají smysl.

 

“Povaha cestovní služby, která je poskytována hotelem, je odlišná od povahy cestovní služby, poskytované cestovní kanceláří. Zákon však s rozlišením nepočítá a navrhovaná dikce je v tomto ohledu značně přísná,” dodal Ivo Valenta.

2. 5.

Divadlu na voliče posloužili také folkloristé z Kunovic, skočili na lep politické kampaně

Tak jsem viděl zajímavé video z Čapího hnízda, ve kterém si pan premiér pochvaluje to, jak ho přijeli navštívit „kamarádi z Moravy“. No ani se nedivím, že tato reportáž vzbudila takové pozdvižení a tolik různorodých komentářů. Pan premiér totiž asi naplno rozjel další předvolební kampaň a rozhodl se, že bude zdarma zvát lidi z celé republiky na své Čapí hnízdo a pokoušet se vytvořit dojem, jak toto místo, díky kterému má na krku policii a podezření z dotačního podvodu, slouží lidem.

 

No lidem možná slouží, ale spíš pouze mu samotnému v rámci jeho předvolební kampaně... A je smutné, že mu i lidé, které znám mnoho let a dlouhodobě s nimi spolupracuji, takto naivně skáčou na lep a svou návštěvou Čapího hnízda legitimizují to, co policie a mnozí další považují ze zneužití dotací, cíleně určených pro malé podnikatele jednou z největších firem v zemi. Navíc se stávají přímými účastníky dobře promyšleného divadla na voliče, kteří si tak mají zapamatovat, že Čapí hnízdo je vlastně fajn, že premiér je sympaťák a že za ním jezdí folkloristi až z Moravy, kteří na jeho počet předvedou folklorní vystoupení na oslavu Vodňanských kuřat a dokonce mu předávají obří dárky, jako například šestisetkilový včelí úl.

 

Navíc z tohoto příběhu prýští účelovost a snaha marketingových poradců pana premiéra získat pro něj politické body kdekoliv a za jakoukoliv cenu. Stojí za povšimnutí, že pan premiér přichází s podporou folkloru vždy před volbami anebo tehdy, když mu teče do bot. A spolupráce s KSČM je pořádným průšvihem, který se podle všeho snaží přelepit něčím milým a pozitivním. Ale kde byl Andrej Babiš poslední dvě desetiletí, během kterých naše nadace nezištně a bez politických ambicí podporovala stovky folklorních souborů, cimbálových muzik a folklorních akcí? Anebo když tato nadace již před více jak 10 lety začala organizovat ozdravné a relaxační pobyty např. pro seniory, na které se všichni vykašlali a nikdo pro ně nic nechtěl zadarmo dělat? Vždyť nadace již téměř dvacet let supluje neschopnost státu postarat se o tolik potřebné aktivity, které by jinak skomíraly. Asi si marketingoví poradci pana premiéra myslí, že to dělám z politických pohnutek a že to „kouzelně zabírá“. Ale to jsou na velkém omylu. A jsem přesvědčený, že na to brzy přijdou sami.

 

Mne podpora folkloru neomrzí. Jako donátor se ji věnuji dvě desetiletí. Sice za ni nedostávám včelí úly, ale o to víc mne těší, když vidím tisíce lidí, kteří se oblékají do nových nebo opravených krojů, když třeba ve sklepě zahrají mladé muziky a když cítím, že folklor nevymírá, že se z něj nestává pouze divadelní představení pro vyvolené, ale že je stále živý a hluboce zakořeněný v srdcích a životech lidí na Moravě. Zneužití folkloru pro volební kampaň je mi proti srsti a divím se všem zainteresovaným, že se k tomu propůjčili.

 

18. 4.

VELKÁ NADĚJE PRO KUŘÁRNY

S velmi dobrým pocitem dnes odcházím z budovy Ústavního soudu v Brně. Ten se zabýval stížností, kterou jsem spolu s kolegy senátory podal v záležitosti tzv. protikuřáckého zákona. Soud nám vyhověl ve dvou ze sedmi bodů. Zrušil například ustanovení, týkající se možných postihů, pokud člověk po požití alkoholu ohrozí sebe sama.

 

Zjednodušeně řečeno, pokud si někdo dá pivo a vyleze na strom česat jablka, přičemž spadne a zlomí si nohu, mohl by dostat pokutu. Dalším nesmyslem pak bylo ustanovení, týkající se zákazu prodeje alkoholu na akcích, určených převážně dětem. Pod slovem “převážně” si totiž můžeme představit cokoliv. I v tomto bodu nám soud ustoupil.

 

Především ale přesto, že jsme neuspěli v bodu, vztahujícím se k zákazu kouření ve stravovacích zařízeních, dal velkou šanci tomu, aby v budoucnu mohly vznikat v restauracích oddělené prostory pro kuřáky – tzv. kuřárny. Celkem 6 z 15 soudců se totiž shodlo na tom, že zákonodárcem zvolené řešení nepovažují za jediné možné, nebo dokonce nejlepší. Soudce navíc uvedl, že nemůže tvrdit, že by neexistovalo jiné řešení, které by šetrněji zasahovalo do práv těch, kteří chtějí kouřit.

 

To mi dává velkou naději pro jednání ve sněmovně o novele protikuřáckého zákona. Pokud sám Ústavní soud konstatoval, že existují i jiná řešení, která neshledává protiústavními, nevidím jediný důvod, proč by u nás stejně, jako v zahraničí, nemohly kuřárny existovat.

 

Ústavní soud nám tak vložil naději do rukou – pojďme tedy do boje!

17. 4.

Fúze nemocnic? Proč ne, ale nesmí na to doplatit okresní nemocnice!

Tak jsme se konečně dočkali. Vedení Zlínského kraje v pondělí na speciálním semináři představilo alespoň základní obrysy koncepce rozvoje krajských nemocnic. Sice jsem moc nepochopil, proč musel tento seminář trvat více než osm hodin, ale zřejmě se jednalo o snahu pana hejtmana Jiřího Čunka vytvořit dojem, že má připravenu rozsáhlou a velmi podrobnou koncepci. Nicméně zasedání trvající deset hodin je v zásadě neřízeným a možná až zoufalým marněním času k tak závažnému tématu jako je zdravotnictví.

Bohužel to však v tuto chvíli zcela posoudit nemohu, protože jsme stále od vedení kraje nedostali do rukou žádný ucelený písemný materiál. Z prezentací, které v pondělí zazněly v sídle zlínského hejtmanství, je však možné dovodit několik jasných závěrů. Třeba ten, že vedení kraje bude usilovat přes přísliby hejtmana o nerušení oddělení o centralizaci některých odborných lékařských výkonů pouze do některých nemocnic. To proto, že není v kraji dostatek lékařů a dalšího personálu, který by mohl zabezpečit poskytování dostatečně kvalitní lékařské péče. A bohužel právě akcentování zájmů pacientů, ale také řešení velkého nedostatku lékařského i nelékařského personálu bylo tím, co podle mě na semináři zcela zapadlo a nedostalo patřičnou důležitost, kterou by si tento zásadní problém zasloužil.

To, co bylo naopak zřejmé, je zájem vedení kraje dosáhnout fúze dosavadních čtyř „okresních“ nemocnic do jednoho velkého nemocničního gigantu, který by byl největší nefakultní nemocnicí v celé České republice. Autoři návrhu fúze odhadují, že nový nemocniční holding by mohl získat přepočtem úhradové vyhlášky řádově několik desítek milionů korun navíc. To je však pouze optimistický odhad autorů, který se dá potvrdit až na základě konkrétních smluvních podmínek vyjednaných se zdravotními pojišťovnami, které však pro tuto chvíli vůbec neznáme.

Přestože má fúze nemocnic svá rizika, domnívám se, že vytvoření jedné společně řízené organizace je cesta správným směrem. Bude totiž možné daleko efektivněji řídit i složité procesy v poskytování zdravotní péče a využívat tlaku velkého subjektu jak na zdravotní pojišťovny, tak na dodavatele léků, přístrojů a dalšího vybavení.

Za velmi důležité však pokládám také to, aby díky fúzi nedošlo k tomu, že „zisky“ jedné nemocnice budou použity na řešení problémů jiné nemocnice. Bylo by velmi demotivující, aby zaměstnanci jedné nemocnice dělali vše proto, aby správně hospodařili a našetřili si na nové přístroje, budovy nebo lepší mzdy, ale takto získané finanční zdroje se nakonec díky společnému měšci převedly na dofinancování nemocnice v jiném městě. Proto jsem na semináři velmi důrazně apeloval na vedení kraje, aby v případě fúze nemocnic nebyla jedna nemocnice sponzorem jiných nemocnic a aby byl mezi sloučenými nemocnicemi zachován princip toho, že „zisky“ budou využity k rozvoji té nemocnice, která je vytvoří. A to třeba i v případě, že dojde k prodeji zbytného majetku, pozemků, apod. Přeci už Tomáš Baťa učil své spolupracovníky nejen vydělávat, ale zároveň také šetřit, protože sami byli motivováni k výsledkům, z nichž měli prospěch. A tento princip by měl být zachován i v případě fúze krajských nemocnic.

Na druhou stranu prezentovaná koncepce přinesla několik zajímavých myšlenek. Zaujalo mne např. téma robotizace a modernizace přístrojového vybavení nemocnic. Nicméně znovu musím podotknout, že primárním cílem by měl být člověk – ať už pacient nebo ten, který se o pacienta stará. Bez obětavých a dobře motivovaných lékařů, zdravotních sester a dalšího personálu se kvalitní zdravotnictví prostě neobejde.

Ruku v ruce s tím je nutné také zvyšování dostupnosti zdravotní péče, v rámci které podle mého soudu Zlínskému kraji stále chybí vlastní letecká záchranná služba. Pacienti z našeho kraje tak jsou závislí na vrtulnících z Brna a Olomouce, což pokládám za nedostačující. Proto jsem znovu toto téma na semináři otevřel a vyzval vedení kraje k tomu, aby znovu jednalo s ministerstvem zdravotnictví o zřízení letecké záchranné služby také v našem kraji.


 

13. 4.

Chtěli jsme starostům vrátit bič na bezdomovce. Zastavili nás hloupostmi o protiústavnosti a nenabídli žádné řešení…

Bezdomovci trápí nejedno větší i menší město. Už dávno neplatí, že problematika bezdomovectví sužuje pouze metropole a velkoměsta. Dnes se s nimi potýkají i krajská a okresní města, jako např. Zlín nebo Uherské Hradiště. Většina radnic je bezzubá v tom, jak bojovat s bezdomovci, kteří opakovaně tropí přestupky a nejsou schopni akceptovat ani elementární pravidla mezilidského soužití. Pokuty na ně neplatí, protože je nemají z čeho platit, a tak městští strážníci jen krčí rameny a vysvětlují nespokojeným občanům měst, že nemají dostatečnou legislativní oporu v tom, jak se vypořádat s recidivujícími bezdomovci.

 

Proto jsem před časem přišel v Senátu s novelou přestupkového zákona, která měla radnicím vrátit možnost pravidla dvakrát a dost. Tzn. vykázat z daného města takového bezdomovce, který alespoň dvakrát poruší zákon, tedy spáchá přestupek. Tato pravomoc radnice byla již dříve zakotvena do české legislativy, fungovala několik let bez problémů a byla skutečně účinným bičem na nejen na problémové bezdomovce, ale i na jakékoliv jiné osoby, páchající přestupky.

 

Bohužel na dubnové schůzi Senátu chyběly pouhé dva hlasy k tomu, aby horní komora parlamentu schválila tento můj senátní návrh zákona, který jsem nepodal sám. Podepsala se mi pod něj řada senátorů, zejména právě z řad starostů. Pouhé dva hlasy rozhodly o tom, že zákon ani nebudou moci projednat poslanci a obce se dál budou bezradně potácet s tím, jak vyhnat s historických center či frekventovaných míst právě např. bezdomovce, kteří tropí nejen ostudu, ale také stále dokola páchají přestupky. Se skupinou senátorů jsme se snažili alespoň o nějakou formu obrany pro samosprávy a spořádané občany měst. Nabídli jsme řešení a jsem smutný z toho, že jsme v této snaze skončili osamoceni. Kolegové pouze silně kritizovali náš relativně přísný přístup k řešení situace, ale sami nenabídli žádné řešení. Přitom jejich kritika vesměs plavala zcela na vodě.

 

Tak například. Často nám kritici vytýkali protiústavnost. Vzhledem k tomu, že sankce byla již součástí přestupkového práva dříve a dodnes se nenašel nikdo, kdo by protiústavnost u Ústavního soudu napadl, je zřejmé, že kritika této údajné protiústavnosti je ryze politická a účelová. Zákaz pobytu nijak nezpochybňuje svobodu pohybu a pobytu a omezuje ji pouze tak, jak požaduje ústava, tedy v mezích zákona a na základě zákona.

 

Účelovost debaty o tom, zda přijmout či nepřijmout zákaz pobytu, se pak projevovala na plénu Senátu zejména v tom, že kritici návrhu hovořili o tom, že namísto trestů bychom měli s přestupci pracovat a snažit se jim pomoci dostat se z nepříznivé sociální situace, která je prý tím důvodem, proč páchají přestupky. Na debatě bylo vidět, jak se zapomíná na to, že v mnoha případech se přeci vůbec nejedná o takové lidi, kteří „kradou, aby se najedli“, ale o ty, kteří porušují zákon zcela dobrovolně a pomoc vůbec nechtějí. Samozřejmě nejde jen o bezdomovce, ale také o různé „výrostky“, kteří porušují zákon, a není možné je potrestat, protože uložení pokuty takovýmto lidem je neúčinné.

 

Vždyť se tady nebavíme o lidech, kteří jednou v noci uspořádali párty na lavičce v parku, ale o lidech, kteří dlouhodobě žijí ze sociálních dávek a zneužívají své beztrestnosti ve vztahu k městské policii! Často se hovořilo o snaze vykázat z měst bezdomovce, o pomoci psychicky nemocným lidem, ale zcela se zapomnělo na narkomany, kapesní zloděje, prostitutky či různé výrostky, kteří narušují noční klid a provokují násilné potyčky v restauracích.

 

Samozřejmě, že s některými lidi musíme sociálně pracovat. To se ale děje. Přece ale není možné, abychom jim odpouštěli tresty, abychom jim tolerovali porušení zákona. To není kriminalizace chudoby, to je projev novodobé „třídní nenávisti“ ke střední a vyšší třídě. Chudým zločiny odpouštějme a bohaté trestejme? Co přijde po argumentaci sociální pomocí? Sociální pomoc namísto trestů vězení v případě trestných činů?

 

Zákaz pobytu jako správní trest byl velmi dobře odlišen od trestněprávní sankce, a to splněním více omezení. Když se podíváme do zahraničních právních úprav, vidíme, že v nich je často přistupováno k mnohem razantnějším krokům proti přestupcům a je běžné, že dochází dokonce k ukládání krátkých „několikadenních“ trestů vězení, a to právě za správní delikty. Takové příklady najdeme např. v Polsku, Velké Británii, Irsku, Rakousku, apod.

 

Pokud je v zahraničí běžné za přestupek omezovat svobodu uložením vězení, pak stěží můžeme říkat, že zákaz pobytu je protiústavní! Zákaz totiž pouze určitým, přesně vymezeným způsobem, omezuje pohyb konkrétním osobám, které se opakovaně nechovají v souladu se zákonem. Co je na tom protiústavního? Pokud bychom omezení pohybu osob na určitém místě považovali skutečně za protiústavní, jak bychom se dívali na ukládání zákazů činnosti nebo na statisícové či dokonce milionové pokuty? Ty přeci mohou být ve svém důsledku mnohem bolestivější a mohou mít ještě větší dopad na život dotčených osob než nějaký prostý zákaz chodit do parku uprostřed města.

 

Trvám na tom, že zákaz pobytu nebyla nijak extrémně přísná sankce, kterou by bylo možné považovat za nepřiměřenou ve smyslu práva, natož pak dokonce ústavního práva. Z návrhu navíc jasně vyplývaly i další věci – např. že trest by mohl být uložen pouze za závažné přestupky, navíc se nevztahoval ani k pobytu osob a místům, kde se trvale zdržují. Týkal se pouze těch míst, kde recidivisté takzvaně „tropí hlouposti“ – tedy parků, prostranství před školami a veřejnými budovami, nákupních center, ale třeba i náměstí či sídlišť.  Mohlo by se však jednat také o sportovní stadiony, kam mohlo být možné zakázat vstup fotbalovým fanouškům, kteří se tam trvale dopouštějí výtržností.

 

Proti možné protiústavnosti pak hovořila další řada i skutečností. Třebaže každý se vždy může proti rozhodnutí správního orgánu odvolat a nejedná se tak o žádnou zvůli či svévoli přestupkových komisí. V přestupkové komisi zasedají právníci, navíc včas podané odvolání proti rozhodnutí o přestupku má odkladný účinek. V neposlední řadě má přestupce možnost obrátit se na soud. Neopomíjejme navíc princip soudní kontroly správy a rovněž princip objektivní odpovědnosti státu za nezákonná rozhodnutí a nesprávný úřední postup.

Nejsem v politice dlouho, ale nikdy si nezvyknu na alibismus některých mých kolegů. Na to, že ztrácejí kontakt s realitou, kontakt s lidmi ze svých obcí a měst. Kontakt se svými voliči…

 

 Každý, kdo někde žije a vnímá život kolem sebe, přeci ví, že pokuty jsou právě v těchto případech často nevymahatelné a zákaz pobytu mohl být jediným skutečně účinným nástrojem. Nově navrhovaný trest vycházel z potřeby zajištění veřejného pořádku i ochrany lidských práv a svobod před možnými negativními zásahy. Zákaz pobytu by tedy byl v zájmu ochrany slušných lidí zcela přiměřený. 

