Informace o financování volební kampaně

Informace o financování volební kampaně dle § 16e, odst. 7, zákona 247/1995 Sb.

Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. 

Transparentní volební účet je k dispozici zde: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/109492619-valenta-ivo/detail-uctu-1154992270297.shtml 

Přehled výdajů na volební kampaň podle §16e, odst. 10 zákona 247/1995 Sb. byl zveřejněn v souladu s §16e, odst 12 uvedeného zákona dne 27.10.2017 a tato zákonem vyžadovaná evidence je zde:

a) výdaje na předvolební průzkumy = 0,- Kč

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku = 22.500,- Kč

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy = 624.099,- Kč

d) jiné výdaje = 1.003.401,- Kč