Vláda zaspala dobu. Chce stále regulovat trh, který ji však dávno ujel

Taxislužba, jejíž další regulace jsme projednávali v Senátu v rámci novely silničního zákona, patří bezpochyby mezi podnikatelské obory, které nemají lichotivou pověst. Nepopírám, že je tomu tak do značné míry oprávněně, neboť v minulosti byla prokázána celá řada případů, kdy se řidiči taxi dopustili podvodů zejména na cizincích, kdy využili jejich neznalosti či dezorientace. Nechci zde tvrdit, že nekalá praxe spojená s taxislužbou je již zcela minulostí.

Domnívám se ale, že ony nejvíce divoké doby jsou již dávno pryč a že byla přijata celá řada opatření, ať již na legislativní úrovni nebo na úrovni samospráv, která přinesla změnu a která podvody značně eliminovala. Zároveň s tím došlo k posunu i v praxi samotné, kdy se stejně jako v mnoha jiných odvětvích spolu s moderními technologiemi a rozvojem nových služeb trh začal samovolně pročisťovat, nabízí dnes širokou škálu možností pro zákazníky a jejich specifické požadavky a očekávání.

Hovořím zde zejména o vývoji nových druhů podnikání na poli tzv. sdílené ekonomiky, která v posledních letech zažívá ve světě i u nás boom a bezpochyby má budoucnost. Na poli taxislužby zde tak vzniká hned několik služeb, kdy lidé k osobní přepravě mohou využívat soukromá vozidla nijak nelicencovaných řidičů jen po vzájemné domluvě.

Zároveň vzniká celá řada aplikací, které umožňují zjistit detailně, jak spolehlivý je ten který řidič taxi, jaké s ním mají zákazníci zkušenosti, jakým typem vozu jezdí, lze si přesně naplánovat trasu atd. Doba se zkrátka mění a některé účely, pro které bylo nutné přijmout určitá opatření, již pomíjejí, neboť ten, kdo se neumí těmto trendům přizpůsobit, přirozeně skončí.

V tomto ohledu se mi jeví projednávaná novela zákona o silniční dopravě jako anachronismus, který jako by zamrzl v době někdy před deseti či patnácti lety. Nerozumím tomu, proč bychom zde dnes měli zpřísnit pravidla pro řidiče taxislužeb, proč bychom nad ně měli klást meč např. ve formě pravidla jednou a dost nebo v podobě nepřiměřeně vysokých pokut, když necháváme stranou to, že lidé se mohou dnes vozit auty zcela bez pravidel a bez zákonné garance úrovně služeb. Aniž bych měl jakýkoliv zájem na tom, aby jakákoliv taxislužba prosperovala, musím objektivně říct, že toto zpřísnění pravidel se v kontextu toho, co jsem zde popsal, jeví jako zcela neúměrná a neúnosná diskriminace.

Jsem přesvědčen, že se jedná o čistě socialistický recept, přičemž mě překvapuje, že jej předkládá ministr, který je nominantem hnutí, jež se deklaruje jako středopravicové. Socialistický v tom, že se existenci nějakého problému snaží řešit tupou regulací namísto toho, aby hledal cesty, jak přirozeně dotčené subjekty navést tam, kde je chceme mít, tedy do kategorie poctivých podnikatelů. Regulace a represe, jak známo, nemají stoprocentní úspěšnost. Spíš naopak, jsou-li přehnané, lidé směřují do ilegality, do černé zóny, kde se stávají nekontrolovatelnými. A já se domnívám, že právě tento další stupeň regulace taxislužby je již za hranou únosnosti, je zcela zbytečný a nesmyslný.

Domnívám se, že správná cesta v kontextu dnešní doby směřuje zcela opačným směrem, tedy směrem k uvolnění pravidel. Pokud se na příkladu sdílených služeb jasně ukazuje, že trh, zákazníci a podnikatelé si díky novým technologiím poradí sami, postrádá smysl, aby byla licencovaná  taxislužba svazována nějakými umělými pravidly. Nevidím nejmenší důvod, proč by taxikáři měli třeba prokazovat znalost místopisu, když si zákazníci zcela jistě řeknou, že dotyčný řidič ve městě neumí trefit z bodu A do bodu B. Na to zde zkrátka nástroje dnes již existují a my bychom měli jít s dobou a neměli bychom se snažit na vše vymýšlet stále nová pravidla.

Proto s tímto návrhem zákona vyslovuji svou nespokojenost, neboť princip, na kterém je postaven, je podle mého soudu přežitkem, který do 21. století nepatří. Taxislužba je právě tou oblastí, kde by díky tomu, co jsem zde uvedl, mohlo a mělo dojít k rozvolnění pravidel a k tím i k jejich narovnání mezi těmi, kteří tuto službu vykonávají řádně a legálně, a těmi, kteří ji vykonávají alternativně. Jsem přesvědčen, že zákazníci si s tím poradí.

Ivo Valenta
slovácký senátor