 

V této souvislosti je také třeba odkázat na ústavní zákony, které zaručují každému občanovi právo na ochranu vlastnictví, života, zdraví a majetku. Pokud není stát schopen chránit tyto práva a hodnoty, pak je zřejmé, že by měl přijmout taková opatření, aby této ochrany schopen byl a neměl by nechat recidivisty, kteří zasahují do práv jiných, bez účelného trestu. To pak může stát rovnou nechat občany, aby se sdružovali v domobranách, jako tomu bylo dříve. A dost možná k tomu současná politika spěje…

13. 4.

Nadace SYNOT: 2 miliony pro sportovce regionu!

Páteční večer patřil v uherskohradišťském Domu kultury dalšímu předávání grantů Nadace SYNOT. Tentokrát si pro své příspěvky přišli zástupci tělovýchovných jednot, spolků, organizací či klubů. Nadace totiž rozdělila dva miliony korun v rámci tzv. sportovního grantu.

„I v letošním roce byl o finanční pomoc obrovský zájem. Obrátilo se na nás 283 žadatelů a celkový objem požadovaných finančních prostředků byl 11 milionů korun. Podpořili jsme celkem 222 žadatelů z celého Zlínského kraje,“ uvedl zakladatel Nadace SYNOT, podnikatel a senátor Ivo Valenta a doplnil: „Tak velké množství žadatelů jen dokazuje, že situace ve financování českého sportu je stále žalostná. Sport je zejména pro děti a mládež klíčový, je proto potřeba, aby se k němu podle toho přistupovalo a jednotlivé kluby měly stabilní a především předvídatelný zdroj financování.“

Slavnostní večer měl také řadu hostů. Na pódiu se objevil například Libor Lukáš. Právě on byl jako hejtman Zlínského kraje jedním z těch, kdo před lety doporučil vznik nadačního grantového systému, který pomáhá regionu dodnes. Na pódiu promluvil i Michal Dvouletý, krajský zastupitel a předseda výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor.

„Pomoc sportu je jednou z priorit. Jsem proto rád, že právě v této oblasti se nám společně v rámci kraje podařilo docílit pozitivních změn – konkrétně jde o navýšení finančních prostředků, určených na podporu sportu ve výši minimálně 10 milionů Kč,“ doplnil Dvouletý.

Ani tentokrát nechybělo udělení speciální ceny Nadace SYNOT. Jejím laureátem se stal pan Václav Holásek, starosta okresního sdružení hasičů.

Během slavnostního večera vystoupila například mladá zpěvačka Aneta Poláchová, děvčata z uherskohradišťského centra Akropolis a sportovci z klubu KARATE-DO.

4. 4.

Křeček nesmí blokovat výstavbu dálnic ve Zlínském kraji

Již 15 let blokují ekologičtí aktivisté výstavbu dvou důležitých dálnic ve Zlínském kraji. Důvodem je údajný výskyt zvláště chráněných druhů zvířat, mimo jiné např. křečka polního. Navazující soudní obstrukce, které aktivisté pořád dokola iniciují, pak prozatím zastavily veškeré stavební práce. Změnit to má i nová petice, pod kterou se podepsalo přibližně 15 tisíc lidí, a kterou ve středu
4. dubna 2018 předal v Senátu její iniciátor Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

„Již můj děda mne učil, že na křečka patří motyka. Ani ve snu by mne nenapadlo, že se právě křeček jednou stane tím, na koho budou ekologičtí aktivisté svalovat svou snahu zcela zablokovat výstavbu klíčových dálničních tepen, které by spojily Slovácko i celý Zlínský kraj se světem. Přitom si aktivisté vzali jako rukojmí tisíce rodin, které denně trpí u přetížených, nevyhovujících a tedy nebezpečných okresních silnic. S tímto stavem se nejen jako senátor, ale také jako krajský zastupitel nehodlám smířit a budu bojovat všemi prostředky za to, abychom společnými silami porazili tyto nepřejícné ekologické aktivity a konečně dopřáli občanům našeho regionu kvalitní dopravní spojení,“ uvedl Ivo Valenta, slovácký senátor a zastupitel Zlínského kraje.

„Potěšilo mne, že petici na podporu dálnice D49 a D55 podpořilo bezmála 15 tisíc lidí. Je to jasný vzkaz, že ekologické spolky, které blokují dálnice, hájí tak akorát své vlastní zájmy a prospěch, nikoliv zájmy občanů Zlínského kraje. Občané našeho kraje tím jasně říkají, že dávají přednost dálnicím, ne křečkovi, který si rád najde své útočiště kousek vedle,“ dodal Ivo Valenta, který dlouhodobě podporuje snahy o rozjezd výstavby klíčových dálnic.

 

4. 4.

Opět bojuji za vinařské cyklostezky. Znovu předkládám zákon o toleranci alkoholu u cyklistů.

Slovácký senátor Ivo Valenta opět zahajuje boj za vinařské cyklostezky. V Senátu totiž znovu předkládá zákon o toleranci alkoholu u cyklistů. Navrhuje, aby si stejně jako např. v Rakousku nebo na Slovensku mohli cyklisté na cyklostezkách a silnicích III. tříd dopřát sklenku vína nebo sklenici piva. Obdobný návrh zákona již v roce 2016 schválil Senát a poslal do Poslanecké sněmovny. Poslanci však do voleb v roce 2017 zákon neprojednali, a tak byl jeho legislativní proces ukončen.

„Už jednou jsme vybojovali bitvu za zdravý rozum, svobodu cyklistů a podporu nejen moravských vinařských cyklostezek. Poslanci však nechali zákon, který horní komora Parlamentu schválila v květnu 2016, více jak rok u ledu a zcela neostyšně ignorovali vůli Senátu i tisíců lidí, kteří se podepisovali pod celorepublikovou petiční akci. Nemohl jsem nechat cyklisty i všechny, kteří pracují a podnikají podél stovek kilometrů cyklostezek, ve štychu. Znovu proto předkládám novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která by měla být stopkou pokutám cyklistům za jedno pivo nebo sklenku vína, které se mohou vyšplhat až do výše 20 tisíc Kč,“ uvedl slovácký senátor Ivo Valenta, který již před dvěma lety společně s tehdejším senátorem Zdeňkem Škromachem bojoval za prosazení této novely zákona.

„Během projednávání návrhu zákona v roce 2016 zaznívala spousta argumentů, z nichž jsem mnohé zohlednil v dnes předkládaném, novém návrhu zákona. Především navrhuji, aby u cyklistů byla tolerována hladina alkoholu ve výši 0,5 promile, nikoliv 0,8 promile, jak tomu bylo v původním návrhu. Věřím, že tato kompromisní varianta bude mít velkou šanci nejen v Senátu, ale také v Poslanecké sněmovně,“ dodal senátor Ivo Valenta.

Slovácký senátor Ivo Valenta patří mezi významné podporovatele rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji. „Na Slovácku se i díky vysokým dotacím postavila hustá síť vinařských cyklostezek a dalších cyklistických tras, které propojují významné turistické cíle a přinášejí velký potenciál nejen v rámci vlastního rozvoje cestovního ruchu, ale také v oblasti vzniku podnikatelských příležitostí, které vycházejí z genius loci Slovácka. A to je od nepaměti spojeno právě s vínem a místní gastronomií. Je přeci hloupé pokutovat cyklisty za to, že ochutnají víno v místních vinných sklepích. Nebo že zhasí žízeň pivem po místní gurmánské specialitě v příjemné hospůdce u cyklostezky,“ argumentuje senátor Ivo Valenta.

Senátor Valenta zároveň připomněl situaci z roku 2017, kdy avizovaná policejní kontrola cyklistů výrazným způsobem ochromila doposud populární akci „Na kole vinohrady“, která jen díky tomu přišla o polovinu z téměř tří tisíc dříve registrovaných účastníků.

„Při přijímání zákonů se často argumentuje zahraničními zkušenostmi. A proč by to v případě cyklistů mělo být jinak? Vždyť je zcela nesmyslné, aby cyklista na Slovensku nebo v Rakousku mohl legálně ochutnat místní víno, kde je povoleno 0,5 resp. 0,8 promile alkoholu, a sotva přejede přes české hranice na Moravu, musí dát moravskému vinaři košem, nebo riskovat pokutu až 20 tisíc Kč,“ dodal Valenta.

Senátní návrh novely zákona o pozemních komunikacích se začne projednávat v Senátu v květnu. Nejdříve ho čeká první čtení, pak projednání ve výborech a následně druhé čtení. Pokud senátoři dají novele zákona zelenou, mohla by v druhém pololetí doputovat mezi poslance. Ti budou muset senátní návrh zákona standardně projednat a po schválení poslat znovu do Senátu.

„Projednávání senátního návrhu zákona je zdlouhavý proces, ale pokud se poslanci nemají k boji za cyklisty, moravské vinaře a všechny, kteří se chtějí podílet na rozvoji cyklostezek, tak budu věřit alespoň v to, že naše senátorská snaha napodruhé nevyzní do prázdna,“ uzavřel Valenta.

 

 

3. 4.

VE ZLÍNSKÉM KRAJI SE ROZJELA PETICE BOJUJÍCÍ ZA NEMOCNICE. INICIÁTOŘI CHTĚJÍ ZABRÁNIT SNÍŽENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE V KRAJI

Ve Zlínském kraji reálně hrozí omezení dostupnosti a zhoršení kvality zdravotní péče. Proto v těchto dnech vznikla petice, která apeluje na kompetentní osoby, aby zabránily nejen přestěhování Krajské nemocnice Tomáše Bati ze Zlína, ale třeba také uzavírání a slučování důležitých oddělení v okresních nemocnicích v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně.

„Nemůžeme mlčky přihlížet tomu, co se aktuálně odehrává v rámci krajského zdravotnictví. Překotné změny a nepromyšlené experimenty, které jsou realizovány či připravovány vedením Zlínského kraje v jím ovládaných nemocnicích, mohou reálně ohrozit kvalitu a dostupnost zdravotní péče v našem kraji. Množství těchto zásadních změn se odehrává autoritativně, nepromyšleně, bez zjevné podpory krajského zastupitelstva, bez podpory odborných lékařských autorit, lékařských společností a také bez transparentní analýzy. To považujeme za špatné a vysoce nebezpečné. Proto chceme dát občanům prostor, aby tento stav pomocí petice odmítli a vyzvali kompetentní osoby k jednoznačné nápravě,“ uvedl Zdeněk Mikel, předseda petičního výboru.

„Současný nekoncepční přístup hejtmanství v oblasti zdravotnictví vede k nejistotě špičkových odborníků, zkušených lékařů i obětavých zdravotních sester. Tím roste riziko jejich odchodu mimo Zlínský kraj, což by se velmi negativním způsobem podepsalo na kvalitě poskytované zdravotní péče,“ upozornil na jeden z nejvážnějších důsledků Zdeněk Mikel.

Právě díky petiční akci chtějí její iniciátoři vyslat jasný signál především zákonodárcům a představitelům samospráv, aby nedopustili zhoršení dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji. „Chceme zamezit tomu, aby za kvalitní léčbou museli pacienti cestovat mimo Zlínský kraj. Chceme, aby se Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně stala v budoucnosti respektovanou nemocnicí fakultního typu a aby zůstala ve Zlíně. Chceme zachovat jako základní stavební kámen uspořádání krajského zdravotnictví prostřednictvím současné podoby okresních nemocnic v Uherském Hradišti, Kroměříži i Vsetíně, včetně vysoké kvality poskytované péče a současného rozsahu nabízené zdravotní péče,“ vyzdvihl hlavní apel petice člen petičního výboru Jan Vodák.

„Současné vedení kraje zbytečně bagatelizuje způsob řešení problémů krajského zdravotnictví. Více než rok v krajském zastupitelstvu usilujeme o to, aby změny v krajem zřizovaných nemocnicích probíhaly na základě kvalitní koncepce, která se opře o důsledné analýzy a bude projednána s odbornou i laickou veřejností. Nejen jako krajský zastupitel, ale především jako občan vnímám, jak riskantní je současné žonglování vedení kraje s kvalitou a dostupností zdravotní péče v našem kraji. Proto jsem se připojil k boji za nemocnice a podpořil tuto petici. Věřím, že přispěje k tomu, abychom začali k osudu všech čtyř nemocnic ve Zlínském kraji přistupovat s rozvahou a především se opírali o odbornou a kvalitní koncepci,“ doplnil další člen petičního výbor a krajský zastupitel Michal Dvouletý.

„Naší společnou prioritou by mělo být, abychom vytvořili takové podmínky, které umožní nemocnicím ve Zlínském kraji angažovat zkušené lékaře a zdravotní sestry, jež budou moci pracovat v moderních nemocnicích s kvalitním přístrojovým vybavením a poskytovat pacientům komfortní zdravotní péči,“ dodal Michal Dvouletý.

Petici je možné podepisovat jak prostřednictvím vytištěných formulářů, tak formou online petice.

 

 

 

26. 3.

Žáci Academic School odstartovali jaro projektovým dnem o Velikonocích

Projektový den nazvaný Velikonoce se konal v závěru uplynulého týdne v základní škole Academic School v Uherském Hradišti. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, věnovaných jednomu z největších křesťanských svátků v roce. Během dopoledne za nimi navíc zavítal také senátor Ivo Valenta.

V jednotlivých třídách učitelé s dětmi pracovali na daném tématu, nebo se ve třídách konaly nejrůznější kreativní dílničky. Žáci si v dílnách vyrobili například látkové ptáčky, zajíčky z ručníku nebo se naučili malovat kraslice. Po školních chodbách zněly řehtačky a velikonoční říkanky.

“Žáci druhého stupně si připravili i různé pokusy, třeba s medem a vaječným bílkem, kdy do bílku vmíchávali také modrou skalici, nebo roztančili při jednom z pokusů rozinky. A v matematice se pak věnovali velikonočním rekordům. Starší žáci dětem z prvního stupně navíc představili, jak se Velikonoce slaví v cizích zemích, například v Mexiku nebo Španělsku,” nastínila část bohatého programu ředitelka Academic School Věra Olšáková.

V Academic School nechyběl ani tradiční folklór. Děti se naučily a předvedly říkadla k pomlázce. Spolu s některými učitelkami se dokonce děti převlékly do slováckých krojů a představily tradice od vynášení Morany až po klasickou pomlázku.

Do projektového dne se zapojili žáci od první až po devátou třídu. Téma velikonočních svátků se prolnulo ve všech předmětech. Den věnovaný velikonočním svátkům proběhl také v základní škole Academic School ve Zlíně. Postupně, formou hry se s tradicemi seznamují i děti v mateřských školách Academic School v Mařaticích, Kunovicích a Uherském Hradišti.

7. 3.

LIDEM Z VOLEBNÍHO OBVODU BÝVALÉHO SENÁTORA ČUBY POSKYTNE POMOC SENÁTOR IVO VALENTA

Lidé ze senátního obvodu č. 78 – Zlín nezůstanou bez senátní podpory. Zájemci se mohou v případě potřeby i nadále obracet na „svou“ senátní kancelář. A to i přesto, že docent František Čuba ke konci února 2018 rezignoval na svou pozici senátora ČR právě pro výše zmíněný obvod.

Hájit zájmy místních obyvatel na půdě Senátu ČR bude až do doby zvolení nového senátora Ivo Valenta. Ten je senátorem za sousední volební obvod č. 81, Uherské Hradiště. 

„Považuji za nesmírně důležité, aby lidé nezůstali bez možnosti hájení svých zájmů na půdě Senátu. Proto jsem panu docentu Čubovi stejně, jako lidem z jeho volebního obvodu, kteří se na svého senátora chtějí obrátit, slíbil, že až do doby zvolení nového senátora pro jejich obvod budu připraven pomáhat řešit jejich problémy. Proto také bude zachována činnost senátorské kanceláře doc. Čuby ve Zlíně. Pomoc lidem Zlínského kraje je pro mne navíc naprosto logická tím spíše, že jsem současně také zastupitelem Zlínského kraje,“ uvedl senátor Ivo Valenta.

Senátní kancelář, která se nachází na adrese: J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín, tedy dočasně převezme právě senátor Ivo Valenta. Sem se také lidé budou moci obracet se svými podněty, případně si dohodnout schůzku se senátorem či lidmi z jeho odborného týmu. Samotné schůzky pak budou probíhat po telefonické, emailové, nebo osobní dohodě s asistentem, který bude v senátní kanceláři fyzicky přítomen.

Senátní kancelář bude již od pondělí, 12.3.2018 v provozu vždy v pondělí, středu a pátek, a to mezi 9. a 12. hodinou. Asistentem, který zájemcům zprostředkuje schůzky s odborným týmem, popř. senátorem, bude Ing. Milan Frnka, bývalý asistent senátora, docenta Fr. Čuby.

Zájemci se mohou na senátní kancelář obracet také prostřednictvím emailu:  valentai@senat.cz, nebo telefonicky: +420737277102.

16. 2.

GRANTY NADACE SYNOT I LETOS POMOHOU CELÉMU ZLÍNSKÉMU KRAJI!

Nadace SYNOT nabídne i v letošním roce své tradiční grantové programy. Celkový objem peněz, které jen prostřednictvím grantů rozdá stovkám neziskových organizací z celého regionu, činí 7 milionů korun. Další miliony pak nadace rozdělí formou přímé pomoci dlouhodobě podporovaných projektů či akcí. Celkem tak v letošním roce plánuje rozdělit mezi neziskový sektor Zlínského kraje 20 milionů.

