Senátoři bojují za zrušení části daňového řádu

Skupina senátorů předkládá v souvislosti se zákonem o kontrolním hlášení DPH další návrh. Domáhá se v něm dokonce zrušení části daňového řádu. Jedná se o reakci na nečinnost vlády, která měla dle nálezu Ústavního soudu učinit legislativní změny. Dosud se tak ale nestalo.  

Nález Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016 na základě návrhu skupiny senátorů, vedené Ivo Valentou, zrušil možnost, aby finanční správa mohla formulářem neomezeně stanovit rozsah požadovaných údajů v kontrolním hlášení o plátcích i neplátcích daně z přidané hodnoty. Vytvářela se tím totiž možnost nedůvodného šmírování.

Rozsah povinných sdělovaných údajů dle nálezu ÚS musí mít zákonný základ. Ústavní soud tak odmítl praxi totalitního režimu, který řadu povinností určoval mimo zákony v různých formulářích. Ministerstvu financí dal čas na nápravu do konce roku 2017.

Již v únoru, necelé dva měsíce po vynesení nálezu, však Ministerstvo financí na svých webových stránkách jasně uvedlo, že požadované změny realizovat nebude: „S ohledem na délku standardního legislativního procesu a skutečnost, že mandát Poslanecké sněmovny končí na podzim tohoto roku, je zjevné, že letos již není možné provést seriózní novelu zákona o dani z přidané hodnoty… Do doby, než dojde k upřesnění okruhu požadovaných údajů v zákoně, nebude Ministerstvo financí (ani Finanční správa) měnit okruh údajů požadovaných stávajícím formulářem kontrolního hlášení. Stavu, který nastane po účinnosti zrušení ustanovení, tj. období po 31. prosinci 2017, se není zapotřebí obávat. Absenci tohoto zrušeného speciálního pravidla vyplní obecné pravidlo obsažené v daňovém řádu, který se pro správu daně z přidané hodnoty použije subsidiárně jakožto obecný právní předpis.“

Takovéto prohlášení je podle senátora Ivo Valenty, zvoleného za Soukromníky, nepřijatelné. „Ministerstvo financí se vzpírá Ústavnímu soudu. Ignoruje jeho nálezy, to přece není možné. Namísto toho používá alibistické výmluvy. Daňový řád, na který se MF odkazuje, nelze použít. Kdyby stačila jeho úprava, je přeci zřejmé, že by na ni poukázal sám Ústavní soud. Vláda dostala dostatek času na to, aby napravila protiústavní stav, a ten prostě musí využít,“ uvedl senátor Ivo Valenta a doplnil: „Ministerstvo financí se jednoduše bojí, že jeho novela neprojde Parlamentem. To ale rozhodně není omluvou pro pokračování protiústavního stavu. Vláda, která se bojí Parlamentu, ztrácí oprávnění vládnout a měla by skončit.“

Skupina senátorů, vedená senátorem Ivo Valentou, se tak rozhodla zabránit zneužití daňového řádu tím, že navrhuje zrušení § 72 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, které zní: "(1) Přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopise. (2) V tiskopisech a v nich vyznačených přílohách, které jsou součástí podání, lze požadovat pouze údaje nezbytné pro správu daní.".

Zákon může stanovit tiskopis (formulář), ale ten má zajistit jednotnost podání a případné podrobnosti podání. Tvůrce tiskopisu (formuláře), který není vydáván jako právní předpis, nemůže až v tiskopise prvotně stanovit povinnosti, včetně povinnosti sdělovat určité údaje na těchto tiskopisech či formulářích. Rozsah povinných sdělovaných údajů musí být upraven v zákoně.

Ovšem postoj Ministerstva financí, které chce napadené ustanovení využít pro zachování stavu již zrušeného Ústavním soudem, ukazuje, že napadené ustanovení tak, jak je formulováno, lze užít k protiústavním cílům. Základní ústavní zásadou demokratického režimu po listopadu 1989 ale je, že povinnosti lze uložit jen zákonem.

Díky návrhu se bude moci Ústavní soud vyjádřit k tomu, že Ministerstvo financí chce ignorovat jeho nález ve věci kontrolního hlášení a to buď tím, že ze stejných důvodů jako v případě tiskopisů kontrolního hlášení zruší napadené ustanovení daňového řádu, týkající se daňových tiskopisů, nebo prohlásí postup Ministerstva financí za protiústavní aplikaci daňového řádu s tím, že musí být užit ústavně konformní aplikace.

Návrh bude podán dne 17. 8. 2017. Odborně jej zpracovala Vysoká škola Karla Engliše v Brně pod vedením rektora Zdeňka Koudelky a ředitele Ústavu práva Filipa Rigela.