Vláda rdousí živnostníky. Zákony nahrávají kontrolorům, živobytí musí stranou

Jak se zdá, cílem novely živnostenského zákona, kterou na srpnové schůzi projednával také Senát, je zjednodušení podmínek pro podnikání v naší zemi. Tedy alespoň tak to interpretuje vláda, která se tak pár týdnu před volbami snaží vytvořit dojem, že přeci jenom něco dobrého především pro malé podnikatele za dobu svého čtyřletého vládnutí udělala.

Já však tvrdím, že udělala pravý opak a rekordním způsobem zkomplikovala podnikání v naší zemi a zatížila ho přebujelou byrokracií a regulací natolik, že v mnoha odvětvích vyvolala doslova rdousící efekt, jehož následkem bude krach tisíců podnikatelů.

Proto se nebojím konstatovat, že vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL byla ta, která se v novodobé historii nejvíce podepsala na decimování podnikatelského prostředí v naší zemi a je přímo zodpovědná za osudu tisíců malých živnostníků, kteří ve víře ve stabilní podnikatelské prostředí celý svůj profesní život rozvíjeli své malé rodinné firmy, aby se dočkali přebujelé regulace, byrokracie a postupné likvidace malého podnikání. O motivech, které vedou vládní politiky k takovému počínání, nechci na tomto místě spekulovat. Ale jen málokdo se ubrání úvahám o snahách monopolizovat doposud silně diverzifikovaný trh v České republice a ovládnout ho skrz velké korporace, kterým nahrávají vládní regulace.

V tomto kontextu mi proto změny, které přináší novela živnostenského zákona, připadají jako zcela malicherné a bezvýznamné. Ano, je dobře, že díky těmto změnám dojde ke zjednodušení opětovného získávání živnostenských oprávnění nebo že se podnikatel bude moci rovnou na živnostenském úřadu přihlásit k dani z příjmů nebo silniční dani. Na druhou stranu bych rád upozornil na to, že jde bohužel i v tomto případě o polovičaté a vágní ustanovení, které je jen dalším důkazem bohužel opět nekvalitní přípravy zákona, které se v Senátu snažíme často na poslední chvíli alespoň trochu vylepšovat. Zjednodušení přihlášení k daním přímo na živnostenském úřadu totiž může být pro podnikatele ve finále spíše komplikací. Pokud by totiž živnostenský úřad nepředal včas správci daně danou registraci, mohl by se podnikatel dostat do zbytečných oplétaček. Podle novely zákona totiž nebude finanční úřad přihlížet na okamžik, kdy podnikatel vše řádně a včas nahlásil živnostenskému úřadu, ale bude rigidně přihlížet pouze k termínu, kdy mu živnostenský úřad doručí patřičné oznámení. A to by stačilo, aby se v zákoně objevila fikce doručení a podnikatel mohl být z obliga. Teď bude jen doufat, že úředníci na živnostenském úřadě nezaspí. Anebo si „postaru“ zajde na finanční úřad raději sám. Tak se ptám, v čem tedy tento zákon přináší pro podnikatele úlevy od pobíhání po úřadech?  

Navíc mnoho reálných zkušeností především těch nejmenších podnikatelů dokazují, že jsme se v posilování pravomocí úředníků dostali za hranu zdravého selského rozumu. V posledních dnech jsem například pomáhal drobnému živnostníkovi, který provozuje hospůdku podél Baťova kanálu a který je díky jeho otevřené kritice vládních regulací vystaven čím dál častějším a podrobnějším kontrolám ze strany nejrůznějších úřadů. Inspektoři a kontroloři si u něj doslova podávají ruce. Sotva u něj skončila kontrola veterinářů, protože přeci bylo třeba dohlédnout na oblíbený gulášový festival, přiběhli na podrobnou kontrolu úředníci právě živnostenského úřadu. V plném provozu v rámci letní sezóny, která pro něj představuje jediný pořádný zdroj příjmů, si úředníci umanuli, že potřebují doložit např. faktury, loňské daňové přiznání, originál kolaudačního rozhodnutí, doklady prokazující provozování živnosti, pracovní smlouvy, doklad o likvidaci odpadů, přihlášku na Okresní správu sociálního zabezpečení, apod. Provozovatel hospůdky, který v tu chvíli byl zároveň jediným personálem v dané hospůdce, tak místo toho, aby obsluhoval hosty a vydělával si na živobytí, musel obskakovat úředníky, kteří se ani nemuseli chovat arogantně a nepříjemně. Stačilo, když jen postupovali podle zákona, který nezohledňuje to, že podnikatel musí hlavně pracovat, aby se uživil, a často nemá ve své firmě „úředníka“, který by se mohl věnovat kontrolorům.

Když kontrola přijde, podnikatel prostě musí spolupracovat. Hosté musí počkat. Takto velí zákon. Jinak by si totiž podnikatel mohl vykoledovat pokutu až 500 tisíc Kč. A to už nevzpomínám na další „pikantnosti“ tohoto a mnoha dalších případů.

Dámy a pánové, dostali jsme se do divné doby, kdy opět velí úředníci a kdy všichni aktivní a pracovití lidé se dostávají do situace, kdy raději musí držet „hubu a krok“, aby si nenadělali ještě větší starosti a komplikace. Opravdu jsme si přáli žít opět v takové době? Já tedy ne a budu věřit a pomáhat tomu, aby se nám společně podařilo otočit kormidlem a poslat naši zemi jiným směrem.


Ivo Valenta
slovácký senátor