„Nadaci jsme založili před více než 17 lety. Během této doby se nám podařilo uzavřít přibližně deset tisíc darovacích smluv. Neziskový sektor získal stovky milionů korun. Pomoc je vždy realizována v oblastech, které ji potřebují nejcitelněji. Jedná se o školství a zájmovou činnost, kulturu, oblast zdravotní a sociální a samozřejmě sport. Nikdy nebylo naší ambicí suplovat stát, na jehož bedrech by financování těchto oblastí mělo být primárně, nicméně již mnoho let se na mne obracejí stovky zástupců neziskových organizací, kteří prostředky pro své smysluplné projekty shánějí jen velmi těžce. Situace v tomto směru se bohužel nelepší,“ uvedl zakladatel Nadace SYNOT, senátor Ivo Valenta.

Nadace SYNOT letos vyhlásila všechny granty současně. Již nyní jsou tak k dispozici formuláře žádostí pro granty kulturní a sportovní, kdy bude každý z nich dotován částkou ve výši dva miliony korun, a dále pro grant zdravotní a sociální a také grant školství a zájmové činnosti. Pro každý z těchto dvou grantů je vyčleněna finanční dotace ve výši 1,5 milionu Kč.

Celkem tedy nadace jen formou grantového programu rozdělí neziskovému sektoru Zlínského kraje sedm milionů korun.  

„Upřímně mne těší, když vidím, že tyto peníze pomáhají na správných místech. Ať už se jedná o pomoc nemocným a zdravotně postiženým lidem, nákup nových učebních pomůcek pro školská zařízení, vybavení sportovišť nebo v neposlední řadě nákup krojových součástí pro folklorní soubory, které v našem regionu udržují lidové tradice,“ dodává senátor Valenta s tím, že i letos nadace naváže na ozdravné a relaxační pobyty pro děti, seniory, hasiče a zdravotní sestry.

Všechny pokyny pro žadatele, včetně podrobných informací a formulářů žádostí, jsou k dispozici na webových stránkách www.nadacesynot.cz , případně si o ně zájemci mohou požádat v sídle nadace nebo v regionální kanceláři senátora Ivo Valenty na pasáži Slunce na Masarykově náměstí.

Nadace SYNOT v letošním roce rozdělí neziskovému sektoru Zlínského kraje přibližně 20 milionů korun. Její prostředky již tradičně podporují také 1. FC Slovácko – především místní fotbalovou akademii, Park Rochus, kde také zásluhou nadace vzniká slovácké muzeum v přírodě, nebo například největší folklorní svátek regionu - Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, kde je nadace mecenášem již od samotného vzniku akce. Mezi dalšími projekty jsou již zmíněné relaxační pobyty pro seniory, zdravotní sestřičky, hasiče i školáky Zlínského kraje.

13. 2.

Studijní fond senátora Ivo Valenty pomohl již pěti desítkám studentů!

Zahraniční stáže a studijní pobyty. To je jedinečná možnost získání velmi cenných zkušeností pro studenty středních a vysokých škol. Současně však velmi nákladná a tudíž často nedostupná záležitost. Proto se Ivo Valenta krátce po svém zvolení na pozici senátora České republiky rozhodl zřídit speciální fond, který nadaným středoškolákům a vysokoškolákům pomáhá již třetím rokem tyto náklady financovat.

„Na účtu Studijního fondu se shromažďují veškeré příjmy, plynoucí z výkonu mých politických funkcí. K senátorskému platu tak přibyly také prostředky, získané v rámci mé pozice krajského zastupitele. Jsem navíc velmi rád, že se stejnou cestou, jako já, rozhodl od července letošního roku jít také docent František Čuba. I jeho senátorský plat včetně náhrad každý měsíc navyšuje objem prostředků, určených studentům,“ uvedl zřizovatel fondu, senátor Ivo Valenta.

Studijní fond podpořil již přibližně 50 studentů, mezi které již rozdělil částku ve výši 3,5 milionu korun. Z toho téměř 750 tisíc korun tvoří prostředky, zaslané na účet fondu docentem Čubou.

Mezi univerzitami, na nichž studenti získávají znalosti, jsou například známý americký Harvard, University of Warwick v Anglii, špičková francouzská univerzita na politické vědy Institut d'etudes politiques de Paris, University of Calgary v Kanadě, School of Visual Arts v New Yorku, Stockholm University ve Švédsku, Chinese University of Hong Kong, University of Texas a mnoho dalších.

„Velmi si vážím toho, že jsem mohl získat podporu studijního fondu, protože studium v zahraničí je velice nákladné. I díky této pomoci jsem nasbíral opravdu cenné zkušenosti a znalosti, které bych později velmi rád zúročil v našem regionu, uvedl Antonín Štěrba, student oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, který si pro svůj zahraniční studijní pobyt zvolil světoznámou univerzitu Harvard.

Mezi podpořenými studenty je také Jan Dohnal z Hluku, který se rozhodl pro studium na prestižní americké University of Michigan Law School: V zahraniční jsem strávil jeden akademický rok, jednalo se o roční postgraduální studium – program Master of Laws se zaměřením na právo obchodních korporací. Studium mi pomohlo v mnoha ohledech. Kromě nabytých znalostí a jazykové vybavenosti jsou tu i další aspekty – například kulturní povědomí, samostatnost, schopnost řešit složité situace a podobně,“ uvedl student.

Svou zkušenost přidala i studentka Romana Uhříčková: „Studijní fond mi de facto pokryl veškeré náklady na zahraniční studium - včetně letenek a nájmu, který byl v New Yorku dost vysoký. Rozhodla jsem se pro studium umělecké školy, oboru grafický design, který studuji také na vysoké škole v Praze. Studia tedy na sebe navazovala. Studijní fond je opravdu velmi příjemná šance, jak získat zkušenosti.

Cílem Studijního fondu je umožnit studentům získat zahraniční zkušenosti, ale také jazykové znalosti a především odbornost, kterou by následně mohli zúročit ve Zlínském kraji.

„Zahraniční stáže a studia umožní lidem z našeho regionu poznat svět, nasbírat zkušenosti a s nimi se vrátit zpět do Zlínského kraje, kde budou vítanými posilami místních firem, případně sami tito studenti založí úspěšné firmy a dají dobře placenou práci místním lidem,“ uvedl již dříve senátor a zřizovatel fondu, Ivo Valenta.

O úspěšných žadatelích rozhoduje speciální komise. V ní zasedají sami studenti a učitelé z regionálních škol, kteří vyhodnocují jednotlivé žádosti. Předsedou komise je pak emeritní děkan, prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

 Studijní fond bude pokračovat i v roce 2018, a to hned dvěma koly. Uzávěrka prvního z nich proběhne v termínu 31.5.2018, druhého pak 30.10.2018.

1. 2.

DESÍTKY STAROSTŮ ÚČASTNÍKY SLOVÁCKÉHO FÓRA SENÁTORA IVO VALENTY

Již potřetí se na Slovácku, konkrétně v Kunovicích, uskutečnilo tzv. Slovácké fórum – setkání senátora Ivo Valenty se starosty místních měst a obcí. Akce se zúčastnily přibližně tři desítky starostů celého regionu.

„Jsem rád, že jsem měl možnost si vyměnit poznatky s mnoha starosty Slovácka v rámci našeho, již tradičního, pracovního setkání. Podobné akce jsou pro mne velmi důležité. Díky nim mám daleko lepší přehled o tom, co místní samosprávy tíží a jak je možné jejich situaci zlepšit,uvedl iniciátor akce, senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta.

Pozvání přijali také advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, JUDr. Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv a RNDr. Igor Němec, bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

„Měla jsem tu možnost se zúčastnit již minulého setkání, které se konalo přibližně před rokem a půl a přineslo velmi zásadní podněty ze strany starostů. Vzešla z něj myšlenka vzniku Akademie samospráv – vzdělávacího projektu, jehož patronem je pan senátor Valenta, a který stojí právě na straně samospráv a vzbudil velkou pozornost po celé republice. Akademie samospráv se stala velmi respektovaným projektem, kterým prošlo k dnešnímu dni již na 2000 osob. Vydala několik odborných příruček a snaží se posílit sebedůvěru zástupců samospráv při jednáních se státním aparátem, který samosprávy zavaluje čím dál větší byrokracií,“ uvedla advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která je odbornou garantkou projektu. Podle ní se všichni účastníci akademie jednoznačně shodují v tom, že je velmi důležité vytvoření nového zákona o obcích. Dnes totiž obce při aplikaci současného zákona v každodenní praxi těžce tápou a odpověď na řadu otázek se dozvídají až u soudů, což je špatně.

Nový zákon proto bude čerpat právě ze zkušeností jednotlivých starostů celé České republiky a musí být srozumitelný především laikům, pro které je také určen – tedy komunálním politikům i občanům. Musí proto být konkrétní, přesný a důsledný,“ doplňuje senátor Valenta.

Zástupce jednotlivých obcí zajímal také „strašák“ v podobě GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, vydané Evropským parlamentem a Radou EU), který je dnes skloňovaný snad ve všech pádech. Nabyde účinnosti k 25. 5. 2018 a dopadne také na obce.

„Toto nařízení přináší řadu nových povinností, ale také sankcí a je jednotné pro celou Evropu. Proto je velmi důležité, aby se s jeho pravidly samosprávy včas seznámily,“ doplnil Igor Němec, bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Spolu s ním téma GDPR se starosty podrobně řešil předseda Sdružení místních samospráv ČR, Stanislav Polčák. Ten navíc informoval o novinkách v činnosti sdružení ve směru k ochraně především malých obcí.

Desítky starostů v rámci závěrečné diskuze navíc našli řadu odpovědí na otázky, které jsou pro další fungování jejich obcí velmi důležité.

 

27. 1.

Nadace SYNOT předala dva miliony zdravotnictví a sociálním službám regionu

Nadace SYNOT znovu nadělovala. Tentokrát si dva miliony korun rozdělila oblast zdravotní a sociální, a to díky oblíbenému grantovému programu. V uherskohradišťském Klubu kultury se sešli zástupci 160 organizací i jednotlivci, kteří si zde vyzvedli darovací smlouvy.

„O zdravotní a sociální grant je již od doby jeho vzniku vysoký zájem. Do sídla nadace přicházejí každým rokem stovky žádostí o finanční podporu. Stále se na nás obracejí noví a noví žadatelé z Valašska i Slovácka, kteří své žádosti v mnoha případech posílali na poslední chvíli. Proto jsme jim tentokrát prodloužili termín pro zpracování a odevzdání grantových žádostí. Podpořeni byli téměř všichni žadatelé, kteří splnili podmínky Nadace SYNOT,“ uvedl zakladatel Nadace SYNOT, Ivo Valenta.

K nejčastěji obdarovaným subjektům patří nemocnice, zdravotnická, sociální a rehabilitační zařízení, dále domovy pro seniory, ústavy a speciální školy. Nechybí mezi nimi ani mentálně či fyzicky handicapované děti a dospělí.

Ani tentokrát nescházelo udělení speciální ceny Nadace SYNOT. Její laureátkou tentokrát byla paní Milena Marečková, která celý svůj dosavadní život zasvětila pomoci druhým. Již třicet let pracuje v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, kde je v současné době vedoucí.

„Velmi si vážím ceny, kterou jsem dnes získala, stejně, jako práce, kterou vykonává Nadace SYNOT pro všechny, kteří její pomoc potřebují,“ uvedla laureátka.

Slavnostní večer svými vystoupeními zpestřil například Mužský pěvecký sbor Slavkovjané, duo Vojodeyl a taneční klub Rokaso.

O Nadaci SYNOT:

Nadace SYNOT působí ve Zlínském kraji již téměř 18 let. Formou přímé nebo grantové pomoci podporuje především oblast zdravotní a sociální, školství a zájmové činnosti, kultury a sportu. Kromě toho podporuje celou řadu dalších, smysluplných projektů. Například se jedná u slovácké muzeum v přírodě – Park Rochus, uherskohradišťskou fotbalovou akademii, největší folklorní svátek – Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, relaxační a ozdravné pobyty pro děti a seniory a řadu dalších aktivit. Celkem tak každoročně rozdělí desítky milionů korun.

7. 12.

Sláva! Po dlouhých letech má stát jasnou představu o tom, jak využít desítky let chátrající objekt bývalé věznice přímo v srdci Uherského Hradiště. Specializovaná brněnská firma totiž v těchto dnech dokončila rozsáhlou studii, která měla prověřit, které z 21 státních institucí, sídlících ve slovácké metropoli, by mohly vedle plánovaného muzea totality...

Více se dočtete zde
6. 12.

Sláva! Po dlouhých letech má stát jasnou představu o tom, jak využít desítky let chátrající objekt bývalé věznice přímo v srdci Uherského Hradiště. Specializovaná brněnská firma totiž v těchto dnech dokončila rozsáhlou studii, která měla prověřit, které z 21 státních institucí, sídlících ve slovácké metropoli, by mohly vedle plánovaného muzea totality...

Více se dočtete zde
6. 12.

Představitelé místní samosprávy se bouří. Nadále už nechtějí přihlížet tomu, jak stát zahání samosprávu do kouta a snaží se o její postupné omezování.  Na svátek sv. Mikuláše proto spustili celorepublikovou petiční akci. Pomocí ní chtějí státu vyslat jasný signál, že představitelé obcí a měst odmítají direktivní slučování...

Více se dočtete zde
27. 10.

Informace o financování volební kampaně dle § 16e, odst. 7, zákona 247/1995 Sb. Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů...

Více se dočtete zde
17. 8.

Taxislužba, jejíž další regulace jsme projednávali v Senátu v rámci novely silničního zákona, patří bezpochyby mezi podnikatelské obory, které nemají lichotivou pověst. Nepopírám, že je tomu tak do značné míry oprávněně, neboť v minulosti byla prokázána celá řada případů, kdy se řidiči taxi dopustili podvodů zejména na cizincích, kdy využili jejich neznalosti či dezorientace. Nechci zde...

Více se dočtete zde
17. 8.

Také Senát bohužel v minulých dnech schválil vládní návrh zákona, kterým zcela zrušil status veřejné prospěšnosti. A to i přesto, že původním záměrem bylo vytvořit dlouho očekávaný nový návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Ten byl zakotven již v novém občanském zákoníku a měl napravit tak přetrvávající dluh státu jak vůči celé společnosti...

Více se dočtete zde
16. 8.

Skupina senátorů předkládá v souvislosti se zákonem o kontrolním hlášení DPH další návrh. Domáhá se v něm dokonce zrušení části daňového řádu. Jedná se o reakci na nečinnost vlády, která měla dle nálezu Ústavního soudu učinit legislativní změny. Dosud se tak ale nestalo.   Nález Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016 na základě návrhu...

Více se dočtete zde
16. 8.

Podali jsme další ústavní stížnost

Vláda ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu ve věci kontrolního hlášení DPH. Proto jsem se skupinou senátorů podal další ústavní stížnost. Nepřestanu hájit demokracii a svobodu v naší zemi. Více zde

16. 8.

Jak se zdá, cílem novely živnostenského zákona, kterou na srpnové schůzi projednával také Senát, je zjednodušení podmínek pro podnikání v naší zemi. Tedy alespoň tak to interpretuje vláda, která se tak pár týdnu před volbami snaží vytvořit dojem, že přeci jenom něco dobrého především pro malé podnikatele za dobu svého čtyřletého vládnutí udělala. Já...

Více se dočtete zde
14. 8.

Celý protikuřácký zákon stojí za starou bačkoru. Nejenže nařídil zákaz kouření ve všech hospodách a každého hospodského udělal odpovědného za všechno, co spáchají jeho zákazníci, navíc podle všeho zakázal kouřit také na některých zahrádkách. Na základě mnohých dotazů jsem nechal prověřit to, jak je to s kouřením na zahrádkách a atriích,...

Více se dočtete zde
4. 8.

Elektronická evidence tržeb již bezmála tři čtvrtě roku znepříjemňuje život stovkám tisíc podnikatelů a živnostníků, kteří se ničím neprovinili, nebyly jim prokázány žádné daňové úniky a plnili poctivě veškeré zákonné náležitosti a podmínky pro své podnikatelské aktivity. Přesto jejich zákona dbalý postup státu a současné vládě nepostačoval, a proto na ně upletly...

Více se dočtete zde
29. 6.

Již 27 studentů zamířilo do zahraničí

Ze Studijního fondu bylo již podpořeno 27 studentů, kteří tak mohli odcestovat na zahraniční studijní pobyty mimo jiné do Franice, Švédska, USA, Norska, Číny, Velké Británie, Kanady, Thaj wanu nebo Izraele. Kompletní přehled najdete zde

23. 6.

Jeden se nestačí divit. Tak sociální demokraté prohlašují, že chtějí být garancí toho, že stát nebude buzerovat lid. Ano, čtete správně. To jsou tvrzení nejsilnější vládní strany, která po čtyřech letech za sebou zanechala nejvíce nesmyslných regulací v novodobé historii naší země. Tolik šmírování, pokutování a likvidačních nařízení...

Více se dočtete zde
19. 6.

Stanovisko k dnešnímu zasedání krajského zastupitelstva Zlínského kraje a odvolání zastupitele Zdeňka Vacka z Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje. „Děda mne vždy učil, že křeček je škodná. A vždy mi dával motyku do ruky s tím, že ho mám praštit tupým koncem po hlavě. A za každého...

Více se dočtete zde
10. 6.

Jsou to již téměř tři roky, kdy jsem se rozhodl, že vstoupím do politiky a budu pomáhat mému regionu ještě jinak, než jako podnikatel a zakladatel nadace. Právě tehdy jsem si vzpomněl na mého tátu, který kandidoval v historiky prvních volbách do Senátu, ale který kdysi dávno stál také u zrodu Strany soukromníků. Právě proto jsem se tehdy rozhodl, že budu kandidovat právě za Stranu soukromníků. Podařilo se,...

Více se dočtete zde
7. 6.

Sněmovní verze novely stavebního zákona se vydala správným směrem, když omezuje ekologické aktivisty v paralyzování důležitých staveb Senát na svém červnovém zasedání bouřlivě diskutoval o novele stavebního zákona. Nechci tento zákon rozebírat ve světle mnoha jeho nedostatků, které podle mého soudu měly být vyřešeny v průběhu legislativního procesu. Ani zdaleka nepovažuji návrh...

Více se dočtete zde
31. 5.

Ivo Valenta podporoval v Senátu přijetí novely zákona o pobytu cizinců. Současný evropský azylový systém je dávno překonaný a praxe ukazuje, že nastal čas pro změny. Aktivita Bruselu v této oblasti tomu ale neodpovídá a evropská migrační politika se zcela míjí účinkem. Jinak by se stěží bezpečnostní situace v Evropě tak zhoršovala a bezpečnostní složky by pravidelně nevarovaly před tím,...

Více se dočtete zde
31. 5.

Společně bojujeme proti OSA

Zapojte se do našeho společného boje proti OSA a jeho vyděračským praktikám. Kompletní návod a formuláře dopisů najdete zde

31. 5.

Návod pro živnostníky a podnikatele  jak přinutit OSA dodržovat novelu autorského zákona a zabránit vybírání skokově navýšených poplatků  1.    Hlavně si nenechte líbit, že OSA chce po vás v rozporu se zákonem vyšší autorské poplatky. Byť by se jednalo o „pár korun“, musíme společně donutit OSA respektovat zákon! 2.    Zjistěte si, jaké...

Více se dočtete zde
25. 5.

Dlouho jsem si myslel, že byrokracií jsou u nás nejvíce zatěžovány firmy. Ale jen do doby, než jsem poznal, co to dnes je řídit obec. Byrokracie, tlak, obavy. Vím to nejen od starostů a starostek, ale taky jsem si to zkusil alespoň jeden den na vlastní kůži – v obci Komňa. A jak jsem byl rád, že ten den skončil! O samosprávu se proto zajímám hodně. Proto mne jako zákonodárce zaujal názor, který v těchto dnech zveřejnila advokátka...

Více se dočtete zde
25. 5.

Současná kritická situace na poli financování českého sportu vedla náš senátní Podvýbor pro sport ke svolání mimořádné schůze, na kterou byli přizváni zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podvýbor se sešel ve středu, 24. května v podvečer, a k překvapení i potěše přítomných na něj dorazila i sama ministryně školství, Kateřina Valachová,...

Více se dočtete zde
24. 5.

Ivošova Tvář 2017 soutěž o nejkrásnější dívku a ženu facebooku senátora Ivo Valenty  Pravidla soutěže: 1.    Do soutěže se může přihlásit každá reálná dívka a žena, která má profil na facebooku a zároveň je fanouškem facebokové stránku senátora Ivo Valenty (www.facebook.com/valentaivo) – dále jen „soutěžící“ a „profil IV“. 2.    Do...

Více se dočtete zde
23. 5.

Podle mne není správné, aby prezidentskou milost dostal člověk, který byl pravomocně odsouzen za dvojnásobnou vraždu. A to ani v případě, že jde o tak kontroverzní případ, jako je příběh Jiřího Kajínka, který dlouhé roky vyvolává mnoho rozporuplných reakcí. Nemůžu se zbavit dojmu, že v tomto případě jde spíše o prapodivnou hru s veřejným míněním a zastírací...

Více se dočtete zde
19. 5.

Andrej Babiš se podle mne snaží podvést obce. Slibuje jim ministerstvo, která však nemůže být nikdy jejich. Proč? Každé ministerstvo je logicky součást vlády, a každá vláda je politická. Samospráva proto na žádné ministerstvo nemůže mít nikdy jakýkoli přímý vliv. Slibovat obcím jejich údajně vlastní ministerstvo tzv. veřejných financí, kam by chodily prosit ve frontě o peníze,...

Více se dočtete zde
16. 5.

Náš společný tlak na ministerstvo financí se vyplatil. Finanční správa totiž oznámila, že ustupuje a mění metodiku, která upravuje povinnosti venkovských spolků v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb. Nově budou muset EET používat pouze ty spolky, které ročně překročí 300 tisíc Kč, a to např. za prodej občerstvení na hodech či fašanku nebo za prodej piva a klobásky během fotbalových utkání....

Více se dočtete zde
6. 5.

Andrej Babiš neměl být ve vládě již dávno! Opakovaně byl usvědčen, že zneužívá své vládní postavení ve svůj osobní prospěch a jeho střet zájmů zcela deformuje základní demokratické principy v naší zemi. Prosazoval pouze ty zákony, které mu přímo nebo napřímo nahrávaly. Prosadil kontrolní hlášení, aby měl všechny dodavatelsko-odběratelské vztahy jako na...

Více se dočtete zde
7. 2.

Proč UZSVM tají, co plánuje s věznicí?

Bývalá věznice v Uherském Hradišti přechází pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Proto jsem požádal o schůzku s jeho generální ředitelkou. Poslala mne však do háje! Proč? Co tají UZSVM? Více v mém blogu zde.

7. 2.

V posledních době jsem byl upozorněn několika rodiči a lidmi z mého senátního obvodu na to, že se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo nepovolovat vznik nových soukromých základních škol. Podle dosavadních informací má jít dokonce o systémové opatření ministerstva, nikoliv pouze rozhodnutí v konkrétních případech jednotlivých žadatelů. Takový postup...

Více se dočtete zde
6. 2.

Dopady kontrol dotačních titulů ze strany ministerstva financí na hospodaření obcí a měst jsou fatální. Obce a města se dostávají do dlouhodobé ekonomické nejistoty, je na ně činěn nátlak, aby dotace nebo jejich část vraceli, a je jim vyhrožováno dalšímu sankcemi v podobě penále. Novinkou je tzv. korekce dotace, kdy část dotace není nakonec vůbec vyplacena, a obec či město by se o ni musela soudit.  Obcím a...

Více se dočtete zde
5. 2.

Tak jsem dostal dopis. Vysoký státní úředník mne poslal do háje! Navíc odmítl mojí žádost o osobní jednání. A to jsem nechtěl nic víc, než projednat aktuální kroky státu ve věci rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti. Přiznám se, že vlastně nevím, co si mám o tom myslet. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM), který...

Více se dočtete zde
24. 1.

Pamlsková vyhláška? Navrhnu její zrušení!

Již vloni jsem v Senátu mluvil o tom, že pamlsková vyhláška je nesmyls. Teď se ukazuje, že jsem měl pravdu. Navrhnu proto její zrušení. Více si můžete přečíst zde.

24. 1.

Musím přiznat, že nový pojem, používaný v politických i mediálních kruzích „tzv. pamlsková vyhláška“ mne naprosto dostal. Pochopitelně ne v pozitivním směru. Začnu už tím, že pod pojmem „pamlsek“ si představím například odměnu pro psa za to, že splnil povel, ale rozhodně ne svačinu pro dítě. Ale nechme slovíčkaření stranou. Většina veřejnosti jistě podstatu této vyhlášky,...

Více se dočtete zde
20. 1.

10 milionů pro sport ve Zlínském kraji

Na zasedání krajského zastupitelstva jsme schvalovali rozpočet kraje. Navrhl jsem, aby sportovci dostali o 10 mil. Kč navíc. Na úkor rezervy kraje. Více se dočtete zde

20. 1.

Regulace, daně, dotace to mají být pilíře státu? Jak jinak si vysvětlit situaci, která se v posledních létech řeší jako priorita státu. Nezpochybňuji, že z daní je financován stát. Nezpochybňuji, že daně jsou stavebním kamenem státního rozpočtu. Zamýšlím se a dávám otázku do pléna. Je skutečně nutná vysoká daň, ať již ze zisku, právnických, fyzických osob,...

Více se dočtete zde
14. 1.

Vinařský zákon potřebuje vylepšit

Nemůžu se smířit s předkládanou podobou vinařského zákona. Navrhuji proto několik změn, které může tento špatný zákon aspoň trochu vylepšit. Více si můžete přečíst zde

13. 1.

Ivo Valenta si chce posvítit na rádoby "neziskovky" a zpřísnit jejich financování z veřejných rozpočtů nebo zahraničních kont. Některé neziskové organizace, které jsou ze zahraniční přímo nebo nepřímo financovány Georgem Sorosem a jemu podobnými, cíleně podkopávají demokratické principy v mnoha zemích, Českou republiku nevyjímaje. Pod pláštěm prosazování...

Více se dočtete zde
4. 1.

Dnes budeme na výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí v Senátu projednávat novelu protikuřáckého zákona. Tento paskvil rozhodně nepodpořím. Jedná se o další zbytečný a nepřiměřeně tvrdý zásah do soukromého vlastnictví a svobody podnikání. Proto dnes předložím vlastní pozměňovací návrhy. Předně jsem totiž přesvědčen, že stát nemá...

Více se dočtete zde
28. 12.

MF věší spolkům bulíky na nos!

Jak je to doopravdy s povinností spolků vést elektronickou evidenci tržeb si můžete přečíst zde

28. 12.

V posledních dnech se mne často ptáte, jestli EET musí používat také spolky, které pořádají např. taneční zábavu nebo prodávají pivo na místním fotbalovém derby. Podpořil jsem totiž starosty ze Slovácka, kteří před Vánocemi odeslali na ministerstvo financí otevřený dopis, ve kterém se dožadují závazného a jasného stanoviska, jak se mají právě spolky vypořádat...

Více se dočtete zde
20. 12.

Senátor Ivo Valenta chtěl pro mládežnický sport o 10 milionů korun více. V pondělí proto navrhl na zasedání zastupitelstva Zlínského kraje, aby se v příštím roce navýšily krajské dotace právě o tuto částku a hejtmanství se zavázalo, že na sportování dětí a mládeže v příštím roce pošle navíc 26 milionů korun. „Podporu mládežnického...

Více se dočtete zde
20. 12.

Senátor Ivo Valenta vyzval vedení Zlínského kraje, aby na každém zasedání zastupitelstva rada předkládala komplexní zprávu o tom, jak se připravují rozvojové investice v jednotlivých krajských nemocnicích. „Pokládám za velmi důležité, aby se Zastupitelstvo Zlínského kraje pravidelně věnovalo situaci v krajském zdravotnictví. Nesmíme strkat hlavu do písku a tvářit se,...

Více se dočtete zde
15. 12.

Projev senátora Ivo Valenty během projednávání senátního návrhu zákona na zrušení zákona o EET dne 14.12.2016. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych Vám představil senátní návrh zákona, kterým navrhujeme zrušit zákon o EET. V několika základních bodech bych chtěl alespoň stručně zrekapitulovat důvody, proč je podle mne nezbytné...

Více se dočtete zde
14. 12.

Projev slováckého senátor Ivo Valenty k novele vinařského zákona během pléna Senátu dne 14. prosince 2016 Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zde ještě nad rámec své zpravodajské zprávy uvedl za sebe několik poznámek týkajících se hlavních problematických bodů předložené...

Více se dočtete zde
14. 12.

Dám vám hádanku. Nebyli zvoleni ve volbách, přesto mluví jménem občanů. Nepracují pro naše zájmy, přesto je platíme z našich daní…  O kom mluvím? O aktivistech. Devadesátá léta pro ně znamenaly „boom“ a málokdo by si v té době myslel, že skupinky křiklounů a podivínů, čítající pouhou desítku osob, mohou takovým způsobem škodit. Třeba zabrzdit a prodražit...

Více se dočtete zde
10. 12.

Malostranská výzva proti OSA

Kontroverzní chování kolektivních správců autoských děl si prostě již nenecháme líbit. Proto jsem zorganizoval pracovní setkání těch, kterým není lhostejné chování OSA a dalších organizací. Závěry jsme formulovali do Vánoční malostranské výzvy - text zde.

10. 12.

Závěry pracovního jednání na téma regulace kolektivních správců autorských děl Účastníci pracovního jednání na téma regulace kolektivních správců autorských děl, které se uskutečnilo z iniciativy senátora Ivo Valenty v Praze dne 8. prosince 2016, se shodli na nezbytnosti a naléhavosti reformy systému dohledu, kontroly a regulace kolektivních správců autorských práv. Vyzývají...

Více se dočtete zde
27. 11.

Vážený pane ministře,  rád bych Vás požádal o okamžitý zásah Ministerstva vnitra ČR v obci Podolí u Uherského Hradiště. Situace v obci je velmi nepřehledná, a to, co je podstatné a ohrožující občany obce, je skutečnost, že obec je paralyzována a nevykonává své základní funkce dle zákona o obcích, úřad je občanům nedostupný, a obec nerealizuje ani své základní...

Více se dočtete zde
24. 11.

Ministr Babiš totiž na poslední chvíli přišel s návrhy změn, které by z povinnosti vést elektronickou evidenci tržeb vyvléklo živnostníky do obratu 250 tisíc korun a e-shopy. Premiér Sobotka ho podle mého soudu správně poslal s takovými nápady do háje, protože nebyl schopen již dále přihlížet k tomu, jak se ze zákona, který měl být výkladní skříní této vlády,...

Více se dočtete zde
24. 11.

Místo dalších výjimek a úprav však navrhují přímo zrušení EET. Ve středu 30. listopadu tak v Senátu představí vlastní návrh zákona, jehož přijetím by došlo ke kompletnímu zrušení zákona o EET. „Všechny pokusy přimět vládu k tomu, aby používala zdravý rozum a aby EET například alespoň odložila, selhaly. Proto nezbývá nic jiného, než navrhnout...

Více se dočtete zde
8. 11.

Mám pro naši vládu senzační nápad. Měla by co nejdříve zavést registr dotací. Ten by online shromažďoval informace o všech poskytnutých dotacích z veřejných rozpočtů, které by byly následně zdarma a přehledně zveřejněny na webových stránkách například ministerstva financí. Každý občan naší země by tak mohl nahlédnout pod pokličku obrovských dotačních penězovodů, které...

Více se dočtete zde
3. 11.

Ve středu se senátor Ivo Valenta stal oficiálně také zastupitelem Zlínského kraje. Přestože bude společně s dalšími kandidáty za Svobodné a Soukromníky sedět v opozičních lavicích, neobává se, že by mu to bránilo v tom, aby pomáhal regionu. Senátor Ivo Valenta přitom nemá malé cíle. Chce pohlídat například to, aby v příštím roce odstartovala v Uherskohradišťské...

Více se dočtete zde
1. 11.

S počátkem listopadu vstoupí v účinnost další z byrokratických nesmyslů, proti kterému jsme v Senátu s pravicovými kolegy bojovali. Daň z nabytí nemovitosti bude povinně platit její nabyvatel a nebude tak již možná vzájemná dohoda obou stran, která alespoň dávala této zbytečné dani nějakou volnost a možnost férové domluvy. Jsem přesvědčen, že místo toho, abychom například mladé rodiny...

Více se dočtete zde
21. 10.

Je tu další zákon, který bohužel nelze vnímat jinak než jako další ústupek byrokratismu a moci státu na úkor lidské svobody a základních lidských práv. Mám na mysli klíčovou změnu, kterou přinesl dnes senátem schválený návrh novely zákona o ochraně ovzduší. Jde o pravomoc úředníků vstoupit do našich obydlí za účelem kontroly toho, čím topíme. Vím...

Více se dočtete zde
19. 10.

Ministerstvo financí údajně pracuje na novém modelu zdanění pro živnostníky. Podle ministerských úředníků prý platí malé daně a často se jejich placení vyhýbají „daňovou optimalizací“. Proto uvažuje o zavedení paušální daně, kterou by živnostník platil předem a její výše by nebyla závislá na dosažených výnosech a nákladech. V podstatě by...

Více se dočtete zde
13. 10.

Reakce senátora Ivo Valenty na koaliční vyjednávání ve Zlínském kraji Tak jsem se právě z médií dozvěděl, že Zlínský kraj povede koalice složená z KDU-ČSL, ANO, STAN a ODS. Pravda, jde o očekávaný scénář a je jen škoda, že Jiří Čunek neakceptoval možnost sestavit krajskou radu ze stran, jejichž lídři získali ve volbách nejvíce preferenčních hlasů. Místo toho dal...

Více se dočtete zde
5. 10.

Definitivně bydlím ve Zlíně!

Často se mne ptáte, proč je na hlasovacím lístku u mého jména uvedeno Monte – Carlo, když je známo, že jsem se přestěhoval zpět na Moravu. Pokládám proto za důležité, abych se s odpovědí podělil veřejně. Více se dočtete zde

5. 10.

Často se mne ptáte, proč je na hlasovacím lístku u mého jména uvedeno Monte – Carlo, když je známo, že jsem se přestěhoval zpět na Moravu. Pokládám proto za důležité, abych se s odpovědí podělil veřejně. V první řadě bych rád všechny ubezpečil, že od 2. září 2016 mám skutečně trvalé bydliště ve Zlíně. A to definitivně a natrvalo. Nepřestěhoval jsem se kvůli politice, ale protože se chci vrátit...

Více se dočtete zde
30. 9.

Počínaje sobotou 1. října 2016 vstoupí v platnost novela přestupkového zákona, která mj. zpřísňuje pravidla pro zkracování zákonem vymezené doby nočního klidu. Tato změna vyvolala velkou vlnu kritiky zejména proto, že oklešťuje obce v jejich svobodě a hlavně flexibilitě rozhodování o výjimečných situacích, kdy může být noční klid narušen. A přestože Ministerstvo vnitra, které je autorem...

Více se dočtete zde
26. 9.

Založili jsme Akademii samospráv

Akademie samospráv bude pomáhat a vzdělávat starosty a společně s nimi napíše nový zákon o obcích. Více zde

26. 9.

V rodišti Jana Ámose Komenského byl odstartován celorepublikový odborný projekt Akademie samospráv, který společně představili senátor Ivo Valenta a advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Starostové především malých obcí a měst nemají ani zdaleka na růžích ustláno. V posledních letech na ně stát, ale i kraj, přenášejí nové a nové povinnosti. Jsou zasypáni zbytečnou...

Více se dočtete zde
25. 9.

Vyzývám všechny politiky, aby udělali maximum pro udržení tradiční výroby civilních letadel v Kunovicích! Nemůžeme dopustit, aby se více než tisícovka lidí Zlínského kraje ocitla bez peněz a bez práce! Už nyní nám z kraje mizí téměř stejný počet lidí ročně, a to často právě proto, že nemohou najít adekvátní a dobře placené zaměstnání. Našim společným...

Více se dočtete zde
19. 9.

Kontroverzní změnou, která na sebe strhává největší pozornost, je nastavení volných pravidel pro muslimské pohřby. Stát v době uprchlické krize, která bezprostředně ohrožuje tradiční kulturní, ale i společenské evropské hodnoty, skáče „na lep“ muslimské lobby, a snaží se prosadit muslimům do zákona nehoráznou výjimku z dosud platných pravidel. Návrh zákona o pohřebnictví...

Více se dočtete zde
6. 9.

Zlínský kraj poctí dvoudenní návštěvou velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR. Její excelence Ma Keqing do regionu přijede na základě pozvání senátora Ivo Valenty, a to spolu se svým manželem a dalším doprovodem.   „Spolupráci s Čínou vnímám pro Českou republiku, ale také její jednotlivé regiony, jako klíčovou. A to nejen v oblasti obchodní a podnikatelské,...

Více se dočtete zde
6. 9.

Šlágrování ve Zlínském kraji

Zvu vás na setkání u nejoblíbenějších interpretů z televize. Všechny podrobnosti, termíny a místa konání najdete zde http://zlinsky.spolecne2016.cz/slagrovani/

5. 9.

V pátek jsem formálně dotáhl své stěhování zpět na Moravu, když jsem se přihlásil k trvalému pobytu a ve Zlíně požádal o vystavení nového občanského průkazu. Po 18 letech jsem se rozhodl, že se natrvalo usadím ve Zlínském kraji. A nejen já, ale celé moje rodina, která se stejně jako já v příštích dnech přihlásí k trvalému pobytu ve Zlíně. Odešel jsem...

Více se dočtete zde
31. 8.

S velkým zájmem jsem po avizovaném navýšení sazebníku Ochranného svazu autorského (zvýšení poplatků za užití hudebních děl o 50 %) a zveřejněném záměru vybírat poplatky dokonce za nově prodané mobilní telefony zhlédl nedávný pořad 90` na ČT 24, jehož tématem byl právě tento naprosto nehorázný krok a hlavními hosty zástupci OSA – hudebník a...

Více se dočtete zde
31. 8.

Ministr financí Andrej Babiš destabilizuje podnikatelské prostředí v České republice. Jeho neustálé změny názorů, které se však přímo odráží v exekutivních rozhodnutích ministerstva financí nebo dokonce i celé vlády, vedou k tomu, že podnikatelé nejsou schopni plánovat, racionálně investovat a bohužel se z nich stávají nedobrovolní lokajové ministrových rozmarů. Třešničkou...

Více se dočtete zde
26. 8.

Ministerstvo financí předložilo zákon, kterým chce podle svých slov bojovat proti daňovým únikům a zamezit občanům, aby své příjmy nezatajovali. Určitě by to byl ušlechtilý plán, kdyby k tomu skutečně vedl. Návrh zákona dává finanční správě další nové pravomoci, kterými začnou správci daně po celé republice plíživým způsobem šikanovat úspěšné...

Více se dočtete zde
25. 8.

 Projev na 27. schůzi Senátu dne 25. 8. 2016 Takže děkuji ještě jednou za slovo. Paní předsedající, kolegové, kolegyně. Rád bych jednoznačně podpořil projednávaný senátní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích kolegy Zdeňka Škromacha a dalších. Jsem přesvědčen o tom, že je nezbytně nutné liberalizovat pravidla pro cyklisty, podpořit další rozvoj cykloturistiky v naší...

Více se dočtete zde
17. 8.

 Vystoupeni na senátním Výboru pro územní rozvoj Vážený pane předsedo, milí kolegové,  rád bych jednoznačně podpořil projednávaný senátní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích kolegy Zdeňka Škromacha. Jsem přesvědčen o tom, že je nezbytně nutné liberalizovat pravidla pro cyklisty, podpořit další rozvoj cykloturistiky v naší zemi a zároveň tak pomoci...

Více se dočtete zde
13. 8.

Jsem naprosto znechucený. Jak jsem se dozvěděl z médií, turecký ústavní soud zrušil zákon, trestající sex s dětmi mladšími 15 let. Jde opravdu o skandální krok, který vrací tuto zemi zpět do područí islámského práva a zcela ji vyčleňuje z civilizovaného světa.   Nedokáži si představit, že se i po tomto kroku budeme na Turecko i nadále dívat jako na rovnocenného partnera,...

Více se dočtete zde
12. 8.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyslyšelo hlas muslimů a v novele zákona o pohřebnictví, která brzy zamíří na vládu a zatím je v připomínkovém řízení, jim umožní pohřbívat do země bez rakve. Přijde mi to vskutku úsměvné, zvlášť panuje-li v současné společnosti všeobecná obava z nebezpeční, které radikální islám představuje. Stát v době uprchlické...

Více se dočtete zde
11. 8.

OSA oznámila, že příští rok dramaticky navýší autorské poplatky. Některé by se měly zvýšit dokonce až o 50 %. Jde o další důkaz toho, že tento nezávislý spolek, který však ročně vybere na základě zákona téměř jednu miliardu korun, potřebuje urychleně zkrotit. Není totiž možné, aby o penězích, které povinně platí nejen pořadatelé koncertů, ale také obce a další...

Více se dočtete zde
5. 8.

Letos jsem trávil dovolenou se svou rodinou v Chorvatsku, které se pro českého ministra financí stalo tolik vychvalovaným vzorem pro zavedení tohoto "šmírovacího" systému na všechny drobné podnikatele. Na vlastní kůži jsem tak zjistil, co se stane ve chvíli, když celý tento online systém vypadne. Chtěl jsem dětem koupit v místním obchůdku jenom jednu malou cukrovinku. A místo rychlého odbavení...

Více se dočtete zde
4. 8.

Ministerstvo financí se chlubí rekordním přebytkem státní kasy, který má být ke konci roku 70 miliard korun. Jak toho dosáhl? Andrej Babiš tvrdí, že stát lépe vybírá daně, ekonomičtí experti ale jeho závěry mírní. Co to znamená? Stát mohl vybrat více daní i díky zvýšené daňové zátěži, k tomu méně investoval a přebytek má navíc...

Více se dočtete zde
2. 8.

Krajské a senátní volby nás sice čekají až za více jak dva měsíce, avšak někteří ministři naší vlády nelení a hon na voliče spustili již nyní. Jinak se asi ani nedá nazvat mediální kampaň ministra zemědělství Jurečky. Ten se chlubí, kolik že již rozdal zemědělcům dotací a finančních podpor za poslední roky.   Bohužel to zásadní v jeho výstupech chybí,...

Více se dočtete zde
29. 7.

Vláda se na své poslední schůzi zabývala návrhy ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Dienstbiera na řešení problémů, souvisejících s bydlením sociálně vyloučených obyvatel. Do této kategorie, jak známo, spadá krom jiného také problém zneužívání sociálních dávek, vyplácených na bydlení osob, které...

Více se dočtete zde
24. 7.

Jedním z hlavních bodů jednání srpnového senátního pléna byl zcela nový zákon o evidenci bankovních účtů z dílny ministra financí Andreje Babiše. Zákon, který lze bez okolků označit za další normu posilující pomyslného Velkého bratra. Ten je pod současnou vládou velmi při chuti a snaží se ke své expanzi zneužít hysterické atmosféry honu na nepoctivce...

Více se dočtete zde
21. 7.

Ivo Valenta splnil svůj další slib a připravil novelu autorského zákona. Ochranný svaz autorský (OSA) vybere ročně na autorských odměnách téměř jednu miliardu korun. Přestože jsou tyto poplatky vybírány ze zákona, nejsou podle senátora Ivo Valenty pod dostatečnou kontrolou. O jejich výši, způsobu vybírání i dělení mezi autory totiž rozhoduje několik málo lidí, kteří sedí v orgánech...

Více se dočtete zde
21. 7.

Obyvatelé Zlínského kraje jsou v oblasti zdravotní péče dlouhodobě diskriminováni! Na rozdíl od okolních krajů chybí ve Zlíně nejen nemocnice, na jejímž financování by se po vzoru fakultní nemocnice podílel stát, ale teď dokonce vláda smetla ze stolu i to, aby měl Zlínský kraj alespoň vlastní leteckou záchrannou službu. Přitom krajští záchranáři potřebovali jen za loňský...

Více se dočtete zde
19. 7.

Přiznám se, že mne vývoj poslední událostí v Turecku vlastně ani nepřekvapuje. Dlouhodobě totiž říkám, že Turecko je zemí, která snad i díky svým historickým kořenům nemůže být důvěryhodným partnerem zemí starého kontinentu. Nepovedený nebo možná jen uměle sehraný vojenský puč a především události, které nastaly po jeho potlačení, jsou podle mne toho jen dalším...

Více se dočtete zde
14. 7.

Senát se na svém červencovém plénu zabýval novelizací zákonné úpravy daně z nabytí nemovitosti. Klíčovou změnou obsaženou v novele je pevné stanovení plátce této daně, kterým má být nově vždy nabyvatel vlastnických práv. Dochází tak ke změně, která byla před lety Senátem odmítnuta a která je velmi diskutabilní. Spor o to, kdo má být plátcem...

Více se dočtete zde
13. 7.

Zástupci oblasti sociální a zdravotní z celého Zlínského kraje se v úterý v podvečer sešli v uherskohradišťské Redutě. Získali zde totiž darovací smlouvy pro financování jejich projektů. „O zdravotní a sociální grant byl také letos velký zájem – do sídla Nadace SYNOT dorazila více, než stovka žádostí o finanční podporu. Nadace podpořila drtivou většinu...

Více se dočtete zde
7. 7.

Téměř 600 školáků z 15 škol Zlínského kraje zakončilo školní rok výletem na Slovensko. Senátor a zakladatel Nadace SYNOT, Ivo Valenta, totiž prostřednictvím nadace během měsíce června zorganizoval pro děti celkem 15 jednodenních zájezdů. Děti si spolu s pedagogy prohlédly Trenčianský hrad a navštívily koupaliště Zelená žaba v Trenčianských Teplicích. K tomu je čekal pestrý doprovodný...

Více se dočtete zde
7. 7.

EET v podání vlády chaosu Médii koncem minulého týdne proběhla téměř na okraji většího zájmu informace o tom, že ministr financí Andrej Babiš zvažuje opět (pokolikáté již ?) odklad spuštění projektu elektronické evidence tržeb (EET). Patřím k dlouhodobým kritikům tohoto systému, neboť se domnívám, že jeho dopady na podnikatelské prostředí v naší zemi budou drastické...

Více se dočtete zde
30. 6.

Ivo Valenta se stěhuje a bude kandidovat na hejtmana

Senátor, podnikatel a známý donátor Ivo Valenta se stěhuje do Zlínského kraje. Po 18 letech opouští Monako a natrvalo začne žít na Moravě. Jak již dříve avizoval, v tomto případě zároveň zvedne „hozenou rukavici“ a stane se lídrem společné kandidátky Svobodných a Soukromníků (SaS) v podzimních volbách do zastupitelstva Zlínského kraje. Podle posledních průzkumů by koalici SaS volilo 11,7 procent obyvatel kraje. Strmý růst volebních preferencí tak naznačuje, že Ivo Valenta vstupuje do napínavého boje o post hejtmana Zlínského kraje.Více zde: http://goo.gl/9s9VFX

30. 6.

Senátor, podnikatel a známý donátor Ivo Valenta se stěhuje do Zlínského kraje. Po 18 letech opouští Monako a natrvalo začne žít na Moravě. Jak již dříve avizoval, v tomto případě zároveň zvedne „hozenou rukavici“ a stane se lídrem společné kandidátky Svobodných a Soukromníků (SaS) v podzimních volbách do zastupitelstva Zlínského kraje. Podle posledních průzkumů by koalici SaS volilo...

Více se dočtete zde
30. 6.

Vláda tento týden schválila novou Koncepce sportovní politiky ČR pro roky 2016 až 2025. Jako hlavní cíl si paní ministryně školství vytyčila zlepšení podmínek pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu pro společnost i jednotlivce. Tento úkol musím jednoznačně podpořit a paní ministryni pochválit. Vždyť poslední koncepce sportu je již více jak 5 let stará a od té...

Více se dočtete zde
26. 6.

Zaujala mě informace, že vláda v tomto týdnu projednala materiál s názvem, ve kterém stanovuje dotační programy, prostřednictvím kterých jednotlivá ministerstva rozdělují peníze neziskovkám všeho druhu na jejich aktivity. Při bližším seznámení s tímto dokumentem se lze dočíst poměrně zajímavých čísel. Předně mnohé asi překvapí, že ze státního rozpočtu bylo neziskovému...

Více se dočtete zde
24. 6.

Evropská unie vznikala na myšlenkách svobody, kdy její protagonisté chtěli zajistit volný trh a volný pohyb osob. Začala však zanikat v okamžiku, kdy se tato svoboda začala měnit v nesmyslné regulace. Prvními byly kvóty na mléko, následovala dlouhá série „dobroserských“ nařízení, pokračovalo to bruselskou nadvládou a vše vyvrcholilo kvótami na uprchlíky nebo třeba nápady typu,...

Více se dočtete zde
16. 6.

Skupina 25 senátorů navrhuje u Ústavního soudu zrušení povinnosti bezplatně poskytovat potraviny charitativním a humanitárním organizacím. Tuto povinnost zavedla novela zákona o potravinách pro potravinářské podnikatele, kteří provozují ochody s prodejní plochu větší než 400 metrů čtverečních pro potraviny, které jsou ještě bezpečné, ale již nesplňují podmínky pro prodej v obchodě....

Více se dočtete zde
15. 6.

Proslov senátora Ivo Valenty během pléna Senátu dne 15. června 2016 Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já mám trošku opačné názory než mí předřečníci, proto s velkou nelibostí sleduji hon na legální držitele zbraní, který se v našem evropském prostoru v posledních měsících rozběhl a který paradoxně zaštiťuje ochranu bezpečnosti obyvatel, ačkoliv tuto...

Více se dočtete zde
6. 6.

Je to dobrá zpráva. Pražští úředníci se konečně rozhýbali a začali řešit osud bývalé uherskohradišťské věznice. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových totiž rozeslal všem zainteresovaným subjektům návrh memoranda o budoucím využití tohoto historicky významného objektu, který je však zároveň také obrovskou pihou na kráse Uherského...

Více se dočtete zde
3. 6.

Ministerstvo financí předložilo do mezirezortního připomínkového řízení jednu z prováděcích vyhlášek k zákonu o elektronické evidenci tržeb, a sice vyhlášku o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka. Tyto dva kódy by zjednodušeně řečeno měly spolu s tzv. fiskálním identifikačním kódem zajistit dohledatelnost a nezaměnitelnost jednotlivých...

Více se dočtete zde
27. 5.

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, patřím mezi dlouhodobé veřejné kritiky regulace prodejní doby, a proto asi nikoho nepřekvapí, když také zde připojím několik kritických poznámek na adresu předloženého návrhu zákona, který právě projednáváme. Předně mě zaráží, že z projednávání této normy...

Více se dočtete zde
24. 5.

Téma inkluze ve školství rezonuje naším veřejným prostorem již drahnou dobu. Spuštění tohoto v našem školství, v jeho finančně podlomeném rámci a v našich podmínkách riskantního experimentu je již takříkajíc za rohem a zdá se, že nikdo stále nemá ponětí o tom, co vlastně tato možná dobře míněná, ale v praxi těžko proveditelná idea přinese.  Ačkoliv nepatřím...

Více se dočtete zde
21. 4.

V Senátu jsme se v tomto týdnu zabývali poměrně podrobně novelou školského zákona. Tedy normou, která má pomoci českému školství k tomu, aby naše děti byly lépe připraveny na svůj budoucí život. Zákon, který má vylepšit jistě velmi složitý systém, na který však my rodiče spoléháme, a věříme, že zajistí, aby naše děti nabily ty nejlepší předpoklady...

Více se dočtete zde
15. 4.

Poslanecká sněmovna dnes velmi pravděpodobně schválí návrh zákona o regulaci prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě. Tato legislativní předloha, jejímž předkladatelem a iniciátorem je kolega senátor František Bublan by měla mít za následek uzavření velkých obchodů s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečných o sedmi vybraných státních svátcích. Přinesla by tak další nepřirozený...

Více se dočtete zde
5. 4.

Tento týden má Senát na programu projednávání návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento zcela nový návrh zákona přináší podle Ministerstva pro místní rozvoj zjednodušení pro všechny, kteří se jim budou řídit. Podíváme-li se však na právní normu zblízka, zjistíme, že tento jednodušší zákon...

Více se dočtete zde
29. 3.

Nadační granty pro spolky ze Zlínského kraje

Nadace SYNOT rozjíždí i v letošním roce své tradiční grantové programy. Navíc opět navýšila celkový objem peněz, které rozdá stovkám neziskových organizací z celého Zlínského kraje. Nadace vyčlenila pro 5 podporovaných oblastí celkem 7 milionů Kč. Další miliony nadace rozdá na přímou pomoc dlouhodobě podporovaných subjektů a akcí. Více zde

Pokyny pro žadatele a formuláře jsou k dispozici na webu nadace.

29. 3.

Nadace SYNOT rozjíždí i v letošním roce své tradiční grantové programy. Navíc opět navýšila celkový objem peněz, které rozdá stovkám neziskových organizací z celého Zlínského kraje. Nadace vyčlenila pro 5 podporovaných oblastí celkem 7 milionů Kč. Další miliony nadace rozdá na přímou pomoc dlouhodobě podporovaných subjektů a akcí. „Zlínskému...

Více se dočtete zde
10. 3.

Svět se zbláznil a úcta k právům jednotlivců i firem padla za poslední dva roky vlády Andreje Babiše doslova na samé dno. Za jeden z nejzřetelnějších příkladů arogance státní moci, který se „vysmívá“ právu na svobodu podnikání do obličeje snad každému poctivému živnostníkovi, považuji urputnou snahu vlády o zavedení elektronizace tržeb. Příští týden...

Více se dočtete zde
2. 3.

Ve středu jsme během plenárního zasedání Senátu slyšeli slova pana premiéra Bohuslava Sobotky o tom, jak se Evropská unie snaží efektivně bojovat proti největší uprchlické krizi novodobých dějin. Já jsem však zcela opačného názoru a jsem přesvědčen o tom, že v tomto projektu Evropské elity zcela selhaly. Abych byl však férový, musím naopak přiznat, že postoj, který během jednání...

Více se dočtete zde
1. 3.

Pozorně sleduji veřejnou debatu kolem novely zákona o střetu zájmů, která rezonuje veřejným prostorem v posledních dnech, a velmi mě dnes zaujala vyjádření některých vládních představitelů, kteří mě v souvislosti s touto novelou srovnávali s ministrem financí Andrejem Babišem. Přiznám se, že mě na jednu stranu mile překvapilo, jak velkou pozornost mé osobě dopřávají špičky české vlády. Na druhou stranu...

Více se dočtete zde
18. 2.

Regionální kancelář slováckého senátora Ivo Valenty pokračuje v konzultačních hodinách, které jsou zaměřeny na čerpání dotací. Tentokrát se jedná o dotace, které druhým kolem vyhlásilo Ministerstvo zemědělství z programu Podpora rozvoje venkova. Dotační specialisté poradí firmám či jednotlivým podnikatelům s vyřízením jejich dotačních žádostí pochopitelně...

Více se dočtete zde
18. 2.

Dotace pro zemědělce

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo druhé kolo dotací z programu Podpora rozvoje venkova. Proto ve své regionální kanceláři pokračuji v bezplatném poradenství pro všechny zemědělce ze Slovácka, kteří by se chtěli o tyto dotace ucházet. Více zde. Můžete již teď kontaktovat moji kancelář na e-mailu kancelar.slovacko@ivalenta.cz nebo na 737 277 102.

15. 2.

Poté, co jsme začátkem ledna schválili v Senátu návrh novely autorského zákona, jejímž cílem je zcela jednoznačně osvobodit producenty a pořadatele, folklórní spolky, festivaly atp., od placení autorských poplatků a souvisejících administrativních povinností v případech produkce písniček, které nemají autora a jsou ryzím lidovým výtvorem, je míč na straně vlády a Poslanecké...

Více se dočtete zde
9. 2.

Již tuto středu Poslanecká sněmovna velmi pravděpodobně schválí jeden ve vztahu k podnikatelům a živnostníkům z nejperverznějších vládních legislativních návrhů – zákon o elektronické evidenci tržeb (EET). Po povinném kontrolním hlášení DPH, jehož přitěžující důsledky a nadbytečné výdaje na soukromý sektor doléhají právě v těchto dnech, a po mnoha jiných zákeřných...

Více se dočtete zde
4. 2.

Volit Svobodné a Soukromníky má smysl!

Volit koalici Svobodných a Soukromníků má smysl! Podle dnes zveřejněného lednového průzkumu volebních preferencí politických stran před letošními krajskými volbami by získala tato nová koalice ve Zlínském kraji 6,6 %. Poprvé by tak překročila magickou hranici pěti procent, která je rozhodující pro zisk mandátů v krajském zastupitelstvu. Vedle Svobodných a Soukromníků by usedli do Baťova mrakodrapu ještě politici KDU-ČSL, ANO, ČSSD a KSČM. Žádná z dalších politických stran by se již do krajského zastupitelstva neprobojovala.

4. 2.

Volit koalici Svobodných a Soukromníků má smysl! Podle dnes zveřejněného lednového průzkumu volebních preferencí politických stran před letošními krajskými volbami by získala tato nová koalice ve Zlínském kraji 6,6 %. Poprvé by tak překročila magickou hranici pěti procent, která je rozhodující pro zisk mandátů v krajském zastupitelstvu. Vedle Svobodných a Soukromníků by usedli do Baťova...

Více se dočtete zde
3. 2.

Podpořím slovácké vinaře a majitele vinoték

Na konferenci, kterou jsem uspořádal v Uherském Hradišti společně s Asociací soukromého zemědělství, zaznělo jasně, že slováčtí vinaři mají mnoho zásadních připomínek k novému návrhu vinařského zákona. Jsem připraven za tyto přpomínky v Parlamentu tvrdě bojovat. Více se dočtete zde.

3. 2.

V souvislosti s již více než rok trvající uprchlickou krizí se ve veřejném prostoru hovoří zejména o bezpečnostních a ekonomických rizicích, která živelný příliv imigrantů nese, a o tom, jak tato rizika a náklady „spravedlivě rozdělit“ mezi evropské státy. Představitelé „vítacího politického proudu“ hledají nesmyslná řešení např. v podobě kvót a nejvíce...

Více se dočtete zde
2. 2.

Fašankový autobus 2016

V sobotu 6. února 2016 vypravuji FAŠANKOVÝ AUTOBUS, který pod helsem "netradičně za tradicemi" objede fašankové veselí v Komni, Dolním Němči, Strání, Březové a Boršicích u Blatnice. Více se můžete dočíst zde.

1. 2.

Podle mého soudu jen potvrdil to, že je nejvyšší čas, abychom se jako zákonodárci detailně podívali na celý systém kolektivní správy autorských práv a působení tohoto údajně neziskového spolku. Jak jsem byl totiž informován svými voliči, OSA pro letošní rok zásadním způsobem změnila sazebník autorských odměn a minimálně po pořadatelích populárních koncertů...

Více se dočtete zde
30. 1.

V posledních letech se evropská politika doslova zvrhla v regulokracii všeho, na co si jen běžný smrtelník vzpomene. Zavádíme registrace a databáze, sjednocujeme pravidla pro všechno a všechny, zakazujeme používat některé výrobky či názvy potravin. Nevím, k čemu obdobné restrikce povedou a upřímně pochybuji o tom, zda to ví evropská elita, jedno však vím stoprocentně,...

Více se dočtete zde
27. 1.

S určitým časovým odstupem se ke mně dostal text uherskohradišťského zastupitele a předsedy finančního výboru za hnutí ANO s názvem „Bludy senátora Valenty o daních pro obce“, ve kterém autor reagoval na mou kritiku nedávné vládní novely zákona o rozpočtovém určení dání. Vzhledem k tomu, že mě pan Zapletal ve svém článku opakovaně viní ze lži, nemohu jeho vyjádření...

Více se dočtete zde
26. 1.

Vinaři ze Slovácka mají velký problém s novým vinařským zákonem, který před několika dny schválila vláda. Nelíbí se jim nejen způsob, jakým byla na vládu „propašována“ finální podoba návrhu zákona, ale také např. to, jakým způsobem chce ministerstvo zemědělství omezit prodej sudového vína. Podle slováckých vinařů i majitelů vinoték bude schválení...

Více se dočtete zde
24. 1.

Vytvořit atmosféru strachu, rebely označit za grázly a poslušným ovcím rozdat několik drobků. Přesně tak se chovají nejen pasáčci ovcí, ale především ostřílení totalitní diktátoři.A chová se tak i dnešní vládní garnitura, která podlehla své vlastní demagogii a snaží se o mistrnou manipulaci veřejného mínění. Co naplat, má k tomu vytvořeny ty nejlepší...

Více se dočtete zde
22. 1.

Již více než 15 let podporuje prostřednictvím Nadace SYNOT, kterou založil, lidovou kulturu a folklor ve Zlínském kraji. Nyní rozvíjí nový nápad - projekt tzv. Folklorní akademie, jejímž prostřednictvím si může lidové písně, pořekadla i tance osvojit úplně každý. Řeč je o podnikateli a senátorovi Ivo Valentovi. Pohybujete se v mnoha zemích světa - čím si Vás vlastně slovácký folklor tolik získal? Určitě...

Více se dočtete zde
21. 1.

Český stát je chronicky nemocný. Trpí nevyléčitelnou hamižností, sobectvím a pokrytectvím. A obávám se, že nejen ve vztahu ke sportu. Na jedné straně totiž není schopen mnoho let nastavit systematickou státní podporu sportu a na straně druhé mlátí přes prsty všechny soukromé sponzory, kteří přemýšlí víc srdcem než hlavou, když investují desítky milionů korun na podporu...

Více se dočtete zde
14. 1.

Ani v Senátu se nám bohužel nepodařilo zastavit zákon, na který doplatí malí producenti i zákazníci. O to více je důležité se ptát, kdo naopak bude na něm profitovat ... Pokud lze některý ze zákonů označit bez většího váhání za takový, který zcela míjí svůj cíl, pak je to zákon o významné tržní síle, jehož novelizací jsme se zabývali v...

Více se dočtete zde
9. 1.

Na letošním prvním zasedání pléna Senátu jsme se s kolegy zabývali tématem, které se pomalu stává evergreenem parlamentních i veřejných debat, a sice snahou levice o zrušení institutu tzv. karenční doby, tedy třídenní lhůty, po kterou zaměstnancům v pracovní neschopnosti není vyplácena nemocenská dávka.  Od chvíle, kdy bylo toto opatření zavedeno pravicovými...

Více se dočtete zde
8. 1.

Dostalo se mi upozornění, že z uniklých e-mailů předsedy vlády Sobotky a jeho nejbližších spolupracovníků vyplývá, že si poradci pana premiéra zadali zpracování analýzy na mou osobu. Prý jestli mohu a mám potenciál stát se novým „Andrejem Velikým z Koblihova". Škoda, že se raději nestavili na kus řeči, třeba u nás ve vinném sklepě v Uherském Hradišti. Jednoduše bych...

Více se dočtete zde
7. 1.

Senát podpořil lidovou písničku

V Senátu se nám podařilo společně s dalšími kolegy vybojovat, ale folklorní soubory a cimbálové muziky nemuseli platit autorské poplatky za lidové písničky a nemuseli vyplňovat zbytečné formuláře. Více se dočtete zde

7. 1.

Další důležitý krok má za sebou novela autorského zákona, která má osvobodit folkloristy od autorských poplatků i zbytečné administrativy. Senát dnes totiž schválil hlasy 55 senátorů návrh senátora Ivo Valenty, který je prvním krokem k revizi pravidel pro kolektivní ochránce autorských práv. „Začal jsem u nás doma na Slovácku a snažil jsem se vyřešit paradoxní situace,...

Více se dočtete zde
23. 12.

Už dlouhou dobu nahlas říkám, že náš boj proti rozpínajícímu se státu, úřednické šikaně, přehnaným regulacím pro živnostníky i omezování svobody všech aktivních lidí vyvolá útočné reakce hlavních protagonistů vznikající regulokracie. Čekal jsem a stále čekám mnohé. První „akce“ přišla v úterý a to rovnou na...

Více se dočtete zde
20. 12.

Poslanecká sněmovna v tomto týdnu znovu absolvovala širokou debatu o rozpočtovém určení daní (RUD), tedy vzorci, podle kterého se přerozdělují státem vybrané daňové příjmy obcím a krajům. Stalo se tak v rámci projednávání Senátem vráceného vládního návrhu novely zákona o RUD, jehož cílem bylo vrátit podíl krajů na výběru z DPH na úroveň před zavedením...

Více se dočtete zde
18. 12.

Studenti ze Slovácka dostali další šanci na studium v zahraničí. Senátor Ivo Valenta totiž vyhlásil v pořadí již druhé kolo tzv. Studijního fondu, v rámci kterého rozdává svůj senátorský plat právě na podporu talentovaných studentů středních a vysokých škol ze Slovácka. „Je to slib, který jsem dal již během volební kampaně a nehodlám na něm nic měnit....

Více se dočtete zde
10. 12.

Senát se na své poslední schůzi zabýval poměrně kontroverzní a velmi diskutovanou novelou zákona o spotřebních daních. Tento zákon by měl být řešením legislativního vakua, do kterého jsme se dostali v souvislosti s ukončením daňové úlevy pro prodej čistých biopaliv, která skončila v polovině letošního roku a od té doby tedy probíhá fakticky bez opory v zákoně, tedy nedovoleně....

Více se dočtete zde
3. 12.

Turecko rozehrálo proti Západu na můj vkus nechutně pokryteckou hru. Kdyby se pouze snažilo využít ve svůj prospěch současné uprchlické krize, nenadzvedávalo by mne to ze židle tolik, jako fakt, že se chová jako nenasytný Otesánek. Navíc neuvěřitelně ignoruje bobtnající pašeráckou mafii a obchod s bílým masem. A už vůbec nechápu, proč se evropští politici najednou chovají tak, jako kdyby byli slepí, hluší...

Více se dočtete zde
25. 11.

Vláda diskriminuje obce! Nechce jim vrátit podíl na daních, který obětovaly na důchodovou reformu. Dnes jsem v Senátu bojoval za změnu. Jsem přesvědčen o tom, že není férové, aby obce a města měly na rozdíl od krajů doplatit na zrušení II. pilíře důchodové reformy tím, že jim stát nevrátí podíl na DPH, který obce obětovaly od roku 2012 právě ve prospěch financování II. pilíře důchodové...

Více se dočtete zde
23. 11.

2,6 milionů pro děti i nemocné

Podpora školství, zájmových kroužků, zdravotní a sociální oblasti patří k několika základním pilířům Nadace SYNOT, kterou jsem založil již před 15 lety v Uherském Hradišti a která dodnes ročně rozdá několik desítek milionů korun stovkám žadatelů ze Slovácka a Valaška. A v pátek 20.10.2015 rozdala nadace dalších více jak 2,6 milionů korun 175 úspěšným žadatelům ze všech koutů Zlínského kraje. Věřím, že tyto peníze pomůžou nejen dětem s jejich úspěšným vzdělanostním či osobnostním rozvojem, ale také všem, kterým nadělil osud často velmi těžké břímě. Snad budou v pátek rozdané peníze alespoň malou náplastí a pomohou skutečně tam, kde je to nejvíce potřeba. Více zde http://goo.gl/4tyDFm

11. 11.

Ačkoliv se cítím být ovlivněn i rozčarován postojem a názory vysokých představitelů Evropy o uprchlické krizi, jsem přesvědčen, že cílem každé demokratické země by mělo být rozvíjet azylovou politiku a umět poskytnout dočasnou mezinárodní ochranu každému státnímu příslušníkovi třetí země, kterému hrozí pronásledování z náboženských, politických a...

Více se dočtete zde
1. 11.

Přestože je to již týden, co se Senát poměrně důkladně a dlouze zabýval návrhem zákona o registru smluv, nedá mi to, abych se k němu ještě nevrátil, a to zejména s ohledem na mnohé hysterické reakce, jež vyvolaly změny, které v registru smluv Senát navrhl.  Hysterie a emoce ze strany tvůrců a iniciátorů tohoto zákona z řad zástupců “nátlakových neziskových organizací” konec konců provází...

Více se dočtete zde
22. 10.

Senát Parlamentu ČR dnes v prvním čtení schválil návrh novely autorského zákona senátora Ivo Valenty. Návrh má osvobodit od autorských poplatků a s nimi spojené administrativy všechny protagonisty folkloru a lidových písniček. Doposud totiž Ochranný svaz autorský požadoval např. po cimbálových muzikách nebo folklorních souborech, aby předem hlásily plánované hudební produkce,...

Více se dočtete zde
1. 10.

Když jsem kandidoval do Senátu, dostával jsem často otázku, proč to dělám. Říkal jsem, že stát ztloustl a zlenivěl a postavil se proti aktivním lidem, kterým hází klacky pod nohy. A to je potřeba změnit. Stát je tu přece od toho, aby vytvářel kvalitní, stabilní a bezpečné prostředí. A vlastně stejně mohu odpovědět i na případné otázky ohledně mé podpory a pomoci Straně soukromníků ČR. Populisté...

Více se dočtete zde
30. 9.

Uprchlická krize v Evropě se vymkla z rukou. Rozhodnutí Rady ministrů vnitra je toho jasným důkazem a je bláhové se domnívat, že EU bude mít dostatek nástrojů, sil a bariér k tomu, aby dokázala přerozdělit 120 000 uprchlíků podle úředníky navrženého klíče do všech členských zemí. Aktuálně totiž nic nesvědčí pro opak. Iráckým uprchlíkům se nelíbí ve Finsku, protože je tam zima....

Více se dočtete zde
23. 9.

Projev na 12. schůzi Senátu dne 23. 9. 2015 v rámci bodu "Návrh usnesení Senátu PČR k aktuálním návrhům Evropské komise na řešení uprchlické krize v EU": Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Nemusím se pouštět do žádných složitých analýz, abych mohl konstatovat, že uprchlická krize v Evropě se doslova vymyká z rukou,...

Více se dočtete zde
22. 9.

Peníze na sport pro rok 2016

Ministerstvo školství už ví, jakým způsobem bude rozdělovat peníze do sportu v roce 2016. A protože termín pro předkládání žádostí je stanoven již 16. října 2015, považuji za důležité vás co nejpodrobněji seznámit s novými ministerskými pravidly. Všechny detaily se dočtete zde - /uploads/media/56014ecf61be5_programy-msmt-2016.pdf

22. 9.

Ministerstvo školství už ví, jakým způsobem bude rozdělovat peníze do sportu v roce 2016. Jak nás dnes informovala ministryně školství Kateřina Valachová na zasedání senátního podvýboru pro sport, ministerstvo zveřejnilo pravidla státní podpory sportu pro příští rok. Nově se budou rozdělovat peníze na neinvestiční projekty celkem v deseti programech. A protože termín pro předkládání...

Více se dočtete zde
19. 9.

OSA už nebude vybírat poplakty od folkloristů

Ivo Valenta inicioval novelu autorského zákona, která zbaví folkloristy platit autorské poplatky z lidových písniček. Více si můžete přečíst zde http://www.ivalenta.cz/novinky/52

19. 9.

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o registru smluv. Přestože je výsledná podoba zákona v jistých ohledech mírnější oproti původnímu návrhu - například vylučuje z povinnosti zveřejňování smluv menší obce, což by s ohledem na nadměrnou administrativní zátěž a neodpovídající velmi úzký úřednický aparát těchto obcí nebylo možné nazvat...

Více se dočtete zde
10. 9.

Senátoři se vydali na pomoc folkloristům z celé České republiky. U příležitosti zahájení Slováckých slavností vína a otevřených památek, které se konají v Uherském Hradišti, a které patří k největším folklorním akcím ve střední Evropě, totiž představili novelu autorského zákona. Ta by měla jednou pro vždy zbavit cimbálové muziky a folklorní soubory povinnosti...

Více se dočtete zde
10. 9.

Stalo se tak v době, kdy nejčerstvější zprávy potvrzují optimistické domněnky a předpovědi týkající se vývoje státní ekonomiky, které již několik měsíců nazpět hovořily o tom, že Česká republika se v hospodářském růstu dostává na špici členských států EU a že se s velkou pravděpodobností podařilo překonat ekonomickou krizi. Zároveň jsme mohli v uplynulých dnech zaznamenat informaci...

Více se dočtete zde
2. 9.

Vystoupení senátora Ivo Valenty na rozpočtovém výboru PSP ČR dne 2. září Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Velmi pozorně poslouchám dosavadní diskusi a dovolte mi, abych na ni  ve stručnosti reagoval. Jak jistě víte, loternímu průmyslu se věnuji více jak 25 let a dovolím si tvrdit, že mám velmi bohaté zkušenosti přibližně ze dvou desítek...

Více se dočtete zde
20. 8.

Každý z nás pravidelně navštěvuje úřady za různými účely. Jednou potřebujete nový občanský průkaz, jindy vyřídit stavební povolení či nahlásit změny v živnostenském listě. O zvyšování kvality veřejné správy nás politici ubezpečují s notorickou pravidelností léta, ale výsledky jsou skryty pod závojem nejrůznějších opatření. O „neverending story“ s názvem...

Více se dočtete zde
5. 8.

Události posledních dní související s houfným přílivem uprchlíků do Evropy nasvědčují tomu, že imigrační krize, jíž čelíme, nabírá na obrátkách. Objevují se první vážnější konflikty, přistěhovalci se dopouští ilegálních činů a výtržností, evropští občané se začínají ostře vymezovat vůči jejich přijímání a...

Více se dočtete zde
3. 8.

 Ministerstvo zemědělství v tomto týdnu oznámilo, že hodlá uvést v život nové označení původních českých potravin vyrobených z tuzemských surovin v tuzemských podnicích. Nové logo „Česká potravina“ by tak mělo pomoci ke zvýšení prodeje produktů českých potravinářů.To by bylo možné považovat za chvályhodnou snahu, kdyby vláda na druhé straně nečinila řadu opatření,...

Více se dočtete zde
24. 7.

Petice za záchranu bývalé věznice v Uherském Hradišti

Připojte se k petici za záchranu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Petice je ke stažení zde /uploads/media/55b1e97b6086d.pdf

6. 7.

Snaha o vytvoření policejního státu nebezpečně sílí. Možná si to mnozí z nás v běhu každodenních událostí ani neuvědomují, ale stát plíživým způsobem posiluje pravomoci nejrůznějších kontrolních a represivních orgánů. A dokonce až tak výrazně, že mám pochybnosti o tom, jestli vlastně ještě budeme žít ve svobodné a demokratické zemi, nebo v nějaké novodobé...

Více se dočtete zde
18. 6.

 To, co se nejdříve tvářilo jako „běžná“ humanitární krize, která vyhnala tisíce obyvatel muslimských zemí z jejich domovů, se změnilo v nebývalou migrační krizi. Evropa je na pokraji novodobé okupace! Tentokrát to nejsou ozbrojení vojáci, kteří v historii již několikrát stáli u evropských hranic a pokoušeli se jí dobýt, ovládnout a obrátit na svou víru. Dnešní...

Více se dočtete zde
9. 6.

Zdarma konzultace k evropských dotacím

Regionální kancelář slováckého senátora Ivo Valenty spouští speciální konzultační hodiny zaměřené na čerpání nových evropských dotací.  Dotační specialisté budou připraveni zdarma poradit obcím i firmám s vyřízením jejich dotačních žádostí a to vždy každý druhý čtvrtek od 14 do 16 hod. přímo v senátorské kanceláři v pasáži Slunce na uherskohradišťském Masarykově náměstí. Více zde: http://www.ivalenta.cz/novinky/43

9. 6.

Regionální kancelář slováckého senátora Ivo Valenty spouští speciální konzultační hodiny zaměřené na čerpání nových evropských dotací.  Dotační specialisté budou připraveni zdarma poradit obcím i firmám s vyřízením jejich dotačních žádostí a to vždy každý druhý čtvrtek od 14 do 16 hod. přímo v senátorské kanceláři v pasáži...

Více se dočtete zde
12. 5.

Valenta rozdal senátorský plat studentům

Senátor a podnikatel Ivo Valenta věnuje svůj senátorský plat talentovaným studentům. Jedná se o téměř tři čtvrtě milionu korun, které prostřednictvím speciálního fondu získají mladí ze Slovácka. Jde o studenty, jejichž žádosti vyhověly požadavkům. Více zde

12. 5.

Senátor a podnikatel Ivo Valenta věnuje svůj senátorský plat talentovaným studentům. Jedná se o téměř tři čtvrtě milionu korun, které prostřednictvím speciálního fondu získají mladí ze Slovácka. Jde o studenty, jejichž žádosti vyhověly požadavkům. „Již dříve jsem uvedl, že nemám zapotřebí si politikou vydělávat. Vstoupil jsem do ní jen proto, abych pomohl regionu, v němž mi lidé projevili svou...

Více se dočtete zde
4. 4.

Senátor podpořil akci "Česko svítí modře"

V noci z 2. na 3. dubna se uskutečnil již druhý ročník osvětové kampaně s názvem "Česko svítí modře“. Akci, která je výrazem porozumění a podpory lidem, kteří trpí autismem, podpořil také senátor a podnikatel Ivo Valenta. Modře se proto rozsvítily i některé objekty ve vlastnictví skupiny SYNOT na Slovácku a Valašsku.

1. 4.

Preambule: Na základě iniciativy Ivo Valenty, senátora Parlamentu ČR, se sešli dne 1. dubna 2015 v Uherském Hradišti představitelé měst a obcí z regionu Slovácka. Společně diskutovali o aktuálních otázkách, souvisejících s problematikou výkonu státní správy a samosprávy. Zabývali se rovněž oblastí sportu a dotačními programy EU v letech 2014 až 2020. Výsledkem bohaté diskuze je...

Více se dočtete zde
24. 3.

Představitelé senátního podvýboru pro sport se chtějí aktivně zapojit do vznikající koncepce státní podpory sportu. Proto toto pondělí předali prvnímu místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a poslanci Jiřímu Holečkovi své připomínky ke koncepci státní podpory sportu, která vznikla na půdě Poslanecké sněmovny. „Sportu již několik let chybí jasná koncepce a především...

Více se dočtete zde
22. 3.

Živnostníci a malí podnikatelé zřejmě nedají českým politickým špičkám spát. Z jedné strany na ně vláda splétá bič v podobě povinného měsíčního hlášení tržeb, elektronické evidence tržeb a méně či více absurdních regulací, aby na straně druhé vystupňovala tlak na to, aby živnostníci posílali státu čím dál více peněz. Zatím poslední...

Více se dočtete zde
17. 3.

Byl bych rád, kdyby tomu tak nebylo, ale bohužel mám v poslední době čím dál větší pocit, že se Česká republika začíná ubírat cestou budování novodobé totality. Jak je obecně známo, každý totalitní režim, chcete-li totalitarismus, se vyznačuje některými klíčovými charakteristickými rysy. A aniž bych chtěl nějak přehánět, situace v naší zemi začíná tyto rysy velmi nápadně...

Více se dočtete zde
4. 3.

Senátorský plat Ivo Valenty pomůže studentům středních a vysokých škol na Slovácku financovat jejich studijní pobyty v zahraničí. Slovácký senátor tak plní další ze svých volebních slibů, kdy deklaroval, že celý svůj plat věnuje na podporu mladých talentovaných studentů z regionu. V těchto dnech proto spustil speciální „Studijní fond“, který bude spravovat Nadace SYNOT a na kterém...

Více se dočtete zde
3. 3.

Platilo to dlouhé měsíce. Když politici začali mluvit o tom, že to prostě zařídí, udělají v naší zemi pořádek a skoncují s miliardovými daňovými podvody, přirozeně jim tleskali také všichni féroví podnikatelé, kteří měli již plné zuby levičáckých experimentů na straně jedné a vyčuraných tunelářů na straně druhé. Nicméně toto zaklínadlo přestalo platit v okamžiku,...

Více se dočtete zde
19. 2.

 Tak jsem se dočetl, že stát připravuje další plošný zákaz. Tentokrát mají bobtnající „regulokracii“ odskákat vinotéky, které prodávají zahraniční sudové víno. Ministerstvo zemědělství totiž plánuje, že povolí pouze prodej sudového vína, které bylo vyrobeno moravskými a českými vinaři z hroznů vypěstovaných na území České...

Více se dočtete zde
18. 2.

 Kdysi jsem četl, že stát ročně vynakládá přibližně 10 miliard Kč na financování nejrůznějších ekologických projektů a podporu činnosti dlouhého seznamu nejrůznějších ekologických sdružení a iniciativ. Nevím, do jaké míry je toto číslo relevantní, ale ani bych se nedivil, kdyby to nevěděli ani sami ministerští či evropští úředníci. Z rozdávání peněz ekologům...

Více se dočtete zde
16. 2.

Jak se zdá, českým sportovcům se blýská na lepší časy. Tedy alespoň pokud jde peníze. Stránky novin se totiž v poslední době začaly nepřehlédnutelně plnit články, které mluví o tom, že již příští rok bude mít stát připraveno na financování sportu o několik miliard navíc. Nikdo však již nemluví o tom, že politici začali porcovat medvěda, který stále ještě běhá...

Více se dočtete zde
9. 2.

Právě v těchto dnech začínají přípravné práce k velmi očekávané rekonstrukci dalšího z objektů bývalých uherskohradišťských Kasáren – Konírny. Budova se ještě v letošním roce změní na Slováckou tržnici, která podpoří místní podnikatele a veřejnosti nabídne vysoce kvalitní produkty místního regionu. „Rozhodli jsme se vytvořit unikátní...

Více se dočtete zde
6. 2.

Živnostníci a malí podnikatelé, případně studenti, kteří chtějí začít s podnikáním, to nyní budou mít o něco snadnější. Senátor a podnikatel Ivo Valenta totiž dostál svému slibu a ve spolupráci s uherskohradišťským Peněžním domem spustil tzv. Slovácký rozvojový fond. Jde o speciální úvěrový program, který má pomáhat podnikatelům na Slovácku. „Někdy...

Více se dočtete zde
5. 2.

Ministerstvo financí dnes posílá do vlády rozsáhlou analýzu elektronické evidence tržeb, kterou chce zavést již od příštího roku. Musím říct, že je to docela adrenalinové čtení… Obzvláště, když se z materiálu dozvíte, že restaurace, hospody a bary ročně připravují stát na daňových únicích u DPH o přibližně 9,4 miliard Kč! A právě to má být hlavním...

Více se dočtete zde
3. 2.

Přiznám se, že jsem byl doslova šokován, když jsem si přečetl slova odborového předáka Josefa Středuly o tom, že by živnostníci měli mít nárok POUZE na „třetinu sádry nebo třetinu srdeční chlopně“, protože podle něj nepřispívají dostatečným způsobem do veřejného zdravotního pojištění. S tímto výrokem absolutně nesouhlasím a myslím si, že se odboráři pouze snaží rozdmýchat...

Více se dočtete zde
28. 1.

Přestože jsem se stal senátorem, asi se nikdy nestanu tím typickým politikem, preferujícím zdlouhavé politologické úvahy před řešením reálných problémů a manažerským přístupem k realizaci konkrétních projektů, které by měly zlepšit život na Slovácku i v celé České republice, potažmo Evropské unii. Na druhou stranu mám ale pocit, že se především v poslední době...

Více se dočtete zde
26. 1.

Vedení města Uherské Hradiště a slovácký senátor Ivo Valenta dnes upořádali první oficiální jednání, na kterém diskutovali o možnostech vzájemné spolupráce při rozvoji Uherského Hradiště jako přirozeného historického, správního, kulturního i sportovního centra Slovácka. Město zastoupené starostou Stanislavem Blahou, místostarosty Zdeňkem Procházkou a Ivem...

Více se dočtete zde
9. 1.

Každým dnem zveřejní Ministerstvo zemědělství ČR novou dotační výzvu. Ve 22. kole Programu rozvoje venkova plánuje ministerstvo poskytnout především mladým českým a moravským zemědělcům až 1 miliardu Kč. Tak jako v minulých kolech výzev tak i nyní bude příslušným kontaktním místem pro podání žádostí regionální odbor Státního zemědělského intervenčního...

Více se dočtete zde
8. 1.

Pomoc zemědělcům s dotacemi

Každým dnem zveřejní Ministerstvo zemědělství ČR novou dotační výzvu. Ve 22. kole Programu rozvoje venkova plánuje ministerstvo poskytnout především mladým českým a moravským zemědělcům až 1 miliardu Kč. Tak jako v minulých kolech výzev tak i nyní bude příslušným kontaktním místem pro podání žádostí regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).  Na své si tak mohou přijít také zemědělci ze Slovácka, kterým v tom chce aktivně pomoci senátor Ivo Valenta.

Více informací zde www.ivalenta.cz/novinky/24

22. 12.

herské Hradiště a s ním stovky subjektů, které čerpají podporu z městských fondů, si mohou alespoň pro tuto chvíli zhluboka oddechnout. Senát totiž tento čtvrtek přibrzdil novelu zákona, která měla výrazným způsobem zasáhnout do rozpočtových pravidel měst a obcí v celé České republice. Hrozilo, že doslova ze dne na den stát nařídí samosprávám, aby jakákoliv výzva související...

Více se dočtete zde
6. 12.

Vážené dámy, vážení pánové,   velmi rád jsem přijal Vaše pozvání na dnešní sněm Strany soukromníků České republiky. Je mi velkou ctí, že Vás mohou v tuto chvíli pozdravit a zároveň Vám poděkovat za to, že jsem mohl kandidovat do horní komory Parlamentu ČR, Senátu, na kandidátce Vaší strany.   Kdyby osud chtěl jinak, tak věřím, že na mém místě...

Více se dočtete zde
6. 12.

Senátor Ivo Valenta se zúčastnil Republikového sněmu Strany soukromníků ČR

Senátor Ivo Valenta dnes přijal pozvání Strany soukromníků ČR na její Republikový sněm, který se konal v Holicích v Pardubickém kraji. Ivo Valenta v letošních podzimních volbách kandidoval do Senátu Parlamentu ČR jako nezávislý kandidát právě na kandidátní listině Strany soukromníků ČR.

„Je mi velkým potěšením, že nás dnes poctil svoji návštěvou senátora Ivo Valenta, díky jehož úspěchu v senátních volbách se Strana soukromníků ČR stala parlamentní politickou stranou. Rád bych mu za to poděkoval a jsem rád, že bude v horní komoře Parlamentu konečně někdo, kdo bude hájit zájmy českých živnostníků a podnikatelů,“ řekl na úvod sněmu Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR.

Senátor Ivo Valenta nejdříve poděkoval za pozvání, připomněl, že také on začínal společně se svým otcem a bratrem v devadesátých letech jako živnostník, když společně provozovali obchod s potravinami ve Starém Městě. V další části se senátor Ivo Valenta vyjádřil k aktuálnímu politickému dění v ČR a definoval základní priority svého působení v horní komoře Parlamentu ČR.  

Kompletní text jeho vystoupení je součástí této tiskové zprávy = http://www.ivalenta.cz/novinky/23

28. 11.

Senátor Ivo Valenta otevřel v Uherském Hradišti svou regionální kancelář

Senátor Ivo Valenta otevřel svou regionální kancelář, kterou umístil přímo do centra slovácké metropole. V pasáži Slunce na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti tak bude od pondělí, 1. prosince 2014, k dispozici senátorská kancelář, která však nebude jen zázemím pro senátora, ale především moderním kontaktním a informačním centrem pro obyvatele Slovácka.

„Na rozdíl od jiných politiků nepotřebuji novou kancelář, ale pokládal jsem za důležité vybudovat kontaktní místo, na které se obyvatelé Slovácka mohou kdykoliv obracet se svými podněty a připomínkami. Kancelář bude otevřena vždy v pondělí až pátek, v době od 9 do 18 hodin. V kanceláři bude v tomto čase přítomna asistentka, která bude k dispozici pro zodpovězení některých dotazů, pomoc s řešením konkrétních problémů, případně domlouvání schůzek se mnou. Kromě toho se snažím o to, aby se senátorská kancelář stala zázemím také pro nejrůznější poradce a odborníky, které postupně spolu se svým týmem vytipuji a kteří zde budou schopni lidem v určených termínech poskytovat nejrůznější odborné rady, ať už v oblasti práva, financí či vyřizování dotací. Kancelář bude mít dveře otevřeny dokořán všem dobrým nápadům a zajímavým aktivitám. Mým přáním je, aby se stala jednou z forem reálné pomoci Slovácku,“ uvedl senátor Ivo Valenta.

Při vybavování senátorské kanceláře vsadil senátor Ivo Valenta také na moderní komunikační technologie. „Těším se na mnohá osobní setkání s voliči, ale také na to, že k povídání o problémech našeho regionu budeme společně využívat videokonference nebo aplikaci Facetime,“ dodal Ivo Valenta, o kterém je známo, že je velkým příznivcem těchto forem komunikace. „Když podnikáte ve 12 světových destinacích, velmi rychle pochopíte, že právě taková forma vám nejen šetří množství času, ale zároveň může být stejně komfortní, jako osobní rozhovor. Navíc moderní komunikační prostředky vám umožní si rozhovor naplánovat třeba na podvečerní hodiny,“ vysvětlil senátor Valenta.  

Senátorská kancelář Ivo Valenty bude ve stejném moderním duchu fungovat také v online prostředí. Na slováckého senátora se bude možné obracet také prostřednictvím e-mailu kancelar.slovacko@ivalenta.cz nebo telefonicky na čísle 737 277 102. Kromě toho Ivo Valenta aktivně komunikuje s veřejností také na svém facebookovém profilu, kde je též připraven odpovídat na dotazy nebo přijímat podněty ke své práci senátora.

„Hned po volbách jsem mimo jiné odstartoval projekt „Slovácké fórum“, v rámci kterého shromažďuji náměty od lidí i firem ze Slovácka, abych se mohl systematicky pustit do aktivit, směřujících k jejich řešení. Již v tuto chvíli databáze obsahuje asi deset zajímavých podnětů a jsem přesvědčen o tom, že s otevřením regionální kanceláře se toto číslo brzy výrazně navýší,“ řekl Ivo Valenta.  

 

19. 11.

Ivo Valenta složil slib senátora

Slovácko má nového senátora. Ve středu 19. listopadu složil svůj senátorský slib podnikatel a donátor Ivo Valenta, který se tak stal v pořadí již čtvrtým senátorem volebního okrsku č. 81.

„Tato chvíle patřila mému tátovi, kterému jsem již před 18 lety slíbil, že se stejně jako on budu ucházet o důvěru voličů na Slovácku a budu kandidovat do Senátu. O to víc si vážím toho, že mi tisíce voličů daly svůj hlas a nejen do Prahy vzkázaly, že chtějí, aby jejich senátor hlavně bojoval za svůj region, nikoliv hrál pouze pasivní roli v nepřehledném a často nelogickém politickém kolbišti,“ ohlédl se za složením slibu senátora Ivo Valenta.

Právě pomoc Slovácku je pro senátora Ivo Valentu hlavním poselstvím, se kterým vstupuje do horní komory Parlamentu. „Jako soukromá osoba i podnikatel jsem Slovácku pomáhal více jak 15 let a jsem hrdý na to, co se nám společně podařilo v regionu vybudovat. Věřím, že moje nová role slováckého senátora pomoc regionu nejen akceleruje, ale především rozšíří do mnoha dalších oblastí,“ dodal Ivo Valenta.

A seznam projektů, do kterých se senátor Ivo Valenta chce intenzivně opřít, se rychle rozrůstá. Jedná se např. o výstavbu slovácké tržnice v uherskohradišťských kasárnách, která má pomoct drobným regionálním producentům i podpořit prodej regionálních potravin. Vedle toho senátor Valenta již inicioval vznik Slováckého rozvojového fondu, který bude sloužit živnostníkům nebo začínajícím podnikatelům s financováním jejich rozvojových projektů. Zemědělcům a vinařům ze Slovácka chce být nápomoc při vyřizování žádostí o podporu z dotačních fondů, které mají příští rok přispět k modernizaci zemědělských podniků.

Na konci listopadu začne také naplno fungovat nově otevřená senátorská kancelář, která bude umístěna v pasáži Slunce na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti a bude místem, kde se lidé mohou obracet na senátora a jeho tým s nejrůznějšími podněty, jak reálně pomoci obyvatelům nebo firmám ze Slovácka. Tyto impulsy sbírá senátor Ivo Valenta také prostřednictvím elektronického „slováckého fóra“, kdy lidé mohou adresovat své podněty online, a to zasláním e-mailu na adresu info@ivalenta.cz.

 

20. 10.

Zpráva o vítězství zastihla podnikatele Ivo Valentu v Paříži, kam měl cestu naplánovanou už dlouho před tím, než se rozhodl zasáhnout do boje o Senát. Sobota, kdy se rozhodlo o jeho proměně v nového senátora za obvod č. 81 Uherské Hradiště, pro něj byla dnem, ve kterém měl hned dva důvody k velké oslavě. „Moje dcerka slavila čtvrté narozeniny a já jsem jí už před rokem slíbil, že je společně oslavíme v Disneylandu....

Více se dočtete zde
20. 10.

Vážím si vaši důvěry

Děkuji všem voličům, kteří mne podpořili také ve druhém kole senátních voleb a dali mi důvěru, aby zastupoval Slovácko v horní komoře Parlamentu. Moc si toho vážím! Jak jsem již několikrát deklaroval, vstupuji do politiky proto, aby se rval za zájmy tohoto regionu. Proto již začínám sestavovat svůj tým složený jak z mezinárodních odborníků, tak ambasadorů ze Slovácka a připravuji rozjezd senátorské kanceláře. A moc se těším na další spolupráci s Vámi se všemi.  

12. 10.

Děkuji za hlasy v první kole! Jsme ale zatím v poločase ...

Velký náskok v prvním kole senátních voleb byl pro mne velkým překvapením, které mne utvrdilo v tom, že mé rozhodnutí kandidovat bylo správné. Proto děkuji všem lidem, kteří mi dali mi svůj hlas. Každého z těchto hlasů si velmi vážím, je pro mne projevem důvěry a současně závazkem. Uvědomuji si však, že jsme teprve v poločase, kterým však volby nekončí. Proto budu velice rád, když lidé, kterým záleží na budoucnosti Slovácka, přijdou k volebním urnám také o nadcházejícím víkendu.

12. 10.

Podnikatel a mecenáš Ivo Valenta se stal jednoznačným vítězem prvního kola senátních voleb. Celkem mu dalo hlas více jak 14 tisíc lidí, čímž se zařadil na páté místo v celorepublikovém žebříčku počtu hlasů získaných jednotlivými kandidáty. „Nic není rozhodnuto, je třeba, aby lidé přišli také k druhému kolu voleb,“ říká v rozhovoru Ivo Valenta, který...

Více se dočtete zde
1. 10.

Někteří lidé si o mně myslí, že neplatím žádné daně. Důvodem je prý to, že jsem rezidentem Monaka a že mezinárodní obchodní struktura skupiny SYNOT sídlí na Kypru. Rád bych proto všem škarohlídům, kteří buď záměrně, nebo z nevědomosti podléhají této chiméře, objasnil několik základních a velmi jednoduchých faktů. Já jako fyzická osoba nemám žádné...

Více se dočtete zde
30. 9.

Často se mne ptáte, jak chci vlastně stíhat práci senátora, když současně podnikám v několika zemích světa a navíc jsem rezidentem Monaka. Rád vám proto odpovím. Jestlipak víte, kolik času musí strávit senátor na půdě Parlamentu? Není to 20 dnů v měsíci, dokonce ani 14 dnů a překvapivě ani týden není správnou odpovědí. Je běžnou praxí, že plénum senátu zasedá jeden, někdy...

Více se dočtete zde
29. 9.

Nadaci SYNOT doslova zavalily stovky žádostí od neziskových organizací ze všech koutů Slovácka. Přestože její letošní grant je dotován částkou 2 miliony Kč, nejrůznější spolky, zdravotní instituce, školy a další organizace i jednotlivci si požádali v celkovém součtu o rekordních 15 milionů Kč. „Byl jsem doslova šokován tím, jak moc peněz chybí v neziskovém sektoru....

Více se dočtete zde
24. 9.

Převzato z webu Slováckého deníku... Ptali jste se podnikatele a kandidáta do Senátu Iva Valenty na vše, co Vás zajímá o našem regionu, ale také jeho plánech do budoucna či záměrech, které chce prosazovat v Senátu. Ivo Valenta odpovídal v úterý 23. září od 14.30 do 16 hodin. OTÁZKY A ODPOVĚDI Dobrý den, chcete být senátorem – proč myslíte, že by lidé měli...

Více se dočtete zde
24. 9.

Slovácká tržnice v Uherském Hradišti

Diskuse s obyvateli Slovácka mi přinesla nápad, jak po dlouhých letech využít o chátrající objekt bývalé konírny v uherskohradišťských kasárnách. Již příští rok chci tuto budovu proměnit na zbrusu novou slováckou tržnici, která nabídne celoroční kvalitní zázemí pro prodej výhradně regionálních zemědělských, potravinářských a tradičních výrobků.

Více informací zde >>>

18. 9.

Ve čtvrtek 18. září navštívil předseda FAČR Miroslav Pelta setkání funkcionářů klubů Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště v Kulturním domě Uherské Hradiště - Sady. „Fotbal se nehraje jen na ligových trávnících, ale i na okresních hřištích. Proto jsem rád přijal pozvání generálního partnera Synot ligy Iva Valenty a předsedy OFS Uherské Hradiště Františka Mika k setkání se zástupci klubů OFS Uherské Hradiště, který patří k nejpočetnějším a nejaktivnějším v naší asociaci. Zajímá mě, s jakými problémy se v nejnižším článku naší asociace kluby...

Více se dočtete zde
12. 9.

Od roku 2016 bude konečně možné začít s výsadbou nových vinic. Evropská unie má totiž změnit svá nesmyslně diskriminační pravidla a povolit České republice, aby na jejím území mohly vznikat nové viniční tratě. Každý rok by tak mohli vinohradníci začít obhospodařovat dalších asi 180 hektarů vinic. Na jednu stranu jde o skvělou zprávu. Současných asi 18 000 hektarů vinic totiž nestačí...

Více se dočtete zde
11. 9.

Hned dva večery v kunovickém Panském dvoře patřily v tomto týdnu besedám na téma kultura a sport. Osobnosti, reprezentující obě uvedené oblasti, ke společnému setkání pozval podnikatel Ivo  Valenta. V pondělí se jednalo o zástupce kulturních institucí, ale také starosty a další zájemce o kulturní dění  na Slovácku. Záměrem bylo otevřít diskuzi zaměřenou nejen...

Více se dočtete zde
10. 9.

„Náš region je skutečnou perlou, která si celosvětovou pozornost právem zaslouží.“ Zakladatel Nadace Synot a podnikatel Ivo Valenta, iniciátor a mecenáš Slováckých slavností vína a otevřených památek Vzpomenete si, jak se zrodily Slovácké slavnosti vína a otevřených památek? Právě vás často označují jako iniciátora zrodu této akce. Jak to tenkrát bylo? Vždycky...

Více se dočtete zde
8. 9.

Mýtem se již stalo, že živnostníci tedy OSVČ odvádějí státu na pojistných odvodech méně než zaměstnanci. Existují politické strany i zájmové skupiny jako odbory, které mají za cíl tzv. sjednocení odvodového zatížení živnostníků a zaměstnanců (rozuměj zvýšení odvodů živnostníků na zdravotní a sociální pojištění nejlépe na úroveň danou součtem...

Více se dočtete zde
6. 9.

Vážený pane ministře financí, malý a střední podnikatelé, včetně drobných živnostníků, představují významnou část  podnikatelského sektoru. Jejich konkurenceschopnost a prosperita jsou neoddělitelně spjaty s  takovými jevy jako je výše zaměstnanosti, tvorba HDP a inovace. Jsme přesvědčeni , že vláda si je  jejich významu vědoma a bere ho do úvahy jak při vytváření právního...

Více se dočtete zde
5. 9.

Když podnikatel a zakladatel nadace Ivo Valenta oznámil, že bude kandidovat do Senátu, jedním dechem zároveň vzkázal, že to nedělá pro peníze nebo získání placené funkce. Dokonce se rozhodl, že celý svůj plat věnuje do speciálního fondu a tyto peníze rozdělí v regionu. „Mám zkušenosti z mnoha zemí světa, ve kterých je zcela běžné, že do politiky vstupují lidé z mnoha profesí...

Více se dočtete zde
3. 9.

Vypijme si spolu pohárek dobrého vína

Na stránkách www.pomuzemeslovacku.cz nám začalo vinobraní – odpočinková hra, se kterou si vyzkoušíte sběr hroznů i plnění koštýře. Zadaří se? Pak zadejte svůj e-mail a přijměte mé osobní pozvání na pohárek dobrého vína, nad kterým si můžeme přátelsky pohovořit 12. – 13. Září v Uherském Hradišti, u příležitosti konání Slováckých slavností vína a otevřených památek.           

Vinobraní s Ivošem zde >>>

17. 8.

Do senátních voleb zbývá už jen 8 týdnů a redakce DOBRÉHO DNE pokračuje v pravidelném seriálu rozhovorů se všemi kandidáty na senátora za volební obvod Uherské Hradiště. Tentokrát jsme položili otázky podnikateli a zakladateli Nadace SYNOT Ivo Valentovi.      Říkáte, že jste se rozhodl na poslední chvíli, ale hned vzápětí se po městě objevily vaše plakáty a billboardy....

Více se dočtete zde
13. 8.

Ta zpráva zapůsobila jako blesk z čistého nebe. Ivo Valenta kandiduje do Senátu. Asi nejznámějšího podnikatele ze Slovácka jednání politiků užíralo tak dlouho, až se rozhodl sám vstoupit do politiky. „Nelíbí se mi, jak v Praze zcela ignorují zájmy obyvatel regionů, které jsou od ní jen trochu vzdáleny. Chci se postarat o peníze pro sport, kulturu, folklor, charitu i spolky na Slovácku, chci pomoct tomu,...

Více se dočtete zde
5. 8.

Podnikatel, investor a donátor Ivo Valenta se bude letos v říjnu ucházet o post senátora Parlamentu České republiky, a to ve volebním obvodu č. 81 Uherské Hradiště (Slovácko). „Přestože jsem nikdy nechtěl vstupovat do politiky, po zralé úvaze a doslova na poslední chvíli jsem se rozhodl kandidovat do Senátu, abych pomohl Slovácku a důrazně prosazoval zájmy jeho obyvatel nejen v Praze, ale i kdekoliv jinde. Stát ztloustl...

Více se dočtete zde
5. 8.

Jak chci pomoct Slovácku?

Vstupuji do kandidatury na senátora s jednoduchým sdělením, že chci pomáhat Slovácku. Celé roky jsem to dělal jako podnikatel a zakladatel nadace. Na tuto práci bych rád navázal a rozvinul ji do více směrů. Jsem připraven jako slovácký senátor pracovat stejně houževnatě, jako jsem byl na to zvyklý během mého podnikání.

Jak chci konkrétně pomoci Slovácku, se dočtete zde >>>

5. 8.

Rozhodl jsem se na poslední chvíli

Přestože jsem nikdy nechtěl vstupovat do politiky, po zralé úvaze a doslova na poslední chvíli jsem se rozhodl kandidovat do Senátu, abych pomohl Slovácku a důrazně prosazoval zájmy jeho obyvatel nejen v Praze, ale i kdekoliv jinde. Nevstupuji do politiky proto, abych se jí živil nebo získal funkci, nic z toho nepotřebuji. Chci být prospěšný při nutných změnách v naší společnosti a hlavně pomáhat našemu regionu.

Více se dočtete zde >>>

25. 7.

Pomáhat ve svém okolí a snažit se zlepšit život v místě, kde člověk žije. To je prý motto jednoho z nejznámějších podnikatelů v kraji, zakladatele skupiny Synot, která podniká v několika průmyslových odvětvích. Ivo Valenta sice tráví spoustu času v zahraničí, přesto ho však zajímá osud sportovců, kultury i neziskového sektoru na Slovácku. Letos se rozhodl prostřednictvím Nadace Synot podpořit region...

Více se dočtete zde
24. 7.

Představitelé asi sedmdesáti okresních fotbalových klubů si v pátek odpoledne odvezli z Kunovic zbrusu nové fotbalové balóny. Originální profesionální míče s novým logem SYNOT ligy dostali darem od podnikatele Iva Valenty, který zde navštívil tradiční losovací aktiv Okresního fotbalového svazu. „V okamžiku, kdy se skupina SYNOT stala generálním partnerem nejvyšší...

Více se dočtete zde
17. 7.

Slovácko se dočká další pořádné finanční injekce. Uherskohradišťská Nadace SYNOT totiž minulý týden oznámila, že ještě letos na podzim rozdělí mezi úspěšné žadatele minimálně další dva miliony korun. Nadace tak pokračuje ve svém regionálním mecenášství, které jihovýchodní Moravě závidí lidé ze všech koutů České...

Více se dočtete